معرفی

_

مهندس مجید فاضلی مدیرعامل و هم‌بنیانگذار شرکت سیستم های منابع انسانی سیمرغ و طراح نرم افزارهای تخصصی در حوزه منابع انسانی است.  او دانش آموخته دانشگاه تهران در رشته EMBA  با گرایش استراتژی است. رشته کارشناسی ایشان مهندسی صنایع و تحلیل سیستم بوده است.

مهندس فاضلی به عنوان مدرس در دوره‌های MBA و DBA مدیریت منابع انسانی با دانشکده مدیریت دانشگاه تهران همکاری دارد. ایشان همچنین افتخار همکاری با دکتر آرین قلی پور در پیاده سازی مدل 4P (مدل جبران خدمات چهار عاملی) در بیش از 100 سازمان را دارد.

مهندس مجید فاضلی

مهندس مجید فاضلیمدیرعامل شرکت دانش بنیان سیمرغ 34000

سوابق اجرایی
 • مدرس دوره‌های MBA و DBA مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران (1398 تا 1401)
 • مدرس دوره های مدیریت عملکرد در کارگاه های آموزشی پروژه های مدیریت عملکرد دانشگاه تهران در 19 صنعت مختلف طی 120 پروژه و کارگاه آموزشی ( 1395 تا 1401)
 • مدیر عامل و هم بینانگذار شرکت دانش بنیان سیمرغ 34000 (1397 تا 1401)
 • برگزیده به عنوان فناور برتر در حوزه مدیریت منابع انسانی از طرف پارک علم و فناوری (1401)
 • برگزاری کارگاه تجربیات پیاده سازی مدیریت عملکرد در کنفرانس ملی منابع انسانی (1398 و 1399)
 • طراح نرم افزارهای تخصصی فرآیندهای منابع انسانی (1396 تا 1401)
 • مدیر منابع انسانی بیمه خاورمیانه (1394 تا 1397)
 • مشاوره طراحی و مجری فرآیند مدیریت عملکرد فردی به روش سه سطحی و سه بعدی 34000 جایگزین ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان ها (از سال 1398 تا 1401)
 • مشاور طراحی فرآیند مدیریت عملکرد یکپارچه در سطح واحد و سازمان به روش BSC/OKR (از سال 1399 تا 1401)
 • مشاور پیاده سازی فرآیند مدل جبران خدمات مبتنی بر مدل 4P (از سال 1398 تا 1401)
 • همکاری در قالب مشاور یا مجری در شرکت های پیشرو در حوزه منابع انسانی چون شرکت همراه اول، گروه مپنا، هلدینگ گلگهر، سازمان بورس، بیمه ما، بانک کارآفرین، بانک خاورمیانه، بیمه دی، پتروشیمی جم، شرکت ملی نفتکش ایران، مس سرچشمه، دانشگاه خواجه نصیر، هلدینگ عظام، گروه گلرنگ، هلدینگ وطن زرین، شرکت اویک و 80 سازمان متوسط دیگر (از سال 1397 تا 1401)
 • همکاری با دکتر آرین قلیپور در پیاده سازی مدل 4P (مدل جبران خدمات چهار عاملی شامل تجزیه تحلیل شغل و گریدینگ شغلی به روش G20، ارتقا افقی یا گریدینگ شخصی، مدیریت عملکرد، عضویت ) در بیش از 100 سازمان (از سال 1393 تا 1401)
سوابق تحصیلی
 • کارشناسی ارشد MBA - استراتژی منابع انسانی - دانشگاه تهران - روزانه - 1394
 • کارشناسی مهندسی صنایع - گرایش تحلیل سیستم - تبریز - 1391

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما