استاد

دکتر مسعود ظهرابی

مدیریت فناوری اطلاعات سبز (فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه پایدار)
حاکمیت فناوری اطلاعات – مدیریت سرویس های فناوری اطلاعات
شهر هوشمند / شهر پایدار

مولف و مترجم 9 کتاب:

 • مدیریت فناوری اطلاعات سبز
 • فناوری اطلاعات سبز به زبان آدمیزاد
 • مدیریت خدمات فناوری اطلاعات سبز (Green ITIL)
 • حاکمیت فناوری اطلاعات و چارچوب کوبیت 5
 • الزامات مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 • فرهنگ واژگان مرجع زیرساخت فناوری اطلاعات
 • مدیریت زباله های الکترونیکی
 • بدن توانگر در کسب و کار
 • چارچوب مهارتی فناوری اطلاعات (سوفیا 6)

 

 1. مدیر تحقیق و توسعه همراه اول
 2. معاون ستاد توسعه فاوا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 3. مشاور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حاکمیت فناوری اطلاعات
 4. ارزیاب و عضو رسمی جامعه مدیریت سبز اروپا در حوزه: فناوری اطلاعات سبز
 5. نزدیک به 400 ساعت دوره درون سازمانی در حوزه: ITIL / COBIT

اولین و تنها مدرس رسمی EXIN هلند در حوزه فناوری اطلاعات سبز (Green ICT) در ایران