معرفی

_
  • مدیر مارکتینگ سلکت ویزا
  • مدیر مارکتینگ موسسه مهاجرتی درنا
  • سرپرست مارکتینگ و توسعه کسب‌وکار سابق سرچیا
  • مدیر مارکتینگ سابق اتاقک
  • مدیر دیجیتال مارکتینگ سابق کیلید
  • کارشناس دیجیتال مارکتینگ و توسعه کسب‌وکار صباایده
  • کارشناس فروش و مارکتینگ سابق فرش زمرد مشهد
علی آقایی

علی آقاییمدیر مارکتینگ سلکت ویزا

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما