معرفی

_

دکتر کیارش واحدی فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی معماری، کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی و دکتری مدیریت بازرگانی است.

دکتر واحدی مدیر داخلی شرکت مشاور نقش پیراوش، بنیانگذار و مدیر شرکت برطرح و اینوستلند به حساب می‌آید.

دکتر کیارش واحدی

دکتر کیارش واحدیدکتری مدیریت بازرگانی

مهارت‌ها
 • اصول مدیریتی
 • نوآوری و تفکر خلاق
 • تحلیل بازارهای مالی
 • مشاوره سرمایه‌گذاری
 • برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه
 • استراتژی کسب‌وکار
سوابق شغلی
 • مدیر داخلی شرکت مهندسان مشاور نقش پیراوش
 • بنیانگذار و مدیر شرکت برطرح
 • بنیانگذار و مدیر اینوستلند
سوابق تحصیلی
 • کارشناسی مهندسی معماری
 • کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی، گرایش طراحی شهری
 • دکتری مدیریت بازرگانی، گرایش استراتژیک

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما