تقویم دوره‌ها

دانلود فایل تقویم دوره‌ها

کد دوره نام دوره تاریخ شروع روزهای برگزاری ساعت برگزاری وضعیت
M 116 MBA یکساله کسب‌وکار دیجیتال 1401/10/22 پنج شنبه و جمعه 9:00-17:00 تکمیل ظرفیت جزئیات و ثبت‌نام
S 36 دوره جامع مدیریت پروژه و آمادگی آزمون PMP 1401/11/06 پنج شنبه 9:00-17:00 تکمیل ظرفیت جزئیات و ثبت‌نام
M 115 MBA یکساله روابط عمومی و ارتباطات 1401/11/07 جمعه 9:00-17:00 تکمیل ظرفیت جزئیات و ثبت‌نام
S 33 دوره کوتاه‌مدت بازاریابی دیجیتال 1401/11/26 دوشنبه و چهارشنبه 16:00-20:00 تکمیل ظرفیت جزئیات و ثبت‌نام
S 39 دوره آمادگی آزمون تحلیل کسب و کار (ECBA) – سطح مقدماتی 1401/11/27 پنج‌شنبه‌ها 9:00-17:00 تکمیل ظرفیت جزئیات و ثبت‌نام
S 40 کارگاه ارزیابی، انتخاب و به کارگماری منابع انسانی (جذب و استخدام) 1401/12/04 پنج شنبه و جمعه 9:00-17:00 تکمیل ظرفیت جزئیات و ثبت‌نام
S 37 دوره کارشناس حرفه‌ای گزارشات مدیریتی در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
D 91 DBA يک‌ساله مدیریت منابع انسانی 1402/02/07 پنج شنبه 9:00-17:00 تکمیل ظرفیت جزئیات و ثبت‌نام
D 90 DBA يک‌ساله مدیرعامل حرفه‌ای 1402/02/07 پنج شنبه و جمعه 9:00-17:00 تکمیل ظرفیت جزئیات و ثبت‌نام
D 96 DBA يک‌ساله رهبری ریتیل 1402/02/07 پنج شنبه 9:00-17:00 تکمیل ظرفیت جزئیات و ثبت‌نام
S 47 آمادگی آزمون PHRi 1402/02/15 جمعه 9:00-17:00 تکمیل ظرفیت جزئیات و ثبت‌نام
S 41 اصول و تکنیک‌های چیدمان فروشگاهی 1402/02/23 شنبه و دوشنبه 18:00-20:00 تکمیل ظرفیت جزئیات و ثبت‌نام
D 92 DBA يک‌ساله تحول دیجیتال 1402/03/04 پنج شنبه 8:30-17:30 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
S 43 دوره جامع مدیریت پروژه و آمادگی آزمون PMP 1402/03/04 پنج شنبه 9:00-17:00 تکمیل ظرفیت جزئیات و ثبت‌نام
S 42 دوره آمادگی آزمون تحلیل کسب و کار (ECBA) – سطح مقدماتی 1402/03/04 پنج‌شنبه‌ها 9:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
M 117 MBA یک‌ساله کارشناس حرفه‌ای استراتژی 1402/03/21 یکشنبه و سه‌شنبه 16:00-20:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
M 120 MBA یک‌ساله مدیریت اجرایی 1402/03/25 پنج‌شنبه‌ها 9:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
D 93 DBA يک‌ساله آینده‌نگاری استراتژیک 1402/03/26 جمعه 9:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
دوره کارشناس حرفه‌ای بلاکچین 1402/03/31 چهارشنبه‌ها 16:00-20:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
D 95 DBA یک‌ساله هیات مدیره حرفه‌ای 1402/04/01 پنج شنبه و جمعه 09:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
S 45 آمادگی آزمون تحلیل کسب و کار (CCBA) – سطح متوسط 1402/04/04 پنج شنبه 9:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
M 121 MBA یکساله فروش 1402/04/12 دوشنبه و چهارشنبه 16:00-20:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
S 44 متاورس 1402/04/18 یکشنبه و سه‌شنبه 16:00-20:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
D 94 DBA یک‌ساله ارتباطات سازمانی 1402/04/22 پنج شنبه 9:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
SC 53 دوره مهارت‌های کوچینگ برای متخصصین منابع انسانی 1402/04/23 جمعه 09:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
اصول و تکنیک‌های چیدمان فروشگاهی 1402/04/24 شنبه و دوشنبه 18:00-20:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
M 122 MBA یکساله کسب‌وکار دیجیتال 1402/05/12 پنج شنبه و جمعه 9:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
S 46 دوره کوتاه‌مدت بازاریابی دیجیتال 1402/05/16 دوشنبه و چهارشنبه 16:00-20:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
M 123 MBA یکساله مدیریت منابع انسانی 1402/05/19 پنج‌شنبه‌ها 9:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
SC 43 دوره مدیر ارشد امنیت اطلاعات (سطح 1) 1402/05/22 یکشنبه و سه‌شنبه 17:00-20:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
SC 52 دوره مسترکلاس مدیریت استعداد و جانشین پروری 1402/05/27 جمعه 9:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
D 98 DBA يک‌ساله مدیرعامل حرفه‌ای 1402/06/02 پنج شنبه و جمعه 9:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
M 124 MBA‌ یک‌ساله مشاوره مدیریت 1402/06/09 پنج شنبه و جمعه 09:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
D 99 DBA یکساله مدیریت استراتژیک 1402/07/06 پنج شنبه و جمعه 09:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
D 97 DBA يک‌ساله مدیریت منابع انسانی 1402/07/20 پنج شنبه 9:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
M 125 MBA یکساله روابط عمومی و ارتباطات 1402/08/12 جمعه 9:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما