صلاحیت حرفه‌ای

دوره‌های آمادگی آزمون

_
دوره آمادگی آزمون تحلیل کسب و کار (CBAP) – سطح پیشرفته

دوره آمادگی آزمون تحلیل کسب و کار (CBAP) – سطح پیشرفته

مشاهده اطلاعات دوره

دوره آمادگی آزمون تحلیل کسب و کار (CCBA) – سطح متوسط

دوره آمادگی آزمون تحلیل کسب و کار (CCBA) – سطح متوسط

مشاهده اطلاعات دوره

دوره آمادگی آزمون تحلیل کسب و کار (ECBA) - سطح مقدماتی

دوره آمادگی آزمون تحلیل کسب و کار (ECBA) – سطح مقدماتی

مشاهده اطلاعات دوره

دوره آفلاین تربیت ارزیاب 34000 منابع انسانی

دوره تربیت ارزیاب 34000 منابع انسانی

مشاهده اطلاعات دوره

دوره آمادگی آزمون PHRi

دوره آمادگی آزمون PHRi

مشاهده اطلاعات دوره

مدیریت پروژه PMBOK و آمادگی آزمون حرفه‌ای مدیریت پروژه (PMP) بر اساس استاندارد PMI

دوره جامع مدیریت پروژه و آمادگی آزمون PMP

مشاهده اطلاعات دوره

آزمون

_
دوره آفلاین تربیت ارزیاب 34000 منابع انسانی

آزمون ارزیاب 34000

مشاهده اطلاعات

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما