معرفی

_

مهندس شروین مشایخ طراح تجربه کاربری، طراحی محصول و مدیریت محصول است. در سوابق حرفه‌ای ایشان همکاری با بانک آینده، مبین نت، ایرانسل، چرم مشهد و … همکاری داشته است.

مهندس مشایخ جزو مدرسان دوره MBA کسب‌وکار دیجیتال و همچنین دوره تخصصی تربیت مدیران ارشد محصول دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به شمار می‌رود.

مهندس شروین مشایخ

مهندس شروین مشایخطراح تجربه کاربری، طراحی محصول و مدیریت محصول

فعالیت‌های اجرایی
 • مدیر ارشد محصول ـ بانک آینده
 • مدیر طراحی محصول ـ جیبیت
 • مدیر طراحی محصول ـ NH Group
 • مشاور دیجیتال ـ آژانس ایرانیان رسانه
 • طراحی تجربه کاربری و مشاور دیجیتال آژانس تبلیغاتی ایران نوین
 • طراحی تجربه کاربری و مشاور دیجیتال بانک ملت
 • طراحی تجربه کاربری و مشاور دیجیتال آژانس تبلیغاتی Limitlines
 • طراحی تجربه کاربری و مشاور دیجیتال ـ ایرانسل
 • طراحی تجربه کاربری و مشاور دیجیتال SMEG
 • مدیر محصول و مشاور دیجیتال Zoodel
 • مدیر طراحی محصول ـ Orient Swiss
 • طراحی تجربه کاربری ـ آواتک
 • مدیر محصول و مشاور دیجیتال پرداخت
 • طراحی تجربه کاربری ـ مبین نت
 • طراحی تجربه کاربری ـ چرم مشهد
 • مدیر طراحی تجربه کاربری ـ آژانس تبلیغاتی داروگ
 • مدیر طراحی تجربه کاربری ـ آژانس تبلیغاتی Mindhard
 • مدیر بخش طراحی وب ـ زمان گرافیک

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما