معرفی

_
  • مدیر سئو بیت‌پین
  • مشاور سئو رسانه دی‌ام‌بورد
  • فعال حوزه کاربرد هوش مصنوعی در دیجیتال مارکتینگ
  • کارشناس دیجیتال مارکتینگ سابق راک‌تهران
  • بنیان‌گذار گیلیمو
کارن آهنگری

کارن آهنگریمدیر سئو بیت‌پین

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما