مدیریت ریتیل، فروشگاه‌داری و خرده‌فروشی

دوره‌های آنلاین

دوره‌های کوتاه مدت آنلاین تخصصی مدیریت ریتیل و فروشگاه‌داری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دوره آنلاین آموزش پرسنل فروشگاه‌های زنجیره‌ای

آموزش پرسنل فروشگاه‌های زنجیره‌ای

مشاهده اطلاعات دوره

دوره آنلاین مبانی مدیریت رستوران و کافی‌شاپ

مبانی مدیریت رستوران و کافی‌شاپ

مشاهده اطلاعات دوره

دوره آنلاین مبانی مدیریت مراکز خرید

مبانی مدیریت مراکز خرید

مشاهده اطلاعات دوره

دوره آنلاین اصول و تکنیک‌های چیدمان فروشگاهی

اصول و تکنیک‌های چیدمان فروشگاهی

مشاهده اطلاعات دوره

دوره اصول و مبانی عملیات فروشگاهی

اصول و مبانی عملیات فروشگاهی

مشاهده اطلاعات دوره

دوره آنلاین مبانی فروشگاه‌داری پوشاک و مد

مبانی فروشگاه‌داری پوشاک و مد

مشاهده اطلاعات دوره

دوره آنلاین اصول و تکنیک‌های بازاریابی در صنعت ریتیل و فروشگاه‌داری

اصول و تکنیک‌های بازاریابی در صنعت ریتیل

مشاهده اطلاعات دوره

دوره‌های DBA

دوره DBA تخصصی رهبری ریتیل و فروشگاه‌داری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیریت ریتیل

DBA یک‌ساله رهبری ریتیل

مشاهده اطلاعات دوره

دوره‌های MBA

دوره‌های MBA تخصصی مدیریت ریتیل و فروشگاه‌داری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دوره MBA مدیریت ریتیل - گرایش مدیریت رستوران و کافی‌شاپ (F&B)

دوره MBA مدیریت ریتیل – گرایش مدیریت رستوران و کافی‌شاپ (F&B)

مشاهده اطلاعات دوره

دوره MBA مدیریت ریتیل – گرایش FMCG

MBA مدیریت ریتیل – گرایش FMCG

مشاهده اطلاعات دوره

دوره MBA مدیریت ریتیل پوشاک و مد

MBA مدیریت ریتیل – گرایش پوشاک و مد

مشاهده اطلاعات دوره

MBA مدیریت ریتیل – گرایش مدیریت مراکز خرید

دوره MBA مدیریت ریتیل – گرایش مدیریت مراکز خرید

مشاهده اطلاعات دوره

مقالات تخصصی

سازمان‌های شرکت‌کننده

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما