معرفی

_

دکتر عطیه رسولی هر سه مقطع تحصیلی خود از کارشناسی تا دکتری را در دانشگاه تهران گذرانده است. ایشان که جزئی از اساتید دوره‌های MBA و DBA مدیریت منابع انسانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به حساب می‌آیند، سابقه عضویت در تیم پروژه حاتم را در کارنامه دارد. دکتر رسمی ارزیاب رسمی جایزه استاندارد 34000 مدیریت منابع انسانی بوده و به عنوان دبیر محتوایی دبیرخانه این جایزه نیز سابقه فعالیت دارد.

استاد دوره

دکتر عطیه رسولیدکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران

تجربه‌های کاری
 • عضو تیم پروژه حاتم به سرپرستی جناب آقای دکتر آرین قلی پور (از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸)
 • ارزیاب رسمی جایزه استاندارد ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی (از سال ۱۳۹۸)
 • دبیر محتوایی دبیرخانه جایزه استاندارد ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی (از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸)
مقالات
 • بررسی تاثیر برنامه های آموزشی کارمندیاری بر تعادل کار- خانواده در بانک رفاه
 • مدیریت تضاد کار و زندگی با برنامه های کارمندیاری در شرایط بحران اقتصادی
فعاليت‌های آموزشی و تدريس
 • دستیار استاد درس مبانی سازمان و مدیریت / کارشناسی / دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
 • دستیار استاد درس مدیریت منابع انسانی / کارشناسی ارشد / موسسه مهر البرز
 • دستیار استاد درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته / کارشناسی ارشد / دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
 • دستیار استاد درس رهبری در بخش دولتی / کارشناسی ارشد / دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
 • ارائه مجازی درس مدیریت منابع انسانی / دوره MBA و DBA مدیریت منابع انسانی / دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
 • تدریس مدیریت منابع انسانی / دوره MBA و DBA مدیریت منابع انسانی / دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
افتخارات تحصیلی
 • جزء دانشجویان برتر دوره تحصیلی کارشناسی- رشته مدیریت بازرگانی
 • رتبه ۱ دوره تحصیلی کارشناسی ارشد- رشته مدیریت منابع انسانی(گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی)
 • کسب رتبه ۱۱ کنکور دکتری رشته مدیریت بازرگانی سال ۱۳۹۶
 • رتبه ۱ ورودی دکتری رشته مدیریت بازرگانی- گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی سال ۱۳۹۶
سوابق تحصیلی
 • كارشناسی مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران
 • دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما