دکتر مهدی شامی زنجانی

دکتر مهدی شامی زنجانی

دکتر مهدی شامی زنجانی

 

تحصیلات

 

 • کارشناسی, 1380, مدیریت صنعتی, دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد, 1383, مدیریت فناوری اطلاعات, دانشگاه تهران
 • دکتری, 1388, مدیریت سیستم ها, دانشگاه تهران
فعالیتهای اجرایی

 

 • سرپرست موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مجازی مهرالبرز (کناره گیری به دلیل عدم موافقت ضمنی مسئولین محترم وقت دانشکده با پذیرش مسئولیت اجرایی از سوی اینجانب در خارج از دانشکده)، 1389/10/14، 1390/06/23، ایران، تهران
 • عضو کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس اروپایی مدیریت دانش (ECKM 2011)، 1390/06/10، آلمان، برلین
 • عضو کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس اروپایی مدیریت دانش (ECKM 2012)، 1391/06/16، اسپانیا، کارتاخنا
 • عضو کمیته علمی چهاردهمین کنفرانس اروپایی مدیریت دانش (ECKM 2013)، 1392/06/14، لیتوانی، کانزاس سیتی
 • عضو کمیته برنامه ریزی راهبردی دانشکده مدیریت، 1392/11/15، 1393/04/31، ایران، تهران
 • عضو کمیته علمی هشتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی، 1392/12/07، ایران، تهران
 • عضو کمیته علمی اولین کنفرانس اروپایی رسانه های اجتماعی (ECKM 2014)، 1393/04/19، انگلستان، لندن
 • مدیر گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده، 1394/03/09، 1396/03/08، ایران، تهران
 • دبیر علمی دومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی، 1394/11/12، 1394/11/13، ایران، تهران
 • دبیر علمی سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتالی، 1396/12/05، ایران، تهران
جوایز و افتخارات

 

 • عضو هیات علمی برگزیده آموزشی در سومین جشنواره آموزشی دانشگاه تهران، ملی، سایر، 1395/02/12

Linkedin