دوره اسپرینت گیمیفای توسعه فردی (Gamified Sprint for personal development)

در کارگاه «اسپرینت گیمیفای توسعه فردی» شما سفری را به عنوان سفرِ قهرمان درون خود آغاز می‌کنید تا به مهمترین مسئله‌ای که اکنون در زندگی شما مطرح است و دغدغه ذهنی‌تان شده پاسخ دهید. حتما با آرکتایپ‌ها یا کهن‌الگوهای یونگ آشنا هستید؛ کهن الگوها داستان‌ها، اسطوره‌ها یا آیین‌هایی هستند که در طول تاریخ، نسل به نسل از طریق قصه‌ها و داستان‌های مختلف روایت‌شده در محیط اجتماعی یا فرهنگ به ما رسیده است.
ما برای شناسایی کهن الگوی شخصیت قهرمان درون شما، از ایکیگای به عنوان یک راهنمای ساده استفاده می‌کنیم. ایکیگای یک فلسفه کهن در ژاپن است و به شما نشان می‌دهد سرچشمه دغدغه فکری و ذهنی شما در این مرحله از این زندگی چیست و پیرو آن شما برای پی‌ریزی مسیر رشد قهرمان درونتان چه برنامه‌ای را باید پی بیافکنید.
پس این که از طریق ایکیگای دغدغه اصلی یا سرچشمه مسئله اصلی شما در زندگیتان را مشخص کردیم، با طی یک مسیر حل مسئله به شما کمک خواهیم کرد تا آن مسئله را از ابعاد مختلف مورد شناسایی قرار بدهید، به عنوان فردی که خودتان را همراهی می‌کنید مربی قهرمان درونتان باشید و از او بخواهید که مسئله خودش را به زبان یک فرد نیازمند بلوغ و رشد بیان کند.
سپس با استفاده از تکنیک‌های خلاقیت آن مسئله را پرورش بدهید، پاسخ‌های جالبی برای آن بیابید و این راهکارهای خلاق را ارزیابی کنید تا در نهایت به راهکاری دست یابید که مورد توافق خودتان، قهرمان درونتان، دوستانتان و سایر افرادی است که قرار شده به شما کمک کنند.
ما این راهکار را بر روی یک بوم حل مسئله خلاق پیاده می‌کنیم؛ شما خواهید دید این راهکار به صورت یک نظام فکری عملی می‌تواند به گونه‌ای پیاده شود که استفاده از امکانات و منابعی که در دسترس شما است و فعالیت‌هایی که خودتان یا با همراهی دیگران انجام می‌دهید، منجر به این میشود که شما از کمک‌های افرادی که با آن‌ها همکار، دوست یا فامیل هستید استفاده کنید، آدم‌های مناسبی را در اطرافتان پرورش بدهید که به شما بازخوردهای مناسب بدهند و احساس کنید که راهکار شما در اختیار جامعه و دیگران قرار می‌گیرد و یک نفع یا فایده عمومی ایجاد می‌کند. و در نهایت اینکه قهرمان درونتان می‌تواند ضمن دیدن منافع و هزینه‌های کوتاه مدت اقداماتتان چشم به سوی یک آینده امیدبخش از تحول و رشد بدوزد.

دوره اسپرینت گیمیفای توسعه فردی

در کارگاه «اسپرینت گیمیفای توسعه فردی» شما سفری را به عنوان سفرِ قهرمان درون خود آغاز می‌کنید تا به مهمترین مسئله‌ای که اکنون در زندگی شما مطرح است و دغدغه ذهنی‌تان شده پاسخ دهید. حتما با آرکتایپ‌ها یا کهن‌الگوهای یونگ آشنا هستید؛ کهن الگوها داستان‌ها، اسطوره‌ها یا آیین‌هایی هستند که در طول تاریخ، نسل به نسل از طریق قصه‌ها و داستان‌های مختلف روایت‌شده در محیط اجتماعی یا فرهنگ به ما رسیده است.
ما برای شناسایی کهن الگوی شخصیت قهرمان درون شما، از ایکیگای به عنوان یک راهنمای ساده استفاده می‌کنیم. ایکیگای یک فلسفه کهن در ژاپن است و به شما نشان می‌دهد سرچشمه دغدغه فکری و ذهنی شما در این مرحله از این زندگی چیست و پیرو آن شما برای پی‌ریزی مسیر رشد قهرمان درونتان چه برنامه‌ای را باید پی بیافکنید.
پس این که از طریق ایکیگای دغدغه اصلی یا سرچشمه مسئله اصلی شما در زندگیتان را مشخص کردیم، با طی یک مسیر حل مسئله به شما کمک خواهیم کرد تا آن مسئله را از ابعاد مختلف مورد شناسایی قرار بدهید، به عنوان فردی که خودتان را همراهی می‌کنید مربی قهرمان درونتان باشید و از او بخواهید که مسئله خودش را به زبان یک فرد نیازمند بلوغ و رشد بیان کند.
سپس با استفاده از تکنیک‌های خلاقیت آن مسئله را پرورش بدهید، پاسخ‌های جالبی برای آن بیابید و این راهکارهای خلاق را ارزیابی کنید تا در نهایت به راهکاری دست یابید که مورد توافق خودتان، قهرمان درونتان، دوستانتان و سایر افرادی است که قرار شده به شما کمک کنند.
ما این راهکار را بر روی یک بوم حل مسئله خلاق پیاده می‌کنیم؛ شما خواهید دید این راهکار به صورت یک نظام فکری عملی می‌تواند به گونه‌ای پیاده شود که استفاده از امکانات و منابعی که در دسترس شما است و فعالیت‌هایی که خودتان یا با همراهی دیگران انجام می‌دهید، منجر به این میشود که شما از کمک‌های افرادی که با آن‌ها همکار، دوست یا فامیل هستید استفاده کنید، آدم‌های مناسبی را در اطرافتان پرورش بدهید که به شما بازخوردهای مناسب بدهند و احساس کنید که راهکار شما در اختیار جامعه و دیگران قرار می‌گیرد و یک نفع یا فایده عمومی ایجاد می‌کند. و در نهایت اینکه قهرمان درونتان می‌تواند ضمن دیدن منافع و هزینه‌های کوتاه مدت اقداماتتان چشم به سوی یک آینده امیدبخش از تحول و رشد بدوزد.

مشاوره و ثبت‌نام

دوره در یک نگاه

_

گواهینامه

دانشگاه تهران

تاریخ برگزاری

31 شهریور 1401

مدت زمان کارگاه

8 ساعت

تعداد شرکت کنندگان

30 نفر

ثبت‌نام آنلاین

_

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما