تکمیل اطلاعات دانشپذیران

دانش‌پذیر گرامی؛ به منظور ثبت نام نهایی شما در دوره آموزشی "کارشناس حرفه‌ای گزارشات مدیریتی" فرم زیر را با دقت و حوصله تکمیل نمایید.
لازم به ذکر است گواهینامه پایان دوره در سامانه دانشگاه تهران بر اساس اطلاعات تکمیل شده این فرم صادر می‌شود؛ لذا در تکمیل فرم دقت فرمایید

تعهدنامه*

1- مرور به موقع دروس دوره‌های آفلاین در بازه تعیین شده
2- رعایت محدوه‌های زمانی جهت تحویل و بارگذاری تکالیف و وظایف محوله از سوی اساتید
3- موفقیت در آزمون پایانی و یا آزمون‌های مجدد جبرانی
4- مدیریت زمان بطوریکه با وجود حضور در دوره آموزشی، اختلالی در وظایف سازمانی، برنامه‌ها و اهداف پیش‌بینی شده کاری ایجاد نشود.

خاطر نشان می سازد:
• در صورت رعایت موارد فوق توسط فراگیران محترم، سوابق حضور مفید و موثر در دوره‌های آموزشی، در پرونده پرسنلی آنان منظور خواهد شد.
• هدف از اخذ این تعهد، تشویق و ترغیب فراگیران برای حضور مستمر و یادگیری اثربخش در دوره‌های آموزشی است.

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما