دکتر علی اکبر فرهنگی

دکتر علی اکبر فرهنگی

تحصیلات آکادمیک دکتر علی‌اکبر فرهنگی :

 • فوق دکترای ارتباطات سازمانی -۱۳۶۲ آمریکا
 • دکترای ارتباطات (دکترای دوم) دانشکده ارتباطات دانشگاه اوهایو آمریکا
 • دکترای مدیریت از مدرسه علوم رفتاری کاربردی و رهبری آموزشی
 • (Applied Behavioral Sciences and Educational Leadership)
 • فوق لیسانس جامعه‌شناسی دانشگاه تهران ۱۳۴۸
 • دوره عالی مدیریت دانشگاه تهران ۱۳۵۱
 • لیسانس مدیریت بازرگانی مدرسه عالی بازرگانی تهران ۱۳۴۶

 

 •  مرتبه علمی: استاد مدیریت رسانه

 

 • سوابق آکادمیک

فوق دکترای ارتباطات سازمانی

دکترای ارتباطات (دکترای دوم) دانشکده ارتباطات دانشگاه اوهایو امریکا

دکترای مدیریت از مدرسه علوم رفتاری کاربردی و رهبری آموزشی

فوق لیسانس جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

دوره عالی مدیریت دانشگاه تهران

لیسانس مدیریت بازرگانی مدرسه عالی بازرگانی تهران

 

 • سوابق اجرایی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مدرس مرکز آموزش مدیران دولتی، سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزشهای دیپلماتیک وزارت امور خارجه

مدرس دانشگاه اوهایو

مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه الزهرا

استادیار مدعو مدرسه عالی بازرگانی

عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی همایش

 

 • سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی اکبر فرهنگی در مجلات و ژورنالها

هیات تحریریه : فصلنامه رادیو تلویزیون، فصلنامه رسانه

 

 • سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی اکبر فرهنگی در همایشها و کنفرانس ها

دبیر علمی نخستین کنفرانس ملی تبلیغات محیطی در ایران آذر 1394

عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی سومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه آبان 1395

 

 • آثار

تکنولوژی و تکامل فرهنگی

اصول مدیریت

ارتباطات انسانی

مدیر بازار

ارتباطات غیر کلامی

تنش در محیط کار

مدیریت تحقیق و توسعه وزارت معادن و فلزات

 

 • مقالات ژورنالی
 • مقالات کنفرانسی