تقویم دوره‌ها

دانلود فایل تقویم دوره‌ها

نام دوره تاریخ شروع روزهای برگزاری ساعت برگزاری وضعیت
DBA یک‌ساله مدیریت منابع انسانی 1403/03/10 پنج‌شنبه 09:00-17:00 تکمیل ظرفیت جزئیات و ثبت‌نام
DBA یکساله مدیریت اجرایی 1403/03/10 پنج‌شنبه و جمعه 09:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
دوره خلق برند، از تدوین استراتژی تا طراحی هویت 1403/03/11 جمعه 9:00-17:00 تکمیل ظرفیت جزئیات و ثبت‌نام
دوره MBA يک‌ساله فروش 1403/03/25 جمعه 9:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
دوره جامع مهارت‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل 1403/04/01 جمعه 9:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
دوره آنلاین اصول و تکنیک‌های چیدمان فروشگاهی 1403/04/09 شنبه و دوشنبه 18:00-20:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
دوره آنلاین اصول و مبانی عملیات فروشگاهی 1403/04/11 شنبه و دوشنبه 18:00-20:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی استراتژیک کاربردی و رقص استراتژی 14، 15، 21 تیر 1403 پنج‌شنبه و جمعه 09:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
DBA یک‌ساله تحول دیجیتال 1403/04/14 پنج‌شنبه 09:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
دوره MBA یک‌ساله کسب و کار دیجیتال 1403/04/14 پنج‌شنبه و جمعه 9:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
دوره DBA يک‌ساله مدیرعامل حرفه‌ای (CEO DBA) 1403/04/14 پنج‌شنبه و جمعه 09:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
دوره کارشناس حرفه‌ای فروش، مهارت‌ها و تکنیک‌ها 1403/05/05 جمعه 9:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
MBA یک‌ساله مدیریت اجرایی 1403/05/11 پنج‌شنبه 9:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
MBA یکساله مدیریت منابع انسانی 1403/05/11 پنج‌شنبه 9:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
دوره هوش مصنوعی برای مدیران 1403/05/19 جمعه 9:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
دوره تحلیلگر حرفه‌ای کسب‌وکار 1403/05/19 جمعه 09:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
کارگاه چیدمان فروشگاهی پیشرفته 1 و 2 شهریور 1403 پنج‌شنبه و جمعه 9:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
DBA یکساله مدیریت استراتژیک 1402/06/08 پنج‌شنبه و جمعه 09:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
دوره MBA یک‌ساله مدیریت روابط عمومی و ارتباطات 1403/06/09 جمعه 9:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
دوره DBA‌ یک‌ساله مشاوره مدیریت شهریور 1403 -- 9:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
دوره مدیریت حرفه‌ای فروش – استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها 1403/07/06 جمعه 9:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
MBA یک‌ساله کارشناس حرفه‌ای استراتژی 1402/07/19 پنج‌شنبه 09:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
DBA يک‌ساله فروش مهرماه 1403 - - در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
DBA یک‌ساله آینده‌نگاری استراتژیک 1403/08/18 جمعه 9:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
DBA یک‌ساله مربی‌گری و کوچینگ 1403/09/01 پنج‌شنبه و جمعه 9:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
DBA یک‌ساله مدیریت منابع انسانی 1403/10/28 پنج‌شنبه 09:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
دوره مهارت‌های کوچینگ برای متخصصین منابع انسانی اعلام می‌شود جمعه 9:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
دوره آنلاین مبانی فروشگاه‌داری پوشاک و مد - شنبه و دوشنبه 18:00-20:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
دوره کارشناس حرفه‌ای گزارشات مدیریتی در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام

دانلود فایل تقویم دوره‌ها

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما