گواهینامه Certificate

در پایان دوره و پس از شرکت در آزمون پایانی و اخذ نمره قبولی که شامل نمره آزمون پایانی، ارزیابی فعالیت در کلاس، پورتال آموزش مجازی و … می‌باشد، گواهینامه پایان دوره از دانشگاه تهران به دانشپذیر اعطا خواهد شد.
گواهینامه دانشگاه تهران (دوره‌های MBA و DBA یکساله دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران) دارای کدرهگیری، هولوگرام و بصورت دو زبانه می‌باشد.

عطف به نامه شماره 2/24/280158 مورخ 1401/09/20 و بخشنامه شماره 12464/و مورخ 1381/09/19 مجوز برگزاری دوره های آموزش های حرفه ای و آزاد دانشگاه تهران توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر و گواهی‌نامه‌های صادره از مرکز آموزش های حرفه ای و آزاد دانشگاه تهران مورد تایید می‌باشد.

نمونه گواهینامه دوره‌های بلند مدت (MBA و DBA)

نمونه گواهینامه دوره‌های بلند مدت (MBA و DBA)

نمونه گواهینامه دوره‌های کوتاه مدت

نمونه گواهینامه دوره‌های کوتاه مدت

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما