دوره مدیریت حرفه‌ای فروش – استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها

مدیریت تیم و واحد فروش همواره با چالش‌هایی دو چندان روبرو بوده. مدیر تیم فروش علاوه بر مهارت‌های فردی بایستی به دانش و تکنیک‌های مورد نیاز برای سازماندهی و هدایت تیم فروش مجهز باشد.این دوره، بر مبنای دانش و تحقیقات روز در حوزه مدیریت فروش، توانمندی هدایت موثر تیم فروش را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد. هدف این دوره آموزش دانش، اصول و مهارت‌های ایجاد، هدایت و توسعه تیم‌های فروش و مخاطبان آن مدیران و متخصصان حوزه فروش هستند.

دوره مدیریت حرفه‌ای فروش – استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها

دوره در یک نگاه

_
مدت 32 ساعت
گواهینامه از دانشگاه تهران (نمونه گواهینامه)
شهریه دوره 6,800,000 تومان
تاریخ شروع 06 / 07 / 1403
نحوه اجرا حضوری و پخش آنلاین

مشاوره و ثبت‌نام

سرفصل‌های دوره

_
اتوماسیون و فناوری‌های فروش

✓ استفاده از فناوری برای اثربخشی فروش
✓ سیستم های CRM و ابزارهای اتوماسیون فروش
✓ تجزیه و تحلیل و گزارش فروش

رهبری فروش و ارتباطات

✓ سبک های رهبری موثر برای مدیران فروش
✓ ایجاد فرهنگ تیم فروش با عملکرد بالا
✓ استراتژی های ارتباطی برای مدیران فروش

معیارها و شاخص‌های ردیابی و ارزیابی عملکرد فروش

✓ معیارهای کلیدی فروش و شاخص های عملکرد
✓ ردیابی و تجزیه و تحلیل داده های فروش
✓ استفاده از بینش های مبتنی بر داده برای بهبود مستمر

بهینه سازی فرآیند فروش

✓ ارزیابی و بهبود فرآیند فروش
✓ شناسایی تنگناها و زمینه های بهبود
✓ پیاده سازی بهترین شیوه ها و اتوماسیون فرآیند

مربیگری (کوچینگ) و توسعه فروش

✓ تکنیک های کوچینگ برای افزایش عملکرد تیم فروش
✓ توسعه مهارت ها و شایستگی های فروش فردی
✓ ایجاد فرهنگ یادگیری مستمر

پرداخت و طرح های پاداش و تشویق فروش

✓ طراحی برنامه های جبرانی فروش موثر
✓ ساختارهای تشویقی و مدل های کمیسیون
✓ ایجاد تعادل بین انگیزه و سود

شاخص‌های اندازه‌گیری، معیارها و کنترل فروش

✓ پیاده سازی معیارهای فروش و سیستم های کنترلی
✓ دقت پیش‌بینی فروش و تحلیل واریانس
✓ بررسی عملکرد فروش و اقدامات اصلاحی

همکاری تیم فروش و همسویی عملکرد بین واحدها

✓ همکاری بین بخش فروش و سایر بخش ها
✓ همسو کردن اهداف فروش با بازاریابی، عملیات و امور مالی
✓ ایجاد روابط داخلی قوی برای موفقیت در فروش

مقدمه‌ای بر مدیریت فروش

✓ نقش و مسئولیت های مدیران فروش
✓ مهارت ها و ویژگی های کلیدی مدیران فروش موثر
✓ ملاحظات اخلاقی در مدیریت فروش

تعیین اهداف تیم فروش و معیارهای عملکرد

✓ همسو کردن اهداف فروش با اهداف سازمانی
✓ ایجاد اهداف SMART
✓ شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) برای تیم های فروش

پیش بینی فروش و بودجه بندی

✓ تکنیک هایی برای پیش بینی دقیق فروش
✓ بودجه بندی و تخصیص منابع برای فعالیت های فروش
✓ تجزیه و تحلیل روند بازار و عوامل موثر بر فروش

سازمان و ساختار تیم فروش

✓ تعیین ساختار بهینه تیم فروش
✓ تعریف نقش و مدیریت قلمرو
✓ دامنه کنترل و ملاحظات اندازه تیم

جذب و استخدام استعدادهای فروش

✓ شناسایی شایستگی های کلیدی برای نقش های فروش
✓ راهبردهای مؤثر جذب و گزینش
✓ آموزش اعضای تیم فروش جدید

ایجاد انگیزه و مدیریت تیم‌های فروش

✓ استراتژی هایی برای ایجاد انگیزه و انگیزه در تیم های فروش
✓ تکنیک های مدیریت عملکرد و مربیگری (کوچینگ)
✓ ارزیابی عملکرد فروش و بازخورد

مدیریت قلمرو (حیطه) فروش

✓ توسعه استراتژی های مدیریت قلمرو موثر
✓ تقسیم بندی و اولویت بندی حساب ها
✓ مدیریت و پیش بینی جریان فروش

استراتژی ها و برنامه ریزی فروش

✓ توسعه استراتژی فروش همسو با اهداف تجاری
✓ تجزیه و تحلیل بازار و شناسایی بخش های هدف
✓ موقعیت یابی و تمایز رقابت

استاد دوره

_
  • دکتری تخصصی بازاریابی - دانشگاه کانتربری کنت انگلستان
  • مدیر بازرگانی و توسعه بازار - گروه صنایع فولاد صبح پارسیان
  • رئیس هیات مدیره - گروه صنعتی آسان‌تیکن

ثبت‌نام و پرداخت آنلاین

_
  • 0 تومان

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما