معرفی

_

دکتر علی بزرگی امیری عضو هیات علمی (دانشیار) دانشکده مهندسي صنايع‌، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران است. او هر سه مقطع تحصیلی‌اش (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) را در رشته مهندسی صنایع در دانشگاه علم و صنعت گذرانده است.

از جمله مسئولیت‌های دکتر امیری می‌توان به ریاست مرکز مطالعات مهندسی فرآیندها و مدیریت منابع دانشگاه تهران، ریاست مرکز آموزش‌های حرفه‌ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران، عضویت در هیات مدیره انجمن لجستیک ایران، مدیریت کانون ارزیابی و توسعه مدیران دانشگاه تهران و … اشاره کرد.

دکتر علی بزرگی امیری

دکتر علی بزرگی امیریعضو هیات علمی دانشگاه تهران

برخی مسئولیت‌ها
 • رئیس مرکز مطالعات مهندسی فرآیندها و مدیریت منابع دانشگاه تهران
 • رئیس مرکز آموزش‌های حرفه‌ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران
 • عضو هیات مدیره انجمن لجستیک ایران
 • مدیر کانون ارزیابی و توسعه مدیران دانشگاه تهران
 • معاون آموزش و توسعه منابع انسانی دانشگاه تهران
 • عضو هیئت تحریریه نشریه مهندسی صنایع
 • عضو کمیته علمی کنفرانس‌های متعدد بین المللی و ملی
 • مشاور سازمان‌های صنعتی و خدماتی
زمینه‌های مورد علاقه
 • مدیریت تحول، بازمهندسی فرآیندها، فناوری و منابع
 • طراحی/بازطراحی و بهینه‌سازی شبکه لجستیک و زنجیره تامین و توزیع با نگاه توسعه پایدار
 • تحلیل فرآیندهای سرمایه‌های انسانی و آموزش‌های سازمانی
 • صنعت 4.0، علم داده و داده کاوی، هوش مصنوعی، محاسبات ابری
 • برنامه‌ریزی استراتژیک و مدیریت عملکرد (کارکنان، مدیران و سازمان)
 • مدیریت ریسک، بحران، تاب‌آوری و تداوم کسب و کار
 • تحلیل و هوش کسب و کار، هوشمندی سازمانی
 • مدل‌ها و تکنیک‌های بهینه‌سازی و تصمیم‌گیری تحت عدم‌قطعیت

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما