دیجیتال

دوره‌های کوتاه‌مدت

دوره‌های کوتاه‌مدت تخصصی دیجیتال دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دوره تخصصی بلاکچین و رمزارزها

بلاکچین و رمزارزها

مشاهده اطلاعات دوره

دوره MBA یکساله بازاریابی دیجیتال

بازاریابی دیجیتال

مشاهده اطلاعات دوره

دوره تخصصی تربیت مدیران ارشد محصول

تربیت مدیران ارشد محصول

مشاهده اطلاعات دوره

دوره کوتاه‌مدت کسب‌وکار داده محور

دوره کوتاه‌مدت کسب‌وکار داده محور

مشاهده اطلاعات دوره

دوره کوتاه‌مدت رشد و توسعه کسب‌وکار (اسکیل آپ)

رشد و توسعه کسب‌وکار

مشاهده اطلاعات دوره

دوره‌های DBA

دوره DBA تحول دیجیتال دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دوره DBA یکساله تحول دیجیتال

DBA یک‌ساله تحول دیجیتال

مشاهده اطلاعات دوره

دوره‌های MBA

دوره‌های MBA دیجیتال دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دوره MBA يکساله تحليل‌گری کسب‌و‌کار

MBA يک‌ساله تحليل‌گری کسب‌و‌کار

مشاهده اطلاعات دوره

دوره MBA یکساله کسب و کار دیجیتال

MBA یک‌ساله کسب و کار دیجیتال

مشاهده اطلاعات دوره

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما