سرعت بالای تغییرات در محیط کسب و کارها باعث شده است تا بسیاری از پیش بینی‌ها اشتباه از آب درآمده و بسیاری از برنامه ها قبل از اجرا شکست بخورند. کسب و کارها در این محیط پرمتلاطم با عدم قطعیت های بسیاری روبرو هستند که کنترل خاصی بر روی این عدم قطعیت ها ندارند. پدیده‌های غافلگیرکننده و شگفتی‌ساز به دلیل قابلیت و تاب آوری پایین شرکت‌ها در انطباق با محیط متحول شونده، بیشترین تاثیر را بر کاهش درآمدها و افزایش هزینه های شرکت دارند، از این روی درک آینده ضرورتی انکارناپذیر است. در این سمینار بر نقش استراتژی و پابرجا کردن استراتژی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در مواجهه با آینده پرداخته خواهد شد. بر ضرورت توسعه رویکرد آینده پژوهانه و تفکر سناریویی در افزایش تاب آوری شرکت ها تاکید شده و بر ضرورت پایش و پویش نظامند محیط کسب و کار با هدف شناسایی سیگنالهای تغییر و آماده‌سازی شرکت برای مواجهه با شگفتی‌ها پرداخته می‌شود.

سمینار کسب و کارهای آینده، مدیران آینده‌نگر

سخنرانان

_

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما