دکتر علیرضا قنادان

دکتر علیرضا قنادان

دوره‌های Professional MBA

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران – دوره‌های  Professional MBA

تدوین طرح کسب و کار (Business Plan)

اصول کسب و کار الکترونیکی (e-Business Principles)

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران – دوره‌های Professional MBA

تدوین طرح کسب و کار (Business Plan)

اصول کسب و کار الکترونیکی (e-Business Principles)

مدیریت ارتباط با مشتری (Customer Relationship Management)

موسسه آموزش عالی بهار – دوره‌های  Professional MBA

تدوین طرح کسب و کار (Business Plan)

دپارتمان مدیریت کسب‌وکار مجتمع فنی تهران – دوره‌های  Professional MBA

تجارت الکترونیکی (e-Commerce)

 

رشته مهندسی فناوری اطلاعات

موسسه آموزش عالی نور طوبی – کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات در گرایش تجارت الکترونیکی

مدیریت ارتباط با مشتری (Customer Relationship Management)

مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (Business Process Reengineering)

دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند – کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات

تجارت الکترونیکی

مباحث نو در فناوری اطلاعات

رشته مهندسی صنایع

دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب – کارشناسی مهندسی صنایع

سیستم‌های اطلاعات مدیریت (Management Information Systems)

تجزیه و تحلیل سیستم‌ها

تجارت الکترونیکی