آدرس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

اطلاعات تماس

جنب پل نصر (گیشا)، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
02188220537 | 02188357506| 0920-321-1309
02189773002
postmba.ir@gmail.com