دوره‌های MBA یک‌ساله

دوره MBA یک‌ساله کارشناس حرفه‌ای استراتژی

MBA کارشناس حرفه‌ای استراتژی

مشاهده اطلاعات دوره

دوره MBA یکساله مدیریت منابع انسانی

MBA مدیریت منابع انسانی

مشاهده اطلاعات دوره

دوره MBA یک‌ساله مشاوره مدیریت

MBA مشاوره مدیریت

مشاهده اطلاعات دوره

دوره MBA یکساله کسب و کار دیجیتال

MBA کسب و کار دیجیتال

مشاهده اطلاعات دوره

دوره مدیریت ریتیل، خرده‌فروشی و فروشگاه‌داری

MBA مدیریت ریتیل و فروشگاه‌داری

مشاهده اطلاعات دوره

دوره MBA یکساله مدیریت روابط عمومی و ارتباطات

MBA مدیریت روابط عمومی و ارتباطات

مشاهده اطلاعات دوره

دوره MBA يک‌ساله فروش

MBA فروش

مشاهده اطلاعات دوره

دوره MBA یک‌ساله اجرایی

MBA مدیریت اجرایی

مشاهده اطلاعات دورهشروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما