معرفی

_

دکتر نیما مختارزاده، دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است و حوزه تحقیقاتی و مطالعاتی ایشان مدیریت استراتژیک نوآوری و فناوری، با تمرکز بر همکاری‌های بین سازمانی و شبکه سازی می‌باشد. تحصیلات دکتر مختارزاده در مقطع کارشناسی، مهندسی مکانیک و در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت صنعتی بوده است. تالیف کتاب برنامه ریزی استراتژیک فناوری در سطوح بنگاهی و فرابنگاهی، ترجمه چندین عنوان کتاب، انتشار مقالات متعدد در ژورنال های معتبر خارجی و داخلی و حضور در کنفرانس‌های علمی به عنوان سخنران کلیدی و دبیر علمی محورهای تخصصی از جمله فعالیت های علمی ایشان است. تجربیات صنعتی دکتر مختارزاده شامل ارائه مشاوره های صنعتی و انجام پروژه‌های کاربردی در شرکت‌های بزرگ در صنایع مختلف مانند نفت و گاز، داروسازی، قطعه سازی، فین تک و صنایع شیمیایی و همچنین سازمان دولتی می‌باشد.

دکتر نیما مختارزاده

دکتر نیما مختارزادهدانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

پروژه‌های تحقیقاتی و طرح‌های کاربردی
 • پروژه ملی تدوین نقشه راه تحول دیجیتال (از سال های 1397 تا 1398)
 • پروژه تدوین استراتژی فناوری اطلاعات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (طی سال های 1396 تا 1397)
 • پروژه تدوین نقشه راه تکنولوژی انستیتو فراورش گاز (طی سال های 1396 تا 1397)
 • پروژه تهیه لایحه نحوه حمایت دولت از بنگاه های بزرگ جهت توسعه فناوری (طی سال های 1394 تا 1395)
 • پروژه تدوین استراتژی جهت توسعه تکنولوژی در بخش تولید تجهیزات پزشکی (طی سال های 1393 تا 1394)
 • پروژه مطالعه اثربخشی تامین زیرساخت ها در توسعه تاسیسات گردشگری و ارائه راهکارهای استراتژیک
 • پروژه برنامه ریزی استراتژیک در چند شرکت فعال در صنعت قطعه سازی و بخش حمل و نقل ریلی (طی سال های 1387 تا 1392)
 • طرح تحقیقاتی ایجاد گرایش مدیریت تکنولوژی در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (طی سال 1389)
برخی افتخارات
 • مشاور صنعتی برگزیده در چهارمین جشنواره پژوهش و آموزش دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1397
 • نویسنده مقاله برتر در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی، تهران، 1394
 • برگزار کننده پنل صنعتی برگزیده در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی، تهران، 1394
سوابق تدریس در دانشگاه تهران

دوره‌های حرفه‌ای DBA

_
 • مدیریت استراتژیک نوآوری و فناوری
 • تفکر و برنامه ریزی استراتژیک

مقطع دکتری

_
 • برنامه ریزی استراتژیک تکنولوژی و نوآوری در سطوح بنگاه و صنعت
 • مدیریت شبکه ها و اتحادهای استراتژیک فناورانه
 • مدیریت استراتژیک پیشرفته

مقطع کارشناسی ارشد

_
 • مبانی مدیریت تکنولوژی و نوآوری
 • استراتژی تکنولوژی
 • مدیریت تحقیق و توسعه
 • مدیریت استراتژیک شرکت های هولدینگ و مادر
 • مدیریت استراتژیک صنعتی
 • پیاده سازی و اجرای استراتژی
 • برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی
 • مدیریت تولید و عملیات پیشرفته

مقطع کارشناسی

_
 • مدیریت تولید و عملیات
 • مدیریت و تجزیه و تحلیل بهره وری
 • مدیریت کارخانه
 • مدیریت روابط صنعتی
برخی از عضویت‌های کمیته علمی و داوری مجلات علمی پژوهشی
 • دبیر علمی محور کاربرد فناوری های تحول آفرین در صنعت در کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال (1400)
 • عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی مدیریت در کارگروه مدیریت فناوری و تحقیق و توسعه (1400)
 • عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی از سال 1392 تا کنون
 • عضو کمیته علمی کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک از سال 1392 تا کنون
 • دبیر علمی محور مدیریت تکنولوژی و تحقیق و توسعه چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (1395)
 • عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی مدیریت از سال 1392 تا کنون
 • عضو کارگروه بازنگری سرفصل های رشته مدیریت تکنولوژی انجمن مدیریت تکنولوژی
 • داور مجله علمی- پژوهشی مدیریت صنعتی
 • داور مجله علمی- پژوهشی مدیریت توسعه فناوری
 • داور مجله علمی- پژوهشی مدیریت نوآوری
 • داور مجله علمی- پژوهشی مدیریت بازرگانی
 • داور مجله علمی- پژوهشی توسعه مدیریت
سخنرانی علمی در کنفرانس‌ها
 • کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال با موضوع، چالش ها و توانمندسازهای یکپارچه سازی در بهره برداری از فناوری های تحول آفرین، تهران، 1400
 • پنجمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی با موضوع، حکمرانی شبکه های نوآوری: شایستگی های منابع انسانی بنگاه کانونی، تهران، 1399
 • اولین کنفرانس مدیریت استراتژیک منابع انسانی با موضوع، رشد نوآوری مبتنی بر تفکر طراحی: عوامل بحرانی موفقیت در حوزه سرمایه های انسانی، تهران، 1399
 • چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی با موضوع، موفقیت در شبکه های نوآوری: عوامل بحرانی موفقیت در حوزه سرمایه های انسانی، تهران، 1398
 • پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک با موضوع، مزیت رقابتی اکوسیستم محور: چرایی و چگونگی ، تهران. 1397
 • چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک با موضوع، پارادوکس همکاری در عین رقابت: چالش ها، توانمندسازها و فرایندها ، تهران. 1395
 • سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت در بخش کاربردی با موضوع، توانمند سازهای انتقال تکنولوژی جهت کسب مزیت رقابتی، تهران. 1394
 • سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت در بخش علمی با موضوع، چگونگی حمایت دولت از افزایش توانمندی نوآوری در بنگاه های بزرگ، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، تهران. 1394
 • دومین کنفرانس بین المللی ابزارها و تکنیک های مدیریتی با موضوع، نقشه راه تکنولوژی: ابزار یکپارچه سازی استراتژی های محصول، بازار و تکنولوژی ، تهران. 1394
 • چهارمین کنفرانس ملی مدیریت استراتژیک با موضوع، شایستگی کلید کسب موفقیت بنگاه، ، شیراز. 1394
 • کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک با موضوع، ضرورت یکپارچه سازی در شبکه های همکاری، ، تهران. 1393
 • کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک با موضوع، استراتژی سطح شبکه: اهداف،‌ پیشران ها و چالشها، تهران. 1392
مقالات در کنفرانس‌های خارجی و داخلی
 • Cluster Analysis of ICT Companies Based on Innovation Ambidexterity Dimensions, 18 th PICMET Conference, Hawaii, USA, 2018.
 • Acquiring core competence knowledge through inter organizational collaborations: The key factors affecting knowledge transfer success, 14 th Asialix Conference, Tehran, Iran, 2016.
 • Studying The effect of technology intelligence on the Innovation performance of firms with emphasis on the role of mediator variable open innovation: case study Knowledge-based companies, 14 th Asialix Conference, Tehran, Iran, 2016.
 • Proposing a three dimensional model for selecting a portfolio of R&D projects, 25th International Conference for Management of Technology (IAMOT), Olrando, Florida, USA, 15-19 May, 2016.
 • A Model for Assessing Organizational Readiness for IT Adoption: Kish Free Zone Organization case study, 5th International & 9th National Conference on Management of Technology, Tehran, Iran, 16-17 December 2015.
 • Contextual Variables Affecting Technology Planning At Industry Level, 23th International Conference for Management of Technology (IAMOT), Washington DC, USA, 22-26 May, 2014.
 • Proposing a Framework for Technology Planning at Industry Level, R&D Management, Stuttgart, Germany, 3 -6 June, 2014.
 • Technology attractiveness assessment with gray theory, 15th IIES International Oil &Gas: technology and innovation in oil &gas industry, Tehran, Iran, 1-2 November, 2011.
 • همکاری های استراتژیک در زمینه تکنولوژی: تاریخچه، تنواع و ضرورت ها، چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی و اسلامی اردبیل. آذر 1396
 • همکاری های استراتژیک در زمینه تکنولوژی: تاریخجه، تنواع و ضرورت ها، چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی و اسلامی تبریز. شهریور 1396
 • ارائه مدلی اکتشافی جهت توسعه نوآوری مبتنی بر توسعه‌دهندگان کسب‌وکارهای دانش‌بنیان در میان‌دست و پایین‌دست پتروشیمی، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی تهران. 1395
 • معرفی توانمندی های پشتیبان فرایند توسعه خدمت جدید: ارائه یک چارچوب مفهومی ، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی تهران. 1395
 • شناسایی عقلانیت های حاکم بر اتحادهای فناورانه (مطالعه موردی: صنایع دریایی ایران)، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت . 1395
 • بررسی اثر فرایند انتقال و تسهیم دانش بر توانمندی نوآوری فناورانه در سح بنگاه ، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت . 1395
 • ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻔﺎری، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، گرجستان، 16 خرداد 1395.
 • ارتقای توانمندی های نوآوری بنگاه های بزرگ ایرانی: یک چارچوب مفهومی، پنجمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی تهران.1394 (مقاله برگزیده کنفرانس)
 • بررسی اثر شایستگی شبکه محور و توانمندیهای پویا بر عملکرد توسعه محصول جدید، کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک ، تهران. 1393
 • ارائه مدلی كمی جهت انتخاب روش اكتساب مبتنی برسطح آمادگی فناوری، سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی تهران.1392
 • تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد اقتصادی ایران ، سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی تهران.1392
 • بررسی اثر سیاست گذاری در حوزه انتشارتکنولوژی بر میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی : موردکاوی بالادستی صنعت نفت ایران، سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی، تهران.1392
 • ارایه مدلی جهت انتخاب فناوری های نوظهور در حوزه فناوری اطلاعات، سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی، تهران.1392
 • قیمت گذاری فناوری در حوزه نرم افزار، سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی، تهران.1392
 • مدل تلفیقی ارزشگذاری سرمایه فكری در سازمانهای توسعه ای با موردكاوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی، تهران.1392
 • ارزیابی سیاست گذاری تکنولوژی در منطقه آزاد کیش، اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی، تهران.1390
 • ارزیابی توانمندی تکنولوژیکی: مطالعه موردی در یک شرکت تلفن همراه، اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی، تهران.1390
 • کاربرد تئوری بازی ها در ارزیابی استراتژی تکنولوژی، هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران. 1389
مقالات در نشریات علمی پژوهشی داخلی
 • تحلیل نقش خاستگاه صنعت در طراحی و انتخاب ساختار اتحادهای استراتژیک، پذیرش شده در فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت بازرگانی، 12(4)، 955-934 پاییز 1399.
 • چالش های دره مرگ اکوسیستم نوآوری زیست دارو ایران و بررسی توانمندی ها و عوامل زمینه ای موثر، فصلنامه علمی پژوهشی بهبود مدیریت، 14 (4)- صص 35-54 زمستان 1399
 • اثر هم افزایی بین شرکتی بر عملکرد نوآوری فناورانه و نقش تعدیلی توانمندی فناورانه و استراتژی نوآوری، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی، 8 (3)- صص 104-77 تابستان 1399.
 • چارچوب مفهومی شکل‌گیری زیست‌بوم‌های کارآفرینی دانشگاه پایه شهر تهران، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری ، 4 (8)- صص 60-33 زمستان 1398.
 • پیش بینی الگوی تحول فناورانه در بخش خدمات مالی ایران بر مبنای رویکرد چندسطحی به گذار، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری ، 4 (11)- صص 98-77 زمستان 1398.
 • تبیین چگونگی ایفاء نقش قابلیت های پویا در شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان موفق، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت توسعه فناوری ، 2 (7)- صص 127-89 زمستان 1398.
 • ارائه مدل مفهومی بلوغ تعالی سازمانی مبتنی بر قابلیت های سازمان (مورد مطالعه: شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول))، فصلنامه علمی پژوهشی صنعتی ، 11 (1)- صص 44-21 تابستان 1398.
 • بررسی عوامل اثرگذار بر موفقیت فرایند انتقال دانش در همکاری های استراتژیک بین سازمانی ( مورد مطالعه همکاری های میان شرکت های داروسازی) ، فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی- 32 (8)- صص 60-33 زمستان 1397.
 • تصاحب ارزش در اتحادهای استراتژیک فناورانه و عوامل مؤثر بر ابعاد مختلف آن، فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت توسعه فناوری- 1 (6)- صص 47-9 تابستان 1397.
 • توسعه مدلی برای ارائه راهکار یکپارچه در شرکت مادر، فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت بازرگانی- 9 (3)- صص 507-526 پاییز 1396.
 • مدل برنامه ریزی آرمانی فازی خاکستری به منظور موازنه زمان، هزینه، ریسک و کیفیت پروژه، فصلنامه علمی و پژوهشی چشم انداز مدیریت صنعتی -صص 9-36 پاییز 1396.
 • دسته بندی ابزارهای سیاست نوآوری تقاضا محور با رویکرد فراترکیب، فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت نوآوری – 6 (2)- صص 138-109 تابستان 1396.
 • طراحی شبکه تامین منعطف در یک زنجیره تامین دوسطحی و آنالیز ریسک با استفاده از برنامه ریزی تصادفی، فصلنامه علمي– پژوهشي مدیریت صنعتی- 9 (3)- صص 216-189 بهار 1396.
 • بررسی تاثیر توانمندی یکپارچه‌سازی دانش بر نوآوری فناورانه و عملکرد راهبردی (مورد مطالعه: بنگاه‌های تولید کننده دارو در ایران) ، فصلنامه علمی– پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی - صص 78-57 پاییز ,و زمستان 1395.
 • چرخه حیات نوآوری های اجتماعی، فصلنامه علمی– پژوهشی مدیریت توسعه فناوری- 2(4)- صص 95-69 ، پاییز 1395.
 • بررسی اثر معنابخشی فناورانه و توانمندی سازمانی بر عملکرد نواورانه با تاکید بر نقش میانجی ظرفیت جذب، فصلنامه علمی– پژوهشی مدیریت توسعه فناوری - 5 (3)- صص 39-9 ، تابستان 1395.
 • پیش بینی انتشار فناوری ریانش ابری در ایران به وسیله منحنی های رشد و اثرات روند انتشار سایر کشورها، فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت توسعه فناوری- 3 (4)- صص 97-126 بهار 1395.
 • بررسی عوامل کلیدی موفقیت در همکاری های فناورانه (مطالعه موردی : صنایع های تک کشور ایران)، فصلنامه علمی– ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت- (1)6 ، صص. 40 – 30 بهار 1395.
 • کارآفرینی شرکتی فناورانه، یادگیری سازمانی، نوآوری و عملکرد بنگاه: آزمون یک مدل در شرکت های داروئی- فصلنامه علمی– پژوهشی مدیریت و توسعه (28)- صص 108-91 زمستان 1394.
 • دولت چگونه می تواند از رشد مبتنی بر نوآوری بنگاه های بزرگ حمایت کند؟، فصلنامه علمی– پژوهشی مدیریت توسعه فناوری. (2)3 ، صص. 26 – 9 پاییز 1394.
 • تبیین تاثیرات بازارگرائی و نوآوری مدیریت بر عملکرد بنگاه : با تاکید بر نقش میانجی نوآوری فناورانه، فصلنامه علمی– پژوهشی مدیریت بازرگانی- (2)7 ، صص. 463 – 484 تابستان 1394.
 • ارائه مدلی جهت مدیریت دانش در شرکت های سرمایه گذاری مشترک،‌ فصلنامه علمی – پژوهشی بهبود مدیریت- (1)9، صص. 137 – 161 . 1394 ارائه مدلی برای تحلیل ریسک همکاری های راهبردی فناورانه، فصلنامه علمی– پژوهشی مدیریت نوآوری- پذیرش شده جهت چاپ در شماره دوم سال 1394.
 • سیاست گذاری صنعتی در بعضی کشورهای جهان و ایران،‌ فصلنامه علمی-ترویجی نشاء علم،‌ 5،‌ صص. 22-30. 1393
 • رویکردی فرایندی به برنامه ریزی فناوری در سطح فرابنگاهی، فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت فن آوری، (2)2، صص. 69 – 89 . 1392
 • بررسی و اولویت بندی میزان حساسیت دستگاه ها جهت تعمیرات پیشگیرانه با مدل مارتل و زاراس ، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت صنعتی،‌ (5)2. 1392
 • رفتار دینامیکی صنایع داخلی در اثر نوسانات تعرفه های گمرکی: مطالعه موردی با استفاده از متودولوژی پویائی های سیستم، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی،‌ (28)11، صص.19-1. 1392
 • توسعه مدل برنامه ریزی تکنولوژی در سطح صنعت، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت صنعتی،‌ (2)4، صص.68-43. 1391
 • ارزیابی تاثیر انتقال تکنولوژی بر اولویت های رقابتی : مورد کاوی پروژه تولید قطعات خودرو تندر 90 در صنعت قطعه سازی ایران ، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت صنعتی،‌ (4)2 ،صص.124-111. 1389
 • ارائه یک مدل کمی برای ممیزی انطباق استراتژی های تولید و بازاریابی، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم مدیریت ایران، (6)2، صص.121-95. 1387
 • بررسی استراتژیک حوزه منابع انسانی وزارت مخابرات و فن آوری اطلاعات (ICT) ، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم مدیریت ایران ،‌ (8)2، صص.157-137. 1386
مقالات در ژورنال‌های بین‌المللی
 • Arasti, M., Mokhtarzadeh, N. G., & Jafarpanah, I. (2021). Networking capability: a systematic review of literature and future research agenda. Journal of Business & Industrial Marketing.
 • Mokhtarzadeh, N., Amoozad Mahdiraji, H., Jafarpanah, E., Jafari Sadeghi, T., Bresciani, S., Classification of Inter-Organizational Knowledge Mechanisms, and their Effects on Networking Capability: A Multi-Layer Decision Making Approach, Journal of Knowledge Management, DOI 10.1108/JKM-07-2020-0579 (Q1- IF: 4.89)
 • Arasti, M., Mokhtarzadeh, N., H., Jafarpanah, Networking Capability: A Systematic Review of Literature and Future Research Agenda, Journal of Business and industrial Marketing, In press (Q1- IF: 2.49)
 • Mokhtarzadeh, N., Amoozad Mahdiraji, H., Jafarpanah, E., Jafari Sadeghi, T., Investigating the impact of networking capability on firm innovation performance: Using the resource-action-performance framework, Journal of Intellectual Capital. https://doi.org/10.1108/JIC-01-2020-0005 (Q1- IF: 3.74)
 • Mokhtarzadeh, N., Amoozad Mahdiraji, H., Soltani, A., Abassi Kamardi, A., Product-technology portfolio alignment approach by multi-criteria decision making, British Food Journal, doi: 10.1108/BFJ-02-2020-0115 (Q2, IF: 1.71)
 • Technological learning in inter-firm collaborations: a review and research agenda, International Journal of Technological Learning, Innovation and Development, 11 (1):78–96. 2019
 • A Comparison of Buyback, Rebate and Flexible Contracts in A Seller-Buyer Supply Chain, Transformations in Businesses and Economics, 18(1):109–128. 2019
 • A Novel Hybrid Approach for Technology Selection in the Information Technology Industry, Technologies, 6(34):1–18. 2018(Q3, IF: 1.07)
 • Fuzzy inference system application for failure analyzing in automobile industry, International Journal of Quality and Reliability Management (IJQRM), 34(7):1493–1507. 2017
 • Investigating the Impact of National Innovation System Functions on Attracting Foreign Direct Investment in Iranian Oil Industry. International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, 1(8):47–60. 2014
کتاب‌ها
 • تالیف کتاب برنامه ریزی استراتژیک فناوری در سطوح بنگاهی و فرابنگاهی؛ انتشارات دانشگاه تهران (1398)
 • ترجمه کتاب مدیریت اتحادهای استراتژیک؛ تی جی مک، ووس و برگرز. انتشارات دانشگاه تهران ( چاپ اول، 1396؛ چاپ دوم، 1397)
 • ترجمه کتاب استراتژی همکاری : مديريت شبکه ها، اتحادها و سرمايه گذاري مشترک؛ جان چايلد،‌ ديويد فالکنر و استفن تالمن؛ انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی ( چاپ اول، 1394؛ چاپ دوم، 1397)
 • ترجمه کتاب جامع تصميم گيری؛ پل نات و ديويد ويلسون؛ انتشارات: مرکز تحقيقات و توسعه سازمان اتکا
مسئولیت های دانشگاهی و عضویت در انجمن‌های علمی
 • معاون گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در رشته های مدیریت فناوری و سیاست گذاری علم و فناوری
 • عضو شورای سیاست گذاری و محقق مرکز مطالعات مدیریت فناوری و نوآوری در سیستم های پیچیده صنعتی (Critimix)
 • مشاور مرکز نوآوری کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • مسئول بازنگری رشته مدیریت فناوری در مقطع کارشناسی ارشد و پیشنهاد طرح به دانشگاه تهران و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • عضو انجمن بین المللی مدیریت تکنولوژی (IAMOT)
 • عضو انجمن مدیریت تکنولوژی ایران (IRAMOT)
سوابق تحصیلی
 • دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، عنوان رساله: تدوین و تبیین مدل برنامه ریزی فناوری در سطح صنعت ( 1387 تا 1391)
 • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی در گرایش تولید و عملیات ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ( 1385 تا 1387)
 • کارشناسی مهندسی مکانیک در طراحی جامدات، دانشکده فنی دانشگاه مازندران ( 1376 تا 1380)

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما