دوره‌های حرفه‌ای مدیریت استراتژیک و پروژه

دوره جامع مدیریت پروژه و آمادگی آزمون PMP

مدیریت پروژه و آمادگی آزمون PMP

مشاهده اطلاعات دوره

دوره MBA یک‌ساله مدیریت استراتژیک

MBA یک‌ساله مدیریت استراتژیک

مشاهده اطلاعات دوره

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما