معرفی

_

دکتر محسن مرادی مقدم مهندس صنایع و فارغ‌التحصیل دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه تهران است. ایشان سابقه فعالیت در شرکت‌های صنعت تلکام، برق و فولاد را در کارنامه دارد.

دکتر مرادی مقدم به عنوان یکی از مدرسین دوره DBA مدیریت استراتژیک دانشکده مدیریت دانشگاه تهران مشغول به تدریس بوده و همچنین سابقه تدریس در دانشگاه‌های شهید بهشتی و خاتم را در کارنامه دارد.

دکتر محسن مرادی مقدم

دکتر محسن مرادی مقدمدکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه تهران

کتاب‌های تالیفی
 • تفسیری بر مدل تعالی EFQM
 • کتاب مدیریت کیفیت جامع و تعالی سازمانی
 • کتاب مدیریت تداوم کسب و کار
 • کتاب رهبری در مدل های تعالی سازمانی
 • کتاب جایگاه استانداردهای بین المللی ایزو در مدل تعالی سازمانی EFQM
سوابق ارزیابی
 • جایزه ملی تعالی سازمانی
 • جایزه ملی کیفیت در حوزه ICT
 • جایزه ملی بهره وری ایمیدرو
 • جایزه ملی مدیریت دانشی (KM4D)
سوابق تدریس
 • دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • دوره DBA دانشگاه شهید بهشتی
 • دوره DBA دانشگاه خاتم
رزومه کاری
 • صنعت تلکام
 • شرکت‌های برق
 • شرکت‌های فولاد
 • شرکت‌های سیستم‌های نرم افزار

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما