معرفی

_

دکتر مینا نجفلو فارغ‌التحصیل دکتری مدیریت منابع انسانی از دانشگاه شهید بهشتی است. ایشان که کارشناسی ارشد خود را در همین رشته از دانشگاه تهران دریافت نموده‌اند، سابقه تدریس در دوره‌های MBA و DBA مدیریت منابع انسانی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران را نیز در کارنامه دارند.

از جمله سوابق اجرایی دکتر نجفلو می‌توان به همکاری با سرمايه‌گذاري‌ صندوق بازنشستگي كشوري، تامين سرمايه تمدن، پتروشیمی خارک، تعاونی راه رشد و … اشاره کرد.

دکتر مینا نجفلو

دکتر مینا نجفلودکتری مدیریت منابع انسانی

سوابق پژوهشی
 • نجفلو, مینا, هومان, حسام الدین. (1401). بررسی ارتباط میان اشتیاق به کار و تحلیل رفتگی احساسی کارکنان صف بانک صادرات ایران با متغیر میانجی استراتژی‌های کار عاطفی. فصلنامه علمی تخصصی فرصت, 2021501(6), 94-135.
 • نجفلو, م., & محمداسماعیلی, ن. (1399). نقش اندازه تیم و تخصص ارزیابان بر دقت امتیازدهی در کانون‌های ارزیابی و توسعه.
 • محمداسماعیلی, ن., نجفلو, م., & تكلو, م. (1399). شناسایی و تدوین ویژگی‌های بازخور عملکردی مؤثر در شرکت های وب.
مدیریت عملكرد و توسعه
 • توسعه مدیران
 • بازخورد
 • ارزیابی 360
 • مربی‌گری و منتورینگ
 • ارزیابی شاغل
 • جامعه‌پذیری مدیران
كانون‌های ارزیابی
 • بانك مركزي (3 دوره)
 • شركت توسن (3 دوره)
سوابق اجرایی
 • سرمایه‌گذاری‌ صندوق بازنشستگی كشوری
 • تامین سرمایه تمدن
 • تعاونی راه رشد
 • پتروشیمی‌ بندرامام
 • پتروشیمی مارون
 • پتروشیمی خارك
 • پتروشیمی بوشهر
 • پتروشیمی جم
 • پتروشیمی مروارید (گزارش پایداری)
 • پتروشیمی زاگرس
 • پتروشیمی امیركبیر
 • پالایشگاه نفت تبریز
 • شركت مهندسی و ساختمان صنعت نفت (اویك)
 • فولاد مباركه اصفهان (EVC)
 • كارگزاری صباتامین
 • پژوهشگاه نیرو
 • گلگهر سیرجان
 • توسعه آهن گلگهر
 • آلومینیوم المهدی
 • شركت نفت ایرانول
 • پتروایران
 • همراه اول
سوابق تدريس
 • مدرس تجزیه و تحلیل شغل دوره‌های DBA و MBA دانشگاه تهران از سال 1398
 • دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران
 • كارگزاری بانک كشاورزی
 • توگا (مپنا)
 • كارگزاری صبا تامین
 • جهاد نصر اصفهان
 • تامین سرمایه تمدن
سوابق تحصیلی
 • كارشناسی مترجمی زبان انگلیسی/ دانشگاه زنجان
 • كارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی/ دانشگاه تهران
 • دكتری/ مدیریت منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما