آزمون ارزیاب 34000

آزمون ارزیاب 34000

  • تاریخ آزمون شانزدهم، چهارشنبه 10 مرداد 1403 در دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران می باشد.
  • داشتن مدرك تحصیلی كارشناسی یا كارشناسی ارشد یا دكتری در رشته های مدیریت، روانشناسی، اقتصاد، مهندسی، جامعه شناسی، حقوق و پزشكی عمومی شرط لازم برای شركت در آزمون است.
  • مزایای معنوی: معتبرترین گواهینامه علمی كشور در این حوزه و قدرت اشتغال بالاتر از مدرك دكتری در شركتها
  • مزایای مادی: دریافت بیش از دو برابر افراد مشابه در شغل كارشناس یا مدیر منابع انسانی
  • پیوستن به باشگاه ارزیابان ٣٤٠٠٠ دانشگاه تهران و ارزیابی سازمانها
  • هزینه ثبت نام 500 هزار تومان است كه در صورت قبولی عودت داده می شود
  • بعد از قبولی همكاری با دبیرخانه ٣٤٠٠٠ شروع می شود

ثبت‌نام آنلاین

_
  • Hidden
  • 0 تومان
شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما