نمونه گواهینامه

نمونه گواهینامه

گواهینامه رسمی پایان دوره

در پایان دوره و پس از شرکت در آزمون پایانی و اخذ نمره قبولی که شامل نمره آزمون پایانی، ارزیابی فعالیت در کلاس، پورتال آموزش مجازی و ... می باشد، گواهینامه پایان دوره از دانشگاه تهران به دانشپذیر اعطا خواهد شد.
گواهینامه دانشگاه تهران (دوره های MBA و DBA یکساله دانشکده مدیریت دانشگاه تهران) دارای کدرهگیری، هولوگرام و بصورت دو زبانه می باشد.