دوره‌های MBA یک‌ساله

MBA مدیریت ریتیل و فروشگاه‌داری

مشاهده اطلاعات دوره

MBA مدیریت منابع انسانی

مشاهده اطلاعات دوره

MBA تحليل‌گری کسب‌و‌کار

مشاهده اطلاعات دوره

MBA کسب و کار دیجیتال

مشاهده اطلاعات دوره

MBA مدیریت روابط عمومی و ارتباطات

مشاهده اطلاعات دوره

MBA بازاریابی دیجیتال

مشاهده اطلاعات دوره

MBA آینده‌نگاری استراتژیک

مشاهده اطلاعات دوره

MBA مدیریت ریتیل پوشاک و مد

مشاهده اطلاعات دوره

MBA فروش

مشاهده اطلاعات دوره

فر

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما