معرفی

_

مهندس فراز نبیی مدیر مشاوره و آموزش دیتیجی (گروه تحول دیجیتال) است. حوزه تمرکز ایشان بر روی تحول دیجیتال، مدل‌های کسب‌وکار، تجزیه و تحلیل کسب‌وکار بوده و به عنوان مدرس در دوره DBA تحول دیجیتال دانشکده مدیریت دانشگاه تهران تدریس می‌کند. از جمله سوابق ایشان می‌توان به سرارزیابی و تدریس جایزه ملی تحول دیجیتال، معاونت دبیرعلمی ارزیابی ملی و کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال و … اشاره کرد.

دکتر فراز نبیی

مهندس فراز نبییمدیر مشاوره و آموزش دیتیجی (گروه تحول دیجیتال)

سوابق اجرایی و آموزشی
 • دوره دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران
 • مدیر آموزش و مشاوره دیتیجی (گروه تحول دیجیتال)
 • مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران از 98 تا امروز
 • معاون دبیر علمی ارزیابی ملی و کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال از 97 تا امروز
 • سرارزیاب و مدرس جایزه ملی تحول دیجیتال از 97 تا امروز
 • مدرس دوره‌های آموزش کاربردی دانشگاه تهران در دوره‌های عالی مدیریت کسب‌وکار از 97 تا امروز
 • کارشناس ارشد استراتژی دیجیتال در پروژه فرهنگ و مهارت دیجیتال بانک ملی ایران 1400 الی 1401
 • قائم مقام مدیر پروژه تدوین نقشه‌راه تحول دیجیتال شرکت ارتباطات زیرساخت 1399 الی 1400
 • قائم مقام مدیر پروژه تدوین نقشه‌راه تحول دیجیتال دانشگاه تهران 1399 الی 1400
 • مدیر متدولوژی پروژه تدوین نقشه‌راه بانکداری دیجیتال بانک رفاه کارگران 98 الی 99
 • مدیر متدولوژی پروژه تدوین نقشه‌راه بانکداری دیجیتال بانک سینا 99 الی 1400
 • کارشناس ارشد تیم مشاوره شرکت زرین رویا 1399 تا امروز
 • کارشناس ارشد تیم مشاوره تحول دیجیتال شرکت داده‌ورزی سداد 97 الی 98
 • کارشناس ارشد تیم مشاوره شرکت بهپرداز جهان 1398 الی 1400
 • کارشناس ارشد تیم مشاوره شرکت خدمات انفورماتیک 99
 • کارشناس ارشد تیم تدوین سند تحول دیجیتال و نقشه راه اجرای آن در سطح ملی 97 الی 98
 • عضو تیم مولفان کتاب ناخدایی دیجیتال (اولین کتاب تالیفی حوزه تحول دیجیتال در ایران) 99
 • عضو تیم مترجمین کتاب قطب نمای بانکداری دیجیتال 1399
 • عضو تیم تالیف کتاب دانشگاه دیجیتال 1401
سوابق تحصیلی
 • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران
 • فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما