معرفی

_

دکتر محمدامین قلم‌بر دانش‌آموخته رشته آینده‌پژوهی در دانشگاه تهران است. وی همچنین فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه علامه طباطبایی است. ایشان مدیرعامل گروه مشاوره مدیریت آرا، مدیر رصدخانه کسب‌وکار شرکت سرمایه‌گذاری غدیر و عضو هیات مدیره انجمن آ‌ینده‌نگری ایران به حساب می‌آید.

دکتر محمد امین قلم‌بر

دکتر محمدامین قلم‌بردکتری آینده‌پژوهی از دانشگاه تهران

کنفرانس‌ها و همایش‌های داخلی
 • محمد امین قلم‌بر، سعید صادق پور، حسام الدین خاجی، " ارزیابی و پایش فرهنگ سازمانی در سازمان های پروژه محور (مطالعه موردی)"، هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی، 14 و 15 آبان ماه 1390.
 • محمد امین قلم‌بر، دکتر محمدرضا عسگری، دکتر حسن مدرکیان، مرجان واحدپورهمدانی، "شاخص‌گذاری، ارزیابی و اولویت‌بندی چالش‌های توسعه شرکت‌های تامین سرمایه در ایران (مطالعه موردی)"، چهارمین کنفرانس علمی- تخصصی مدیریت مالی، جزو مقالات برتر برای تقدیر و سخنرانی شفاهی،1 آبان ماه 1390.
 • سید مهدی حاجی میرعرب، محمد امین قلم‌بر، "شناسایی و ارتقای شاخص های مدیریت استعداد (مورد کاوی صنعتی)"، موسسه مطالعات و بهره‌وری منابع انسانی، دوازدهمین همایش عرصه یادگیری، مشهد مقدس، دی ماه 1389.
 • محمد امین‌قلبر، سعید قائمی راد ، "برنامه‌ریزی سناریویی ابزاری نوین برای مدیریت بحران"، اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت ها، 1388.
 • محمدحسین حاجی کریمی، عباسعلی حاجی کریمی، محمدامین قلم‌بر، "بررسی تاثیر مدیریت دانش، نقش منابع انسانی در توسعه صنعت ساخت"، اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت ها،1388 .
 • عباسعلی حاجی کریمی، محمدحسین حاجی کریمی، محمد امین قلم‌بر، پیام حسینی، "تبین سازه‌های مدیریت دانش در صنعت ساخت از منظر مزایا و محدودیت‌ها"، یازدهمین همایش موسسه بین المللی بتن (ACI) – شاخه ایران، 1388.
 • سید مهدی حاجی میرعرب، محمد امین قلم‌بر، "نقش رهبری استراتژیک در کارآفرینی سازمانی"، همایش کارآفرینی در مدیریت شهری، دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست ، دانشگاه شهید بهشتی، انتخاب شده در بین 4 مقاله برتر، 1387.
مجلات (مقالات علمی- ترویجی)
 • محمد امین قلم‌بر، "سناریوهای ایران 99"، فصلنامه تخصصی مهندسی شیمی و پلیمر، سالش ششم، شماره شانزدهم، تابستان 1399
 • محمد امین قلم‌بر، "آینده‌نگاری کسب‌وکارهای ایران 98"، فصلنامه فرانامه، شماره سوم، بهار 1398
 • محمد امین قلم‌بر، "سناریوهای مکمل‌های غذایی برای ایران 1404"، هشتمین شماره نشریه درمان‌یاب، تابستان 1394
 • محمد امین قلم‌بر، "سناریوهای صنعت خودرو"، اولین شماره ماهنامه پیشران، اسفند 1395
 • محمدحسین حاجی کریمی، محمدامین قلم‌بر، پیام حسینی، (1387)، "بررسی و تحلیل بکارگیری مدیریت دانش در صنعت ساخت"، ماهنامه راه و ساختمان، سال هفتم، شماره 60، اردیبهشت و خرداد 1388
کنفرانس‌های بین‌المللی
 • محمدامین قلم‌بر، سید محمد مقیمی، سید محمود حسینی، فاطمه ثقفی (1396)، "سناریوپردازی چندسطحی (مطالعه موردی صنعت کفش ایران)"، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت و علوم انسانی، فنلاند، هلسینکی، 21 دی
 • سید احمد صفوی، محمد امین قلم‌بر، فرشید عزیزخانی، "برنامه‌ریزی توسعه خدمات سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران با استفاده از ظرفیت‌های مترو و پایانه‌های شهر تهران"، مهرماه 1394، اولین کنفرانس بین‌المللی برنامه‌ریزی و توسعه شهری
 • محمد امین قلم‌بر، سید محمود حسینی، مرضیه نصیری، " آینده پژوهی توسعه محصولات نفتی مبتنی بر روش سناریوپردازی"، 11دی ماه1391، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، بخش علمی کاربردی، جزو مقالات برتر به منظور ارائه شفاهی.
 • محمد امین قلم‌بر، سید محمود حسینی، مرضیه نصیری، "آینده پژوهی توسعه محصولات نفتی مبتنی بر روش سناریوپردازی"، 9 آذر ماه1391، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، بخش علمی پژوهشی، جزو مقالات برتر به منظور ارائه شفاهی.
 • محمد امین قلم‌بر، سید محمود حسینی، علیرضا قلم بر، "خلق سبد سناریوی محصولات نفتی ایران"، 23و 24 آبان ماه1391، نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، جزو 15 مقاله برتر به منظور ارائه شفاهی.
 • محمد امین قلم‌بر، سید مهدی حاجی میرعرب، عباسعلی حاجی کریمی، "آینده پژوهی بر پایه نگارش سناریو (مطالعه موردی صنعت خودروی ایران)"، 19و 20 مهر ماه 1390، هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، جزو 10 مقاله برتر به منظور ارائه شفاهی.
 • سعید صادق‌پور، محمد امین قلم‌بر، حسام الدین خاجی، "مدیریت عملکرد سازمان های پروژه محور (مطالعه موردی)"، 28 الی30 آذر ماه 1390، نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، جزو مقالات برتر برای ارائه شفاهی.
مجلات (مقالات علمی- پژوهشی)
 • محمدامین قلم‌بر، سید محمد مقیمی، سید محمود حسینی، فاطمه ثقفی (1398)، "ارائه رویکرد سناریوپردازی دو سطحی صنعت و بنگاه (مطالعه موردی: سناریوهای آینده کفش در ایران)"، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد، سال بیست‌وهشتم، شماره نودویک، تابستان، صص 107-87
 • محمدامین قلم‌بر، سید محمد مقیمی، سید محمود حسینی، فاطمه ثقفی (1397)، " طراحی ماتریس جذابیت مداخله (مطالعه موردی: تحلیل بازیگران مداخله‌گر در سوریه)"، فصلنامه علمی پژوهشی آینده پژوهی دفاعی، دوره 2، شماره 7، صفحه 55-77
 • محمدامین قلم‌بر، سید محمود حسینی، (1392)، " آینده نگری محصولات نفتی با رویکرد سناریوپردازی بر مبنای اسناد بالادستی ایران"، فصلنامه علمی پژوهشی آینده پژوهی، دانشگاه تهران، تایید برای چاپ
 • عباسعلی حاجی کریمی، محمدحسین حاجی کریمی، محمد امین قلم‌بر، پیام حسینی، (1388)، "تبین سازه های مدیریت دانش در صنعت ساخت از منظر مزایا و محدودیت ها"، مجله علمی- پژوهشی تکنولوژی بتن
 • Mohammad Amin Ghalambor, Said Mohammad Moghimy, seyed mahmood hossaini, Fatemeh Saghafi, "Multi level scenario planning (Iran shoe industry case study)", International conference on modern research in Management and Humanities, Finland, January 11, 2018.
 • Mohammad Amin Ghalambor , Mohammad Mehdi Latifi , Seyed Hamidreza Azimi, “Forsighting Iran's Automotive Industry Development applying a Scenario planning approach”, International Conference on Innovation, Management and Technology Research , ICIMTR. Melaka, MALAYSIA: 21-22 May 2012.
 • Mohammad Amin Ghalambor, Mohammad Mehdi Latifi, Seyed HamidReza Azimi and Elham Lotfi, “Apprising and developing strategies in cultural and instructional challenges of Iranian Investment Banks”, ICBEFM, International Conference on Business, Economics, Finance, and Management, KUALA LUMPUR, MALAYSIA, FEBRUARY 19-21, 2012.
 • Mohammad Mehdi Latifi, Seyed HamidReza Azimi, Elham Lotfi and Mohammad Amin Ghalambor, “Recognizing the influencing key factors on technology applying a topsis technique: a case control study of an e-commerce company”,GCSE conference, Dubai, UAE, 2011.
 • M.H.Hajikarimi. And A.A.Hajikarimi. and MA.Ghalambor. and Bahaddin, B. and Hosseini, P. “Appraisal of KM Competencies to increase the Steal Structures Safety via diminish of faults of welding due to amplification of technical knowledge” , 5th Conference of Information & knowledge In Building-Sharing Global Construction Knowledge, CIB-W102, Rio De Janeiro, Brazil, June 2009.
 • M.H.Hajikarimi, A.Hajikarimi, MA.Ghalambor, “Talent Management an effective key to manage knowledgeable workers to fabricate safer steel structures”, Submitted to International Journal of Simulation: Systems, Science & Technology (IJSSST), February 2010.
 • M.H.Hajikarimi, M.A.Ghalambor, A.A.Hajikarimi, “Appraisal of Succession Planning Strategy to create sustainable advantage in Iranian Construction Industry”, Submitted to ARCOM 26th annual conference and general meeting, Leeds, England, September 2010.
 • M.H.Hajikarimi, A.Hajikarimi, MA.Ghalambor, “A New Approach to Welders’ Performance for Increasing Steel Structures’ Safety via Talent Management”, Proceeding of EMS 2009 (European Modeling Symposium) and 3rd UKSim (United Kingdom Symposium on Computer modeling and Simulation), Greece, Athens, November 2009.(accepted for publishing by the IEEE in their Digital Library for unparalleled worldwide presence)
 • M.H.Hajikarimi, A.Hajikarimi, MA.Ghalambor, “Utilization of Knowledge Management in Decreasing Waste of Steel Structure Construction via Increasing Effectiveness of Welding Process”, Proceeding of ARCOM 25th annual conference and general meeting, Nottingham, England, September 2009.
مقالات، کنفرانس‌های داخلی و خارجی
 • Mohammad Amin Ghalambor; Mohammad Mehdi Latifi; Seyed HamidReza Azimi, “Developing Expert Scenarios Facing Iran's Petroleum Industry”, CSC Canada, journal Advances in Petroleum Exploration and Development, ISSN 1925-542X [PRINT], ISSN 1925-5438 [ONLINE], Volume 3, Number 2, June 30, 2012.
 • Mohammad Mehdi Latifi; Mohammad Amin Ghalambor; Seyed Hamid Reza Azimi, “Forsighting and Evaluating Iran’s Automotive Industry Development Applying a Scenario Planning Approach”, Canadian Social Science Vol.8 No.1 February 29, 2012, 8 (1), 170-185, 2012.
 • Mohammad Amin Ghalambor; Mohammad Mehdi Latifi; Seyed HamidReza Azimi, ”Indexing, Evaluating, and Ranking the Challenges Facing the Establishment of Investment Banking (of Funding Organizations) in Iran”, JMIB (Journal of Money, Investment and Banking), ISSN 1450-288X Issue 24, 2012.
 • Seyed Mehdi Hajimirarab, Mohammad Najafi Nobar, Mohammad Amin Ghalambor, “Identifying and improving the talent management indicators (a case study in Iranian industry)”, ISSN: 2047 – 0398, Business and Management Review Vol. 1(4) pp. 01 – 08, June, 2011.
 • M.H.Hajikarimi, Mohammad Amin Ghalambor, A.A.Hajikarimi, “Talent management an effective key to manage knowledgeable workers to fabricate safer steel structure”, ISSN: 1473-804x online, 1473-8031, IJSSST, Vol. 11, No. 2, October 2010.
مهارت‌ها
 • نرم‌افزارهای تخصصی آینده‌پژوهی و مدیریتی (Scenariowizard (سناریوپردازی)- Micmac (تحلیل اثرات متقابل)- Mactor (تحلیل بازیگران)- Spss (تحلیل آماری) و ...)
 • آشنايي با رايانه (Office (Word, PowerPoint, Excel, Visio)- Photoshop و ...)
 • زبان‌هاي خارجي (زبان انگليسي- خوب، زبان اسپانيايي)
خلاصه سوابق تدریس کارگاه‌های آموزشی
 • تدریس کارگاه تدوین عملی سناریو (شرکت توزیع برق شیراز، تابستان 1399)
 • تدریس کارگاه مبانی و روش‌های آینده‌پژوهی (بانک سینا، تابستان 1398)
 • تدریس دوره جامع آینده‌پژوهی و استراتژی (کارت امتیاز متوازن) (شرکت توزیع نیروی برق شیراز، تابستان و پاییز 1398)
 • تدریس کارگاه آینده‌پژوهی و استراتژی (کارت امتیاز متوازن) (شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر، تابستان 1398)
 • تدریس کارگاه تدوین سناریوهای جذب سرمایه برای شرکت‌های استارت‌آپی (پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دانشگاه تهران، 15 اسفند 1397)
 • تدریس کارگاه آینده‌پژوهی در صنعت پتروشیمی (13مین کنفرانس بین‌المللی علوم و تکنولوژی پلیمر، دانشگاه امیرکبیر، آبان 1397)
 • تدریس کارگاه تدوین عملی سناریو (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، تابستان 1397)
 • تدریس کارگاه سناریوپردازی (شرکت نوین چرم، 1393)
 • تدریس دوره 4 ساعته مبانی آینده‌پژوهی- 1392 (اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ماهشهر)
 • تدریس دوره 16 ساعته (3روزه) مشکل‌یابی و حل مشکل-1392 (شرکت ره آوران فنون پتروشیمی)
 • تدریس دوره 8 ساعته (2روزه) مدیریت خرید، تدارکات، قراردادها- 1392 (اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ماهشهر)
 • تدریس دوره 8 ساعته (2روزه) راهکارهای ارتقاء بهره‌وری- 1392 (شرکت ره آوران فنون پتروشیمی)
 • تدریس دوره 16 ساعته (3روزه) رهبری و خلاقیت- 1392 (شرکت ره آوران فنون پتروشیمی)
 • تدریس دروس مدیریت –1391 (دانشگاه جامع علمی کاربردی)
 • برگزاری کارگاه 4 ساعته انسان متعالی سازمان متعالی- 1391 (سازمان مدیریت صنعتی)
 • تدریس دوره 8 ساعته برنامه ریزی استراتژی با رویکرد کارت امتیاز متوازن- 1389 (موسسه تحقیقات آب)
 • تدریس دوره 8 ساعته مدیریت استعداد -1388 (شرکت پارس خودرو)
خلاصه سوابق تدریس دانشگاهی
 • استاد دوره‌های MBA و DBA آینده‌نگاری استراتژیک دانشگاه تهران
 • استاد دانشگاه بین‌المللی اهل بیت (ع) (دروس مدیریت استراتژیک، آینده‌پژوهی و ...)
 • استاد مدعو درس مبانی و روش‌های آینده‌پژوهی (دوره DBA مرکز آموزش عالی آزاد دانشگاه شمال، بهار 1398)
 • تدریس درس مبانی روش‌های آینده‌پژوهی (دوره سناریوپردازی، دانشگاه تهران، مقطع کارشناسی ارشد، بهار 1396)
 • تدریس دوره سناریوپردازی و نرم‌افزاز Micmac (دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، مقطع دکتری، بهار 1396)
 • تدریس دوره مبانی آینده‌پژوهی (دانشکده چرم تهران، مقطع کارشناسی ارشد، زمستان 1395)
 • تدریس دروس مدیریت –1391 (دانشگاه جامع علمی کاربردی، پاییز و بهار 1391)
افتخارات و عضویت‌ها
 • تقدیر شده بعنوان فعال موفق آینده‌پژوهی توسط انجمن آینده‌نگری ایران (1398)
 • گواهینامه صلاحیت دانشی آینده پژوهی از موسسه آموزش و تحقیقات صنایع دفاعی (1392)
 • عضو کمیته داوران فصلنامه علمی و پژوهشی راهبرد (1398)
 • عضو کمیته داوران دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، دانشگاه شریف (1397)
 • گواهینامه تایید صلاحیت مشاوره بازاریابی از انجمن مشاوران مدیریت ایران (1391)
 • عضو کمیته داوران کنفرانس 2014 IEEE Innovative Smart Grid Technologies Conference- (ISGT ASIA14)
 • عضو کمیته داوران IEEE در حوزه مدیریت انرژی از سال 2015
 • عضو کمیته داوران کنفرانس ICEED 2012- 4th International Congress on Engineering Education
 • عضو کمیته داوران کنفرانسPECON 2012- IEEE International Power and Energy Conference
 • عضو شبکه آینده‌نگاری (Foresight Network)
 • عضو مرکز بازاریابی و خدمات مالی
 • عضو کمیسیون جوانان فدراسیون صنعت نفت ایران
تجربیات حوزه رسانه
 • مهمان برنامه چرخ با موضوع رصد تکنولوژی‌های آینده (شبکه چهار تلوزیون- 1400)
 • صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه پیشران (آینده‌پژوهی کسب‌وکار) (1395 تا کنون)
 • صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه فرانامه (سناریو) (1396 تا کنون)
 • صاحب امتیاز و مدیرمسئول پایگاه خبری شم نیوز (پویش و پایش محیط با رویکرد آینده‌پژوهی) (1399 تا کنون)
 • عضو هیأت تحریریه ماهنامه افق آینده‌پژوهی راهبردی (1393)
 • سرپرست هفته‌نامه شهریور (کل کشور 1391)
 • سرپرست هفته‌نامه شهریور (استان البرز 1390)
تجربیات پروژه‌ای
 • مدیر پروژه آینده‌پژوهی 8 رشته کسب‌وکار شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (1400)
 • مدیر پروژه آینده‌نگاری شرکت‌های پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران، 1399)
 • مدیر پروژه تدوین استراتژی‌های توسعه صادرات ایران به اسپانیا با رویکرد آینده‌نگاری (اتاق مشترک ایران و اسپانیا، 1399)
 • مدیر پروژه تعیین راهبرد سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار در بازار فعلی و آتی خرده‌فروشی مواد غذایی شهر تهران (سازمان مدیریت و میادین میوه‌و تره‌بار شهر تهران، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، 1398) (تدوین راهبردهای سازمان با رویکرد آینده‌نگاری راهبردی به‌همراه تدوین برنامه‌ها و شاخص‌های عملیاتی)
 • مشاور پروژه بازنگری سیستم مدیریت استراتژیک در شرکت توزیع نیروی برق شیراز (شرکت توزیع برق شیراز، 1398) (بازنگری و تدوین استراتژی‌های شرکت بر اساس رویکرد آینده‌نگاری استراتژیک و مدل BSC)
 • بنیانگذار استارت‌آپ شم (شرکت آرا، 1399) (طراحی و مدیریت سامانه‌ای برای شناسایی و تعامل با ابرپیشگویان ایران)
 • رئیس کمیته ذینفعان برنامه سوم پنجساله شهرداری تهران (شهرداری تهران، 1396-1397) (شناسایی، طبقه‌بندی، نیازسنجی و تدوین استراتژی ذینفعان ستاد و 22 منطقه شهرداری تهران)
 • همکار معاونت امور توسعه مدیریت و منابع در ارزیابی هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه (بنیاد مستضعفان، 1396-1397) (طراحی مدل ارزیابی استراتژی‌های ستاد و 10 هلدینگ زیرمجموعه بنیاد مستضعفان)
 • مدیر پروژه به‌روز رسانی دوره‌های آموزشی با تاکید بر مدیریت تحقیقات (مجتمع آموزشی پژوهشی تهران، 1397) (بازنگری و شناسایی خلا دوره‌های موجود و طراحی دوره‌های جدید با رویکرد آینده‌نگری و الگوبرداری از بهترین‌ها)
 • مدیر مستندسازی و ترویج دستاوردهای آینده‌نگاری ملی انرژی (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 1396) (گردآوری، تلخیص و نقد دستاوردهای پروژه پیش‌آینده‌نگاری انرژی در شماره ویژه نشریه پیشران)
 • مدیر پروژه شناسایی مزیت‌های استراتژیک صنعت کفش ایران (وزارت صنعت، معدن و تجارت-1395) (بکارگیری مدلی فرایندی برای شناسایی و دستیابی به مزیت‌های استراتژیک پایدار و ناپایدار در صنعت کفش ایران )
 • مدیر پروژه تدوین سناریوها و استراتژی‌های سازمان بنادر و دریانوردی کشور (دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی-1395) (تدوین سناریوهای چندسطحی و استراتژی‌های پایدار در افق 10 ساله)
 • همکار پروژه تدوین سناریوهای فناوری‌های تعدیل مصنوعی آب‌وهوا (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 1394)
 • مدیر پروژه مطالعه و امکان‌سنجی ایجاد میادین میوه و تره بار با استفاده از ظرفیت خطوط حمل و نقل شهری (سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران-1394)
 • همکار پروژه ملی تدوین نقشه‌راه مبارزه با مواد مخدر (کارفرما موسسه افق آینده‌پژوهی راهبردی، ناظر ستاد مبارزه با مواد مخدر- 1393)
 • مدیر پروژه آینده‌نگری صنعت کاشی و سرامیک ایران (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران-1392)
 • ناظر پروژه آینده‌نگری صنعت برق (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران-1392)
 • مشاور برنامه‌ریزی استراتژیک و توسعه مدیریت (شرکت پارس خودرو -1387 الی 1388)
 • کارشناس مسئول پروژه نگارش طرح کسب‌وکار شرکت داده‌ورزی سداد (بانک ملی) (شرکت توسعه مدیریت کارآمد، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، 1389)
 • کارشناس مسئول طرح برنامه‌ریزی استراتژیک موسسه تحقیقات آب با رویکرد BSC (شرکت توسعه مدیریت کارآمد، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، 1388-1389)
تجربیات سازمانی و تشکلی
 • مدیر عامل شرکت توسعه تیتانیوم ایرانیان (متولی آینده‌نگاری استراتژیک، نوآوری باز و آکادمی مدیران شرکت سرمایه‌گذاری غدیر) (1400 تا کنون)
 • مشاور شرکت سرمایه‌گذاری دی (متولی نوآوری در شرکت سرمایه‌گذاری غدیر) (1399 تا کنون)
 • رئیس هیات مدیره گروه مشاوره مدیریت آرا (1400 تا کنون)
 • مدیرعامل گروه مشاوره مدیریت آرا (87 تا 1399)
 • عضو هیات مدیره انجمن آ‌ینده‌نگری ایران (99 تا کنون)
 • رئیس و بنیان‌گذار مرکز نوآوری بین‌المللی یاس (99 تا 1400)
 • معاون پژوهشی و آموزشی موسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا (متولی آموزش و پژوهش در بنیاد مستضعفان) (98 تا 1400)
 • مدرس دوره‌های MBA و DBA آینده‌نگاری استراتژیک دانشگاه تهران (98 تا کنون)
 • عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (96 تا کنون)
 • رئیس کمیسیون آینده‌پژوهی فدراسیون صنعت نفت ایران (97 تا کنون)
 • رئیس کمیسیون آینده‌پژوهی انجمن جوانان کارآفرین استان تهران (98 تا کنون)
 • مشاور برنامه‌ریزی استراتژیک و توسعه مدیریت شرکت پارس خودرو (87 تا 88)
سوابق تحصیلی
 • دکتری آینده‌پژوهی - دانشگاه تهرانعنوان رساله: طراحی مدل سناریوپردازی چند سطحی
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - حقوق تجارت بین‌الملل - دانشگاه شهید بهشتیعنوان پایان‌نامه: آینده‌‌نگری توسعه محصولات نفتی با رویکرد برنامه‌ریزی بر پایه سناریو (مطالعه موردی صنعت نفت) - کسب بورسیه کامل تحصیلی از دانشگاه منچستر انگلیس
 • کارشناسی مدیریت صنعتی - دانشگاه علامه طباطباییکارآموزی کارشناسی با عنوان تهیه الگوی پیاده‌سازی واحد الگوبرداری (Benchmark) در شرکت ساپکو

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما