نمرات آزمون سراسری تحلیل کسب‌وکار – 3 شهریور 1402

ردیف نام و نام خانوادگی نمره (از 50) وضعیت
1 مصطفی صادق زاده 28 قبول
2 زهرا صادقی نیک پی 27 قبول
3 ریحانه ملکان 26 قبول
4 علی قنواتی 26 قبول
5 محسن مولائی نسب 25 قبول
6 جواد مقدسی 24 رد
7 محمدعلی مهبد 23 رد
8 محمد محمودی 22 رد
9 سید ابراهیم خدام الحسینی 21 رد
10 محمدهادی کشتکاران 21 رد
11 حسین صداقت 19 رد
12 فاطمه شریفی 19 رد
13 مهناز جلیلی 18 رد
14 مرتضی نعمتی 19 رد
15 محمد بینایی 13 رد
شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما