معرفی

_

دکتر محمدعلی شاه حسینی مدرک کارشناسی خود را در رشته مدیریت صنعتی درسال ۱۳۷۸ از دانشگاه تهران اخذ نمود. سپس موفق شد در سال ۱۳۸۱ در رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید دانشگاه تهران دوره کارشناسی ارشد را به پایان برساند. و در نهایت در سال ۱۳۸۸ در رشته مدیریت سیاست گذاری بازرگانی دانشگاه تهران فارغ‌اتحصیل شد. دکتر شاه حسینی در حال حاضر دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است.

دکتر محمدعلی شاه حسینی

دکتر محمدعلی شاه‌حسینیدانشیار دانشگاه تهران

برخی از مقالات چاپ شده در نشریات داخلی
 • Fatemeh Mirmohammadi, Mohammad Ali Shahhoseini, Hamidreza Yazdani, and Abbas Ebadi. "Factors Influencing Job Promotion in Iranian Nursing Profession, Barriers and Facilitators." Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal 9, no. 1 (2020): 58-67.
 • pegah nikzat, Tahmours Hasangholi Pouryasouri, Mohammad Ali Shahhoseini, and Mohammad Taban. "A Strategic Control Model by Emphasis on the Green Approach." Environmental Energy and Economic Research 3, no. 2 (2019): 85-106.
 • Mohammad Ali Shahhoseini, Hamed Khorasani Toroghi, Sajad Yazdani Ahmad Abadi, and Amir Bahador Panahi. "IDENTIFY THE KEY ELEMENTS FOR DEVELOPING AN ORGANIZATION'S MISSION STATEMENT."
 • Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business 5, no. 1 (2013): 246-252.
 • نسترن حق جوی جوانمرد، مسعود کیماسی و محمدعلی شاه حسینی. "توسعه مدلی برای سنجش کیفیت خدمات مشتریان فین تک ها با استفاده از رویکرد مرور نظام مند." تحقیقات بازاریابی نوین 12، 45 (1401): 189-216.
کتاب‌های ترجمه شده
 • محمدعلی شاه حسینی و سحر زندی محب. "تنظیم و اجرای استراتژی." تهران: ادیبان روز، 1401.
 • مسعود کیماسی، محمدعلی شاه حسینی و عرفان باوندپور. "بازاریابی انسان به انسان." تهران: ادیبان روز، 1401.
 • محمدعلی شاه حسینی و سعید امیرعبداللهیان. "مدیریت استراتژیک: مفاهیم و ابزار." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1398.
 • محمدعلی شاه حسینی و محمدهادی رنجبر. "نگاهی نو به حاکمیت شرکتی." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1394.
 • محمدعلی شاه حسینی و کمال رحمانی . "ارتباط برند: رقبای خود را غیر مرتبط نماییم." : انتشارات نگاه دانش، 1391.
 • محمدعلی شاه حسینی و کمال رحمانی. "بازاریابی استعاره ای." تهران: انتشارات نگاه دانش، 1391.
کتاب‌های تالیفی
 • محمدعلی شاه حسینی و سعید عربلوی مقدم. "مسئولیت اجتماعی شرکتی." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1394.
فعالیت‌های اجرایی
 • عضو شورای سیاستگذاری و نوآوری آموزشی دانشگاه، 1401/05/25، 1404/05/25، ایران، تهران
 • عضو شورای سیاستگذاری یادگیری الکترونیکی دانشگاه، 1401/04/14، 1403/04/13، ایران، تهران
 • عضو شورای سیاستگذاری، برنامه‌‌‌ ریزی و هماهنگی امور سامانه‌های آموزش عالی وزارت عتف در دانشگاه تهران، 1401/01/21، 1403/01/21، ایران، تهران
 • دبیر هیئت نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های وزارت عتف استان تهران، 1400/12/20، 1403/12/20، ایران، تهران
 • مدیرکل نظارت، ارزیابی و آمایش آموزش عالی استان تهران، 1400/11/12، 1403/11/12، ایران، تهران
 • دبیر اجرایی دانشگاه معین استان تهران، 1400/02/01، 1404/02/01، ایران، تهران
 • رئیس مرکز آزمون های زبان های خارجی دانشگاه تهران، 1399/09/12، 1401/09/12، ایران، تهران
 • قائم مقام مرکز یادگیری الکترونیکی ومدیریت دانش دانشگاه تهران، 1399/06/31، 1400/03/05، ایران، تهران
 • عضو کمیته آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران، 1399/05/11، 1401/05/11، ایران، تهران
 • دبیر ستاد برگزاری آزمون های پایانی دانشگاه تهران، 1399/03/11، 1399/06/31، ایران، تهران
 • رئیس کارگروه تخصصی دانشگاه های دولتی نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های استان تهران، 1398/07/23، 1400/07/23، ایران، تهران
 • رئیس کارگروه تخصصی دانشگاه های غیردولتی - غیر انتفاعی و موسسات آموزش عالی آزاد نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های استان تهران، 1398/07/16، 1400/07/16، ایران، تهران
 • رئیس کارگروه تخصصی موسسات پژوهش و فناوری نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های استان تهران، 1398/07/16، 1400/07/16، ایران، تهران
 • عضو کارگروه تخصصی نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان، 1398/07/13، 1400/07/13، ایران، تهران
 • عضو کارگروه تخصصی نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور، 1398/07/13، 1400/07/13، ایران، تهران
 • دبیر هیأت نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های عتف استان تهران، 1397/12/26، 1400/12/26، ایران، تهران
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت، 1396/09/28، 1397/09/28، ایران، تهران
 • معاون پژوهش و فن آوری دانشکده مدیریت، 1394/06/31، 1396/09/28، ایران، تهران
 • معاون علمی پردیس البرز دانشگاه تهران، 1391/02/23، 1392/02/23، ايران، تهران
 • معاون اقتصادی و توسعه سازمان سرمایه گذاری دانشگاه تهران، 1390/11/15، 1391/02/24، ايران، تهران
 • رئیس اداره فناوری و اطلاعات دانشکده مدیریت، 1388/10/01، 1390/11/15، ايران، تهران
سوابق تحصیلی
 • دکتری, 1388, مدیریت-سیاستگذاری بازرگانی, دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد, 1381, مدیریت صنعتی _ گرایش تولید, دانشگاه تهران
 • کارشناسی, 1378, مدیریت صنعتی, دانشگاه تهران

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما