معرفی

_

دکتر هاشم آقازاده، رئیس دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران را می توان از اساتید به نام در حوزه کسب و کار دانست. ایشان مؤلف کتاب های متعددی در زمینه کسب و کار، بازاریابی، مدیریت استراتژیک و … هستند که مرجع اصلی رشته های دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. ایشان جزو معدود اساتید ایرانی هستند که با انتشارات آلمانی اسپرینگر همکاری کرده اند و به چاپ کتاب در حوزه بازارشناسی به زبان انگلیسی پرداخته اند.

از جمله فعالیت‌های اجرایی دکتر هاشم آقازاده می‌توان به معاون اجرائی و پشتیبانی و عضو هیات رئیسه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، مشاور عارضه یابی و تدوین برنامه راهبردی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، مجری طرح تدوین برنامه راهبردی عاملیت بانک سپه، مدیر ستاد بازاریابی و مشاور مدیر عامل بانک تجارت، مشاور رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، مجری طرح جامع تحول و مشاور بازاریابی استراتژیک بانک قوامین، مجری طرح و مشاور مرکز تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت، و … اشاره کرد.

دکتر هاشم آقازاده

دکتر هاشم آقازادهرئیس دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما