دکتر عطاالله هرندی

دکتر عطاالله هرندی

  • دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه علامه طباطبائی
  • مدرس مدعو دانشگاه تهران
  • مولف دوعنوان کتاب و ترجمه پنج عنوان کتاب در حوزه مدیریت استراتژیک
  • تدوین و چاپ بیش از ۲۰ مقاله علمی پژوهشی در ژورنال های معتبر بین المللی و داخلی

سوابق مدیریتی , اجرایی و مشاوره

  • مشاور شرکت های بازرگانی
  • انجام پروژه های تحقیقاتی در حوزه مدیریت استراتژیک و بازاریابی
  • مشارکت در پنج پروژه ملی
  • داور هفت فصلنامه علمی پژوهشی داخلی
  • همکاری با چندین شتاب دهنده و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران