معرفی

_

دکتر ندا محمداسماعیلی استادیار و مدرس دوره‌های MBA و DBA مدیریت منابع انسانی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است. تالیف کتاب‌هایی چون اخلاق، ارزش‌ها و فرهنگ سازمانی (EVC) و نیز استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی به همراه دکتر آرین قلی‌پور در رزومه ایشان به چشم می‌خورد.

دکتر محمداسماعیلی سابقه فعالیت در کمیسیون آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی دانشگاه تهران و عضویت در کمیته علمی پنجمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی را در کارنامه دارد.

دکتر ندا محمداسماعیلی

دکتر ندا محمداسماعیلیاستادیار دانشگاه تهران

جوایز و افتخارات
 • طراحی الگوی تعالی مدیریت منابع انسانی بخش دولتی، ملی، جشنواره پژوهش دانشگاه، 1398/09/13
فعالیت‌های اجرایی
 • دبیر کمیته فنی ISIRI/TC260، 1394/01/30، 1399/04/31، ایران، تهران
 • کمیسیون آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی دانشگاه تهران، 1397/04/09، ایران، تهران
 • عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی، 1399/10/29، ایران، تهران
همایش‌های داخلی
 • ندا محمداسمعیلی و فاطمه پناهی. "شناسایی مولفه های فرهنگ سازمانی" همراه اول" از منظر درونی (امیک) و بیرونی (اتیک)." چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی،.
 • ندا محمداسمعیلی. "سیاستگذاری موثر در حوزه امنیت روانشناختی با سطح بندی شایستگی ها در صنعت بیمه." چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی،.
 • مینا نجفلو و ندا محمداسمعیلی. "نقش اندازه تیم و تخصص ارزیابان بر دقت امتیازدهی در کانون‌های ارزیابی و توسعه." پنجمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی،.
 • ندا محمداسمعیلی، مینا نجفلو و مینا تکلو. "شناسایی و تدوین ویژگی های بازخور عملکردی مؤثر در شرکت های‌ وب." پنجمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی،.
 • مریم گل محمدی ، آرین قلی پور و ندا محمداسمعیلی. "شناسایی مولفه های فرهنگ مشتری مداری در شرکت همراه اول." پنجمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی،.
مقالات در نشریات داخلی
 • ندا محمداسمعیلی. "شناسایی مکانیزم های توسعه فرهنگ مشتری مداری در سازمان(مورد مطالعه: سه شرکت از گروه مپنا)." مجله پژوهش های مدیریت عمومی- دانشگاه سیستان و بلوچستان 11، 39 (1397): 249-273.
 • فاطمه رحیمی، آرین قلی پور، ندا محمداسمعیلی و سیدبابک علوی. "تاثیر رهبری اصیل بر تاب آوری کارکنان و یادگیری آن ها از خطا در بستر تغییرات پیچیده سازمانی: یک مطالعه کمّی." فصلنامه علوم مدیریت ایران 15، 60 (1399): .
مقالات در نشریات بین‌المللی
 • Neda Mohamadesmaeili, ashkan khalili, and Ariyan Gholi Pour. "New classification of value institutionalization mechanisms." Cogent business & management 7, no. 1 (2020): .
کتاب‌های تالیفی
 • آرین قلی پور و ندا محمداسمعیلی. "اخلاق، ارزش ها و فرهنگ سازمانی(EVC)." تهران: نشر مهربان، 1396.
 • آرین قلی پور و ندا محمداسمعیلی. "استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی." تهران: موسسه نشر مهربان، 1396.

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما