معرفی

_
  • مدیر دیجیتال مارکتینگ اسنپ‌فود
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی‌ (ره)
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی‌ (ره)
  • مدیر مارکتینگ سابق مجموعه باور مدیران
  • مدیر دیجیتال مارکتینگ آژانس تبلیغاتی رکورد
  • کارشناس ارشد دیجیتال مارکتینگ سابق چرم نوین
  • کارشناس ارشد دیجیتال مارکتینگ سابق ابزارمارت
  • کارشناس بازاریابی سابق چیلیوری
محمدرضا موسوی

سید محمدرضا موسویمدیر دیجیتال مارکتینگ اسنپ‌فود

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما