دوره‌های کوتاه‌مدت

دوره خلق برند، از تدوین استراتژی تا طراحی هویت

خلق برند، از تدوین استراتژی تا طراحی هویت

مشاهده اطلاعات دوره

کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی استراتژیک کاربردی و رقص استراتژی (تدوین سند راهبردی نسخه صفر)

کارگاه برنامه‌ریزی استراتژیک کاربردی و رقص استراتژی

مشاهده اطلاعات دوره

دوره حرفه‌ای تحول دیجیتال

حرفه‌ای تحول دیجیتال

مشاهده اطلاعات دوره

دوره کارشناس حرفه‌ای فروش، مهارت‌ها و تکنیک‌ها

کارشناس حرفه‌ای فروش، مهارت‌ها و تکنیک‌ها

مشاهده اطلاعات دوره

دوره مدیریت حرفه‌ای فروش – استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها

مدیریت حرفه‌ای فروش – استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها

مشاهده اطلاعات دوره

دوره رهسپار تحول دیجیتال

رهسپار تحول دیجیتال

مشاهده اطلاعات دوره

دوره جامع مهارت‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل

دوره جامع مهارت‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل

مشاهده اطلاعات دوره

دوره جامع مدیریت پروژه و آمادگی آزمون PMP

مدیریت پروژه و آمادگی آزمون PMP

مشاهده اطلاعات دوره

دوره کارشناس حرفه‌ای گزارشات مدیریتی

کارشناس حرفه‌ای گزارشات مدیریتی

مشاهده اطلاعات دوره

کارگاه چیدمان فروشگاهی پیشرفته

کارگاه چیدمان فروشگاهی پیشرفته

مشاهده اطلاعات دوره

دوره آنلاین اصول و تکنیک‌های چیدمان فروشگاهی

اصول و تکنیک‌های چیدمان فروشگاهی

مشاهده اطلاعات دوره

دوره هوش مصنوعی برای مدیران

هوش مصنوعی برای مدیران

مشاهده اطلاعات دوره

دوره مهارت‌های کوچینگ برای متخصصین منابع انسانی

مهارت‌های کوچینگ برای متخصصین منابع انسانی

مشاهده اطلاعات دوره

دوره آمادگی آزمون تحلیل کسب و کار

تحلیلگر حرفه‌ای کسب‌وکار

مشاهده اطلاعات دوره

دوره جامع مدیریت ریسک و آمادگی آزمون حرفه‌ای مدیریت ریسک (RMP) موسسه PMI

مدیریت ریسک و آمادگی آزمون RMP

مشاهده اطلاعات دوره

دوره آمادگی آزمون PHRi

آمادگی آزمون PHRi

مشاهده اطلاعات دوره

دوره بازاریابی دیجیتال

بازاریابی دیجیتال

مشاهده اطلاعات دوره

دوره مسترکلاس مدیریت استعداد و جانشین پروری

مسترکلاس مدیریت استعداد و جانشین پروری

مشاهده اطلاعات دوره

کارگاه تخصصی جذب و استخدام منابع انسانی

کارگاه تخصصی جذب و استخدام

مشاهده اطلاعات دوره

دوره تربیت مدیران ارشد محصول

تربیت مدیران ارشد محصول

مشاهده اطلاعات دوره

دوره رشد و توسعه کسب‌وکار (اسکیل آپ)

رشد و توسعه کسب‌وکار (اسکیل آپ)

مشاهده اطلاعات دوره

دوره آفلاین تربیت ارزیاب 34000 منابع انسانی

تربیت ارزیاب 34000 منابع انسانی

مشاهده اطلاعات دوره

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما