معرفی

_
  • دیتا آنالیست مارکتینگ اسنپ‌فود
  • کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد
  • دیتا آنالیست سابق چمدون
  • دیتا آنالیست سابق هوشمند تجارت نمودار
کیانا کاویانی

کیانا کاویانیدیتا آنالیست مارکتینگ اسنپ‌فود

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما