معرفی

_

دکتر هدایت امیری دانش‌آموخته رشته آینده‌پژوهی است. او اکنون ریاست طرح ها و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران را برعهده دارد. از دیگر سوابق شغلی دکتر امیری می‌توان به مدیریت منابع انسانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، ریاست امور کارکنان شرکت ملی نفت ایران، ریاست برنامه ریزی طرح های كارآفرینی ونظام مشاركت وزارت نفت و … اشاره کرد.

ایشان علاوه بر فعالیت‌های اجرایی، در حوزه ترجمه و تالیف کتاب نیز فعالیت داشته و همچنین مقالات متعددی از ایشان به چاپ رسیده است. دکتر امیری درخصوص انجام وظائف اداری و تعهد مسئولیت پذیری از معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تقدیرنامه دریافت نموده است.

دکتر هدایت امیری

دکتر هدایت امیریدکتری آینده‌پژوهی

دریافت تقدیرنامه
 • در خصوص انجام وظائف اداری و تعهد مسئولیت پذیری از معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران - سال1384
 • به منظور ارتقاء سطح فعالیت های فرهنگ سازی مصرف بهینه فرآورده های نفتی از معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران - سال1386
 • در خصوص همکار تدوین و انتشار کتاب آمارنامه انرژی از معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران - سال1386
 • در خصوص احراز کارمند ساعی در برنامه ارتقاء و حفظ کرامت انسانی از معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران - سال1386
 • در خصوص مسئول ساعی درامر تکریم در سال 1386 در اولین همایش طرح تکریم صنعت نفت از وزیر محترم نفت - سال1386
 • در خصوص راه اندازی پروژه ملی سامانه هوشمند سوخت از مدیر عامل محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - سال1387
 • در خصوص کسب رتبه برتر صنعت نفت در ارتقاء سلامت نظام اداری در مبارزه با فساد از معاون محترم وزیرنفت در معاونت توسعه منابع انسانی و مدیریت -1389
 • در نمایشگاه "هدف مضاعف کار مضائف و ارتقاء سلامت نظام اداری" در خصوص معرفی حوزه های متنوع خدمت رسانی سامانه هوشمند سوخت از معاون محترم وزیرنفت در معاونت توسعه منابع انسانی و مدیریت -1389
 • در خصوص راه اندازی پروژه عظیم مرکز داده سامانه هوشمند سوخت از وزیر محترم نفت -سال1390
عضویت در مجامع و انجمن‌ها
 • عضو فدراسیون جهانی آینده پژوهی
 • عضو انجمن آینده نگری ایران
سوابق آموزشی
 • گواهینامه دوره آموزشی ITIL در حوزه فن آوری اطلاعات
 • گواهینامه بهبود بهره وری نفت کشور از سازمان بهره وری آسیا
 • گواهینامه مدل تعالی سازمانی EFQM
 • گواهینامه دوره آموزشی تخصصی مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
سوابق علمی
 • ترجمه کتاب چشم انداز آینده سناریو هایی برای سال 2040 FUTURE VISION (Scenarios for the world in 2040)
 • تالیف وتدوين كتاب تاريخ شفاهي نفت
 • همکار تدوین كتاب آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی از سال 85 تاسال 1392
 • همکار اصلی طرح پژوهشی: آینده نگاری اقتصاد و سرمایه گذاری در ایران/سناریوهایی برای آینده صندوق های بازنشستگی
 • همکار اصلی طرح پژوهشی: آینده نگاری جمعیت هلال احمر ایران
 • همکار اصلی بخش آینده نگاری طرح ویژه مدیریت یکپارچه و توسعه پایدار جزایر جنوب کشور
 • ارائه مقاله و سخنران وبینار تخصصی آینده پژوهی نقش انرژی در تاب آوری شهری
 • مقاله "عدم قطعیت ها و سناریوهای آینده ی نفت خام در اقتصاد ایران افق 1414 " دو فصلنامه آینده پژوهی ایران، مقاله پژوهشی، سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1399صص 281- 255
 • مقاله " شناسایی پیشران های کلیدی موثر بر آینده نفت خام در افق ۱۴۱۴با استفاده از روش تحلیل اثرات متقاطع" فصلنامه مدیریت کسب و کار، دوره 11، شماره 43، پاییز 1398صص409-384
سوابق کاری
 • رئیس طرح ها و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران
 • مشاور مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران
 • مدیر منابع انسانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
 • عضو هیئت مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
 • رئیس امور کارکنان شرکت ملی نفت ایران
 • معاون اداره كل آموزش ، برنامه ریزی نیروی انسانی وتحول اداری وزارت نفت
 • معاون اداره كل تحول اداری، بهره وری و توسعه كارآفرینی وزارت نفت
 • رئیس برنامه ریزی طرح های كارآفرینی ونظام مشاركت وزارت نفت
 • عضو اصلی پروژه كارت هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
 • رئیس شورای فرهنگی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
 • عضو اصلی کارگروه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
 • عضو اصلی کارگروه ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
 • عضو اصلی کمیته بهره وری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
 • عضو اصلی شورای پژوهش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
 • عضو اصلی شورای ورزش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما