1- پرورش و تامین نیروهای حرفه‎ای و اجرایی در زمینه مدیریت منابع انسانی
2- طراحی و پیاده سازی موفقیت آمیز فرایندهای مدیریت منابع انسانی در سطح موسسه‎ها و بنگاه‎ها
3- تدوین و ارزیابی، استراتژی‎ها و سیاست‎های ویژه مدیریت منابع انسانی
4- بکارگیری تحلیل‎های مادی، اقتصادی، روش‎های پژوهش و نرم افزارهای مناسب در فرآیند تصمیم‎گیری مدیریت منابع انسانی
5- ترکیب و یکپارچه‎‌سازی طراحی کار، اندازه‎گیری عملکرد، تامین نیرو، توسعه منابع انسانی، پاداش‎ها و … در یک نظام مدیریت منابع انسانی
6- پرورش و توسعه نگاه حرفه‎ای گرائی به مقوله مدیریت منابع انسانی در سطح ملی و بنگاه‎ها
7- پرورش و تامین منابع انسانی پژوهش مشاوره‎ای، حرفه‎ای در حوزه مدیریت منابع انسانی
8- پرورش و تامین منابع انسانی آموزشی – ترویجی حرفه‎ای در حوزه مدیریت منابع انسانی

دوره DBA یکساله مدیریت منابع انسانی

دوره در یک نگاه

_
مدت 350 ساعت
پیش نیاز دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در کلیه گرایش‌ها / یا دارا بودن مدرک لیسانس و MBA در صورت تائید مدیرعلمی دوره / سوابق اجرایی بالای پنج سال / قبولی در مصاحبه ورودی
گواهینامه از دانشگاه تهران (نمونه گواهینامه)
نحوه پرداخت شهریه برای کسب اطلاعات در مورد شرایط تقسیط شهریه با ما تماس بگیرید.
مدیر علمی دوره
دکتر آرین قلی‌پور
دکتر آرین قلی پور ❱ عضو هیات علمی دانشگاه تهران ❱ استاد تمام دانشگاه تهران ❱ نویسنده و مشاور برتر حوزه مدیریت منابع انسانی ❱ دبیر جایزه ملی مدل 34000 مدیریت منابع انسانی

سرفصل‎های دوره

_
تجزیه و تحلیل شغل و گریدینگ شغلی

✓ تجزیه و تحلیل شغل
✓ طراحی مشاغل
✓ ارزشیابی مشاغل
✓ شرح شغل و شرایط احراز
✓ طبقه بندی مشاغل
✓ توزیع نرمال گرید و ارتقاء عمودی
✓ شرح شغل شایستگی محور

حقوق و مزایا و اقتصاد کار

✓ اقتصاد کار
✓ مدل P4
✓ منحنی پرداخت
✓ برابری درونی و بیرونی
✓ پرداخت عملکرد محور
✓ مزایای غیرمادی
✓ انگیزش درونی و بیرونی

سیستم‎های اطلاعاتی منابع انسانی

✓ سیستم اطلاعاتی منابع انسانی
✓ مدیریت منابع انسانی الکترونیک
✓ نرم افزارهای منابع انسانی
✓ اکسل پیشرفته در منابع انسانی
✓ گزارشات لحظه‎ای
✓ سلف سرویس
✓ دیجیتالی شدن منابع انسانی

مدیریت عملکرد کارکنان و پاداش

✓ جایگاه مدیریت عملکرد کارکنان در استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی
✓ برنامه ریزی و هدفگذاری عملکرد و موافقتنامه یکساله
✓ (R-KSA-EVC) ابعاد عملکردی
✓ شاخص‎ها و معیارهای ارزیابی عملکرد خانواده‎های مشاغل
✓ توسعه فرم‎های ارزیابی علمکرد کارکنان
✓ ثبت وقایع حساس
✓ مدل توزیع اجباری بر اساس تئوری برنده جایزه نوبل اقتصاد 2017
✓ ارزیابی عملکرد سه ماهه
✓ منابع ارزیابی (540-360-180-90)
✓ مدیریت خطاهای ارزیابی
✓ بهبود عملکرد و جلسات بازخورد
✓ چالش‎های مدیریت و عملکرد کارکنان در ایران

تیم‌سازی و توانمندسازی

✓ گروه و تیم
✓ مراحل تیم سازی
✓ مکانیزم‌های تیم سازی
✓ تفویض اختیار مستقیم و معکوس
✓ توزیع قدرت

پیشنهادات و نوآوری مستمر

✓ مدیریت نوآوری
✓ تکنیک‎های خلاقیت و حل مساله
✓ سیستم پیشنهادات

مدیریت اخلاق، ارزش‌ها و فرهنگ سازمانی و جامعه شناسی و سازمان‌ها

✓ نهادگرایی
✓ اکولوژی جمعیت سازمان‌ها
✓ منشور اخلاقی
✓ ارزشهای سازمانی
✓ فرهنگ سازمانی

برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی

✓ مدیریت استراتژیک
✓ مدیریت استراتژیک منابع انسانی
✓ همسویی عمودی
✓ همسویی افقی

طراحی ساختار سازمانی کلان و تفصیلی و کارسنجی

✓ استراتژی و ساختار
✓ تناسب درونی و بیرونی
✓ نسبت‎های حیاتی
✓ بنچمارکینگ صنعت
✓ قوانین ساختاری
✓ تشکیلات تفصیلی
✓ تعداد مشاغل و تعداد پست‎های سازمانی

برنامه‌ریزی منابع انسانی، جذب و گریدینگ شاغل

✓ برنامه ریزی منابع انسانی
✓ کارمندیابی
✓ جذب و استخدام
✓ جامعه پذیری
✓ گریدینگ شاغل
✓ ارتقاء افقی
✓ گردش شغلی

روابط کار و سلامت جامع منابع انسانی و روانشناسی صنعتی

✓ روانشناسی صنعتی
✓ روابط کار و روابط صنعتی
✓ سلامت جامع کارکنان
✓ برنامه‎‌های کارمندیاری
✓ وقایع و جشن‎ها
✓ اتحادیه‎ها و شوراهای کارگری
✓ ارتباطات سازمانی

آموزش، یادگیری و مدیریت دانش

✓ تئوری یادگیری
✓ مدیریت دانش
✓ نیازسنجی آموزش
✓ سنجش اثربخشی آموزش
✓ مدل کیرکپاتریک
✓ پنهان سازی دانش
✓ مولفه‎های رفتاری اشتراک دانش

تحلیل و توسعه شایستگی‎ها

✓ مدل شایستگی
✓ کانون ارزیابی
✓ شایستگی‎های عمومی
✓ شایستگی‎های تخصصی

مربی‌گری و منتورینگ

✓ تئوری‌های مشاوره
✓ تکنیک‌های مربی‌گری
✓ مدل منتورینگ

مدیریت استعداد و جانشین پروری

✓ مشاغل حیاتی
✓ مشاغل کلیدی
✓ مشاغل محوری
✓ مشاغل ضروری
✓ مدل‌های جانشین پروری
✓ مخزن استعدادها

حسابرسی و ریسک منابع انسانی

✓ مدیریت ریسک
✓ ریسک‌های عملیاتی
✓ ریسک منابع انسانی
✓ حسابرسی منابع انسانی

اساتید دوره

_
استاد دوره
استاد دوره

مهندس فریبا پارسا

استاد دوره
استاد دوره

مهندس زهرا مرادی

دکتر سمانه حاجی عسگری
دکتر سمانه حاجی عسگری

دکتر سمانه حاجی عسگری

استاد دوره
استاد دوره

دکتر زری آبسالان

دکتر فرزانه قاسمی
دکتر فرزانه قاسمی

دکتر فرزانه قاسمی

جلال نیک پیمان
جلال نیک پیمان

جلال نیک پیمان

دکتر مینا نجفلو
دکتر مینا نجفلو

دکتر مینا نجفلو

محسن سلمان
محسن سلمان

دکتر محسن سلمان

استاد دوره
استاد دوره

دکتر زهرا محمدبیگی

استاد دوره
استاد دوره

دکتر غلامرضا خاکی

دکتر ندا سلطان محمدی
دکتر ندا سلطان محمدی

دکتر ندا سلطان محمدی

مهندس محسن رستگار
مهندس محسن رستگار

مهندس محسن رستگاری

استاد دوره
استاد دوره

مهندس محمدمهدی پیروزان

مشاوره دوره DBA یک‌ساله مدیریت منابع انسانی

_
    (لطفا یک یا چند گزینه را انتخاب کنید)

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما