معرفی

_

دکتر مهدی رفتاری دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت رفتار از دانشگاه تهران است. ایشان مدیرعامل آرشانیک به حساب می‌آیند، برگزارکننده دوره مهارت‌های نرم شخصی (منش) بوده و به عنوان استاد در دوره MBA مشاوره مدیریت تدریس می‌نماید. دکتر رفتاری همچنین ممیز ایزو، نویسنده و مترجم و نیز مشاور برندسازی شخصی است.

دکتر مهدی رفتاری

دکتر مهدی رفتاریدکتری تخصصی مدیریت رفتار، دانشگاه تهران

سوابق تدریس و مربی‌گری
 • برگزاری دوره های منش شامل: منش مدیریت، منش استادی، منش کودکان، منش نوجوانان، منش والدین و ...
 • مدرس دوره‌های بودش و راه راست (این دوره ها در زمینه تحول شخصی با مدل هستی شناسی-پدیدارشناسی است)
 • مدرس دانشكده مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)
 • همكاری آموزشی با بیش از 7۰۰ شرکت در طی ۲۰ سال سابقه
 • همكاری های آموزشی با دانشكده های مهندسی صنایع دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • ارایه کننده تجربیات عملی در دانشكده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
 • همكاری آموزشی با موسسه تعالی مدیران و موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق
 • همكاری با انجمن حسابدارن خبره ایران (Pact) (به مدت 6 سال) و جامعه حسابداران رسمی ایران (به مدت 2 سال)
 • مدرس مرکز آموزش مدیریت دولتی
 • مدرس دوره cmc در انجمن مشاوران مدیریت ایران
 • همكاری در برگزاری همایش های ملی و بین المللی (۳ دوره)
سوابق کاری
 • مدیرعامل آرشانیك با بیش از ۲۳ سال سابقه مشاوره و آموزش در بخش خصوصی و دولتی و غیرانتفاعی
 • مدرس دانشكده مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) تا سال ۱۴۰۰
 • عضو کمیته ویژه ملی بهبود فرآیندهای نظام اداری (سازمان امور اداری و استخدامی کشور)
 • مدرس و مشاور مهندسی صنایع، سیستم های مدیریت، مدیریت و رفتار سازمانی
 • مربی توسعه فردی، مهارت های نرم شخصی (منش) و تحول شخصی (بودش)
 • مشاور، مدرس و سرممیز سیستمهای مدیریت و سرمدرس ایرکا IRCA و ارزیاب EFQM
 • کارشناس برنامه های صدا و سیما در حوزه های مرتبط
 • سخنران مدعو همایش های ملی و بین المللی
سوابق تحصیلی
 • دکترای تخصصی مدیریت رفتار، دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی، دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناس مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما