دکتر نیما مختارزاده

دکتر نیما مختارزاده

 • مرتبه علمی: استادیار
 • دانشکده/گروه: گروه آموزشی مدیریت صنعتی

 

 • سوابق علمی:

دکتری تخصصی, مدیریت تولید و عملیات, دانشگاه تهران, 1391

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی- گرایش تولید و عملیات, دانشگاه تهران, 1387

کارشناسی, مهندسی مکانیک در طراحی جامدات, دانشکده فنی دانشگاه مازندران, 1380

 

 • فعالیت‌های اجرایی

معاون و هماهنگ کننده امور آموزشی و پژوهشی رشته های مدیریت تکنولوژی و سیاست گذاری تکنولوژی در گروه مدیریت صنعتی، 1394/06/28، ایران، تهران

 

 • کتاب‌های ترجمه شده

نیما گروسی مختارزاده، مهدی اجاقلو و شیوا ابن یامینی. “مدیریت اتحادهای استراتژیک.” تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1396.

نیما گروسی مختارزاده، ابوالفضل کیانی بختیاری و محمد حاجعلی. “راهبرد مشارکت : مدیریت اتحادها، شبکه ها و سرمایه گذاری های مشترک.” تهران: هزاره ققنوس، 1394.

نیما گروسی مختارزاده و سعید قدوسی نژاد. “کتاب جامع تصمیم گیری.” تهران: انتشارات مرکز تحقیق و توسعه اتکا، 1393.

 

 • داوری‌های انجام شده

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری، ایران-تهران، 1394/08/12

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی، جزیره کیش، 1393/08/18

کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک، تهران، 1393/08/12

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، 1393/07/07

یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، 1392/08/07

کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک، تهران، 1392/07/16

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی، جزیره کیش، 1392/06/10

 

 • جوایز و افتخارات(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله, …)

مشاور صنعتی برتر در چهارمین جشنواره پژوهشی و آموزش دانشکده مدیریت، ملی، سایر، 1397/12/12

نویسنده مقاله برگزیده در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی، بین المللی، سایر، 1394/09/18

برگزار کننده پنل صنعتی برگزیده در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی، بین المللی، سایر، 1394/09/18

 

 • طرح کاربردی

نیما گروسی مختارزاده. “مطالعه تجربیات جهانی درخصوص نحوه حمایت کشورها از بنگاههای بزرگ صنعتی جهت افزایش رقابت پذیری.” – .

نیما گروسی مختارزاده. “تهیه سند برنامه راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا).” – 1397

 

 • راهنمایی پایان نامه
 • مشاوره پایان نامه
 • مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی
 • مقالات چاپ شده در نشریات داخلی
 • همایش‌های بین المللی
 • همایش‌های داخلی