تقویم دوره‌ها

کد دوره نام دوره تاریخ شروع روزهای برگزاری ساعت برگزاری وضعیت
D 88 DBA یکساله تحول دیجیتال 1401/07/28 پنج شنبه‌ها 8:30-17:30 تکمیل ظرفیت جزئیات و ثبت‌نام
M 112 MBA یکساله منابع انسانی 1401/07/28 پنج شنبه‌ها 8:30-16:30 تکمیل ظرفیت جزئیات و ثبت‌نام
D 89 DBA یکساله مدیریت استراتژیک 1401/08/12 پنج شنبه و جمعه‌ها 9:00-17:00 تکمیل ظرفیت جزئیات و ثبت‌نام
S 27 دوره آمادگی آزمون PHRi 1401/08/12 پنج‌شنبه‌ها 9:00-17:00 تکمیل ظرفیت جزئیات و ثبت‌نام
M 113 MBA یکساله فروش 1401/08/27 جمعه‌ها 9:00 الی 17:00 تکمیل ظرفیت جزئیات و ثبت‌نام
M 114 MBA یکساله مشاوره مدیریت 1401/09/17 پنج شنبه و جمعه 9:00 الی 17:00 تکمیل ظرفیت جزئیات و ثبت‌نام
S 32 دوره تخصصی بلاکچین و رمزارزها 1401/09/23 چهارشنبه‌ها 16:00 الی 20:00 تکمیل ظرفیت جزئیات و ثبت‌نام
S 31 کارگاه تخصصی جذب و استخدام منابع انسانی 1401/09/24 پنج شنبه 9:00-17:00 تکمیل ظرفیت جزئیات و ثبت‌نام
D 39 کارگاه تحلیل عملکرد بهترین شرکت‌ها 1401/10/11 یکشنبه 8:00-16:00 تکمیل ظرفیت ---
M 116 MBA یکساله کسب‌وکار دیجیتال 1401/10/22 پنج شنبه و جمعه 9:00-17:00 تکمیل ظرفیت جزئیات و ثبت‌نام
S 34 دوره کوتاه‌مدت رشد و توسعه کسب‌وکار (اسکیل آپ) 1401/10/23 پنج شنبه و جمعه 9:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
S 38 اصول و تکنیک‌های چیدمان فروشگاهی (آنلاین) 1401/10/25 یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها 18:00-20:00 تکمیل ظرفیت جزئیات و ثبت‌نام
S 36 دوره جامع مدیریت پروژه و آمادگی آزمون PMP 1401/11/06 پنج شنبه 9:00-17:00 تکمیل ظرفیت جزئیات و ثبت‌نام
M 115 MBA یکساله روابط عمومی و ارتباطات 1401/11/07 جمعه 9:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
M 117 MBA یکساله منابع انسانی 1401/11/13 پنج شنبه 9:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
S 33 دوره کوتاه‌مدت بازاریابی دیجیتال 1401/11/26 دوشنبه و چهارشنبه 16:00-20:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
S 39 دوره آمادگی آزمون تحلیل کسب و کار (ECBA) 1401/11/27 پنج‌شنبه‌ها 9:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
D 90 DBA يک‌ساله مدیرعامل حرفه‌ای 1401/12/04 پنج شنبه و جمعه 9:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
D 91 DBA يک‌ساله مدیریت منابع انسانی 1401/12/04 پنج شنبه 9:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
S 40 کارگاه ارزیابی، انتخاب و به کارگماری منابع انسانی (جذب و استخدام) 1401/12/04 پنج شنبه و جمعه 9:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
S 37 دوره کارشناس حرفه‌ای گزارشات مدیریتی در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
D 92 DBA يک‌ساله تحول دیجیتال 1402/02/21 پنج شنبه 8:30-17:30 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
D 93 DBA يک‌ساله آینده‌نگاری استراتژیک 1402/03/26 جمعه 9:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
M 118 MBA یک‌ساله مدیریت استراتژیک 1402/03/31 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
D 95 DBA یک‌ساله هیات مدیره حرفه‌ای 1402/04/01 پنج شنبه و جمعه 09:00-17:00 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
D 94 DBA یک‌ساله ارتباطات سازمانی 1402/04/25 در حال ثبت‌نام جزئیات و ثبت‌نام
شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما