دوره‌های DBA یک‌ساله

دوره DBA یکساله تحول دیجیتال

DBA تحول دیجیتال

مشاهده اطلاعات دوره

دوره DBA یک‌ساله هیات مدیره حرفه‌ای

DBA هیات مدیره حرفه‌ای

مشاهده اطلاعات دوره

دوره DBA يکساله مدیرعامل حرفه‌ای (CEO DBA)

DBA مدیرعامل حرفه‌ای

مشاهده اطلاعات دوره

دوره DBA یکساله آینده‌نگاری استراتژیک

DBA آینده‌نگاری استراتژیک

مشاهده اطلاعات دوره

دوره DBA یکساله مدیریت استراتژیک

DBA مدیریت استراتژیک

مشاهده اطلاعات دوره

دوره DBA یکساله مدیریت منابع انسانی

DBA مدیریت منابع انسانی

مشاهده اطلاعات دوره

دوره DBA یکساله مدیریت پروژه

DBA مدیریت پروژه

مشاهده اطلاعات دوره

دوره مدیریت ریتیل، خرده‌فروشی و فروشگاه‌داری

DBA رهبری ریتیل

مشاهده اطلاعات دوره

دوره DBA یک‌ساله ارتباطات سازمانی

DBA ارتباطات سازمانی

مشاهده اطلاعات دوره

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما