معرفی

_
  • کمپین منیجر ارشد اسنپ‌فود
  • مدیر مارکینگ اسنپ‌تیکت
  • متخصص دیجیتال مارکتینگ سابق اسنپ‌اکسپرس
  • مدیر دیجیتال مارکتینگ سابق کالیستو
  • مدیر دیجیتال مارکتینگ سابق فیلیمو
غزل جهرمی‌زاده

غزل جهرمی‌زادهکمپین منیجر ارشد اسنپ‌فود

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما