معرفی

_
  • سرپرست محتوای آژانس دیجیتال ادوایس
  • سرپرست محتوای سابق کانون تبلیغاتی ایران نوین
  • مدیر بازاریابی محتوایی سابق آچاره
  • مدیر دیجیتال مارکتینگ سابق آژانس تبلیغاتی فلش
  • مسئول محتوای مجموعه زبان سفیر گفتمان
  • مدیر محتوای سابق موسسه مای‌آرمان
  • بیش از ۵ سال سابقه تدریس بازاریابی محتوایی در آکادمی منظم، آکادمی دهبان، سازمان مدیریت صنعتی و ...
مهندس پارسا کاکویی

مهندس پارسا کاکوییسرپرست محتوای آژانس دیجیتال ادوایس

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما