دوره‌های حرفه‌ای مدیریت استراتژیک و پروژه

دوره جامع مدیریت ریسک و آمادگی آزمون حرفه‌ای مدیریت ریسک (RMP) موسسه PMI

مدیریت ریسک و آمادگی آزمون RMP

مشاهده اطلاعات دوره

دوره جامع مدیریت پروژه و آمادگی آزمون PMP

مدیریت پروژه و آمادگی آزمون PMP

مشاهده اطلاعات دوره

دوره MBA یک‌ساله کارشناس حرفه‌ای استراتژی

MBA یک‌ساله کارشناس حرفه‌ای استراتژی

مشاهده اطلاعات دوره

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما