معرفی

_

ما اكنون و بيش از هر زمانى نياز داريم كه بودنمان به عنوان يك انسان را دقيق و از نو بكاويم و با شناخت بهترى از خود و ديگران، سازمان‌هايى انسانى‌تر، شادتر و خلاق‌تر، خلق كنيم به همین جهت بود و باش انسان‌ها و تعاملات آنها در محیط‌های کسب و کار اصلی‌ترین دغدغه دکتر منصور شیرزاد است. ایشان متخصص رفتار سازمانی بوده و طی یک دهه گذشته به طور مستمر و متمرکز، بینش‌ها و رویکردهای علوم اعصاب شناختی را با دانش رفتار سازمانی ترکیب و ترویج کرده است.

دکتر منصور شیرزاد

دکتر منصور شیرزاددﮐﺘﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، دانشگاه تهران

کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی
 • تصمیم‌گیری و تله‌های آن ، دو برنامه تلویزیونی، شبکه جام جم، پاییز 1390
 • جایگاه نظام آموزش عالی کشور در سند چشم انداز 1404، برنامه تلویزیونی 360 درجه، شبکه 4 سیما، زمستان 1390
 • کارگاه آموزشی تفکر سیستمی، مجتمع آموزشی مفید، تابستان 92
 • کارگاه آموزشی تفکر سیستمی، مجتمع آموزشی خواجه نصیرالدین طوسی، تابستان 92
 • کارگاه آموزشی تصمیم‌گیری، موسسه توانگری طوبی، زمستان 1391
 • سمینار نورولیدرشیپ(Neuroleadership) ، اتاق بازرگانی مازندران، پاییز 1392
 • سمینار نورولیدرشیپ(Neuroleadership) ، همایش آموزشی مدیران و کارکنان مجتمع آموزشی علامه طباطبایی، زمستان 95
 • سمینار کاربرد دانش عصب شناختی در مدیریت و رهبری، کنفرانس مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران، پاییز 1395
 • سمینار نورولیدرشیپ(Neuroleadership) ، مرکز نوآوری و شتابدهی شرکت فناپ، اردیبهشت 95
 • سمینار نورولیدرشیپ(Neuroleadership) ، نشست سالانه انجمن‌های نخبگی گروه مپنا، زمستان 95
 • ارایه مقاله بازاندیشی آموزش مدیریت دولتی مبتنی بر نیازهای روزآمد مخاطبین با استفاده از تکنیک استخراج استعاره ای زالتمن- کنفرانس بین المللی مدیریت، زمستان 95
 • سمینار نورولیدرشیپ(Neuroleadership) ، همایش آموزشی مدیران و کارکنان مجتمع آموزشی سلام، اردیبهشت 96
 • سمینار نورولیدرشیپ(Neuroleadership) ، همایش آموزشی مدیران و کارکنان مجتمع آموزشی سلام، زمستان 96
 • سمینار نورولیدرشیپ(Neuroleadership) ،مرکز نوآوری و شتابدهی شرکت فناپ، اردی بهشت 96
 • سمینار مبانیHR برای استارت‌اپها، مرکز شتابدهی شرکت شناسا، اردیبهشت 97
 • ارائه شفاهی پوستر در نخستین سمپوزیوم بازتوانی شناختی، طرح‌ پژوهشی" طراحی نقشه پژوهشی مطالعات شناختی تفکر استراتژیک " – دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران – خرداد ماه 97
 • ارائه شفاهی پوستر در هفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی، طرح‌ پژوهشی"طراحی نقشه پژوهشی مطالعات شناختی تفکر استراتژیک" – مرکز همایش‌های رازی – آذر ماه 97
 • سمینار نورولیدرشیپ- شرکت مپنا- 27 شهریور ماه 1398
 • وبینار سایه‌روشن-بررسی تجارب سازمان‌های ایرانی در برابر کرونا از نگاه رهبری سازمانی و مدیریت منابع انسانی-27 فروردین ماه 99
 • وبینار نورولیدرشیپ-با همکاری آکادمی اینفوگرافیک و آکادمی ایلیا- 31 اردیبهشت ماه 99
 • پنل تقویت شایستگی تفکر استراتژیک در مدیران- اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک منابع انسانی- 29 مرداد ماه 99
 • پنل رویکردهای شناختی به مدیریت و رهبری – هشتمین همایش بین المللی علوم شناختی- 7 شهریور ماه 1399
 • وبینار مغز اجتماعی و انگیزش با مدل اسکارف، درک ابعاد مختلف انگیزش در محیط کار- با همکاری ایلیا آکادمی و اینوتکس- 26 شهریور ماه 99
 • سلسله وبینارهای سایه روشن1 تا 3، بررسی تجارب سازمان‌های ایرانی در برابر کرونا از نگاه رهبری سازمانی و مدیریت- فروردین، آبان و دی ماه 99
 • چالش سرمایه شناختی سازمان، کاربرد علوم شناختی در توانمندسازی کارکنان و مدیران، 22 بهمن 99
 • همایش تئوری تا عمل، سازمان مدیریت صنعتی، جاری سازی نظام بازخورد کارکنان از تئوری تا عمل، 27 اردیبهشت 1400
 • سمینار مغز اجتماعی و انگیزش د رمحیط کار، مدیران گروه مپنا، شهریور 1400
 • سمینار مغز اجتماعی و انگیزش د رمحیط کار، مدیران گروه ایران خودرو، آبان 1400
 • سمینار مغز اجتماعی و انگیزش د رمحیط کار، مدیران و همکاران شرکت آب معدنی سورپرایز، دی 1400
 • سخنران چهارمین همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران و رهبران آینده، اردیبهشت 1401
 • سمینار مغز اجتماعی و انگیزش د رمحیط کار، مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت، مهرماه 1401
 • دوره رهبری و رفتار سازمانی-دوره آزاد MBA ویژه مدیران- دانشکده اقتصاد و مدیریت شریف- تابستان و پاییز 1401
فعالیت پژوهشی
 • عصب‌شناختی سازمانی (Organizational Cognitive Neuroscience)
تالیف و ترجمه
 • کتاب اسرار کار( بینش‌هایی از درون گوگل که سبک زندگی و رهبری شما را تغییر خواهد داد.)-لزلو باک- ترجمه منصور شیرزاد و محمد حسین میرمجیدی- انتشارات کتاب مهربان- چاپ دوم 1398
مقالات علمی
 • ﻋصب ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ: از ﺗﻼش‌ﻫﺎي ﻧﻈﺮﯾﻪاي ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮد، ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ بین المللی مدیریت (دانشگاه شریف)
 • ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ: روﯾﮑﺮدي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﮑﺘﺮواآﻧﺴﻔﺎﻟﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﻤﯽ، ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ (دانشگاه شریف)
 • ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺼﺐﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻐﺰ رﻫﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ: ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ اﺑﺰار اﻟﮑﺘﺮوآﻧﺴﻔﺎﻟﻮﮔﺮاﻓﯽﮐﻤﯽ، ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻃﺮاﺣﯽﮐﻨﯿﻢ؟، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، بهار 98، شماره 63 ،(1)11- 86.
 • بازاندیشی آموزش مدیریت دولتی مبتنی بر نیازهای روزآمد مخاطبین با استفاده از تکنیک استخراج استعاره‌ای زالتمن- فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دوازدهم، شماره 45، بهار 96، صفحه 59-29 – نویسنده همکار
سوابق کاری
 • معاون توسعه سازمان و سرمایه های انسانی شرکت شناسا(از زمستان 99 تا کنون)
 • عضو هیات مدیره شرکت ایران مفید و رییس کارگروه فناوری IT هیات مدیره (از پاییز سال 98 تا کنون)
 • مشاور موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین(ع)-(از ابتدای سال 97 تا کنون)
 • مشاور مدیرعامل در امور سرمایه‌های انسانی در شرکت شناسا (از ابتدای سال 97 تا زمستان 99)
 • معاون منابع انسانی ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎپ (شركت فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان) (از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل 94 ﺗﺎ انتهای سال 96)
 • عضو هیات موسس گروه پژوهشی تفکر استراتژیک (راچونه)- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران( از ابتدای سال 95 تا کنون)
 • ﻣﻌﺎون ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻔﯿﺪ(از ﺳﺎل93 ﺗﺎ 94)
 • ﻣﺪﯾﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﻔﯿﺪ وﻧﮏ (از ﺳﺎل 87 ﺗﺎ 92)
 • ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻔﯿﺪ (از ﺳﺎل 85 ﺗﺎ 87)
 • ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﯿﺰﯾﮏ دوره ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﻔﯿﺪ (از ﺳﺎل 79 ﺗﺎ 85)
 • تدریس دروس ریاضی و فیزیک و امور آموزشی دبیرستان خواجه نصیرالدین طوسی(از سال 72 تا 79)
عضویت‌ها
 • ﻋﻀﻮ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن
 • ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان( از سال 89 تا کنون)
 • عضو گروه مدیریت شناختی موسسه آموزش عالی علوم شناختی ( از پاییز سال 98 تا کنون)
 • عضو کمیته علمی دوره MBA مشاوره مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران(از زمستان 1400)
سوابق تحصیلی
 • ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮیف -1376
 • ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن-1379
 • ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ(MBA) از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿر-1389
 • دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ - داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان- 1397

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما