دوره‌های تخصصی MBA و DBA یک‌ساله دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دوره‌های DBA

دوره‌های تخصصی DBA یک‌ساله دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

DBA مدیریت استراتژیک

مشاهده اطلاعات دوره

DBA مدیریت منابع انسانی

مشاهده اطلاعات دوره

DBA تحول دیجیتال

مشاهده اطلاعات دوره

DBA مدیرعامل حرفه‌ای

مشاهده اطلاعات دوره

DBA مدیریت پروژه

مشاهده اطلاعات دوره

DBA رهبری ریتیل

مشاهده اطلاعات دوره

DBA آینده‌نگاری استراتژیک

مشاهده اطلاعات دوره

دوره‌های MBA

دوره‌های تخصصی MBA یک‌ساله دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

MBA مدیریت ریتیل و فروشگاه‌داری

مشاهده اطلاعات دوره

MBA مدیریت منابع انسانی

مشاهده اطلاعات دوره

MBA تحليل‌گری کسب‌و‌کار

مشاهده اطلاعات دوره

MBA کسب و کار دیجیتال

مشاهده اطلاعات دوره

MBA مدیریت روابط عمومی و ارتباطات

مشاهده اطلاعات دوره

MBA بازاریابی دیجیتال

مشاهده اطلاعات دوره

MBA آینده‌نگاری استراتژیک

مشاهده اطلاعات دوره

MBA مدیریت ریتیل پوشاک و مد

مشاهده اطلاعات دوره

MBA یک‌ساله فروش

مشاهده اطلاعات دوره

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما