تماس با ما

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

آدرس

جنب زیرگذر نصر (گیشا)، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ساختمان مرکز همایش‌ها

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما