معرفی

_

دکتر عطاالله هرندی دکتری تخصصی خود را در رشته مدیریت استراتژیک در سال۱۳۹۶ از دانشگاه علامه طباطبائی با رتبه اول و عنوان دانشجوی نمونه گرفت. او هم اکنون مدرس دانشگاه تهران است و در حوزه استراتژی، معماری سازمان و سرمایه گذاری مشاوره می‌دهد و تاکنون با سازمان های متعددی به عنوان مشاور همکاری داشته است.

پژوهش بخش جدایی ناپذیر زندگی دکتر هرندی است و او تاکنون بیش از ۲۰ مقاله علمی پژوهشی را در ژورنال های معتبر عملی به چاپ رسانده است و در بیش از ۱۵ کنفراس بین المللی و ملی مقالات خود را ارائه کرده است. تالیف و ترجمه هشت عنوان کتاب از آثار دیگر دکتر هرندی است.

دکتر عطاالله هرندی

دکتر عطاالله هرندی
مشاور و مدرس دانشگاه در حوزه مدیریت استراتژیک

توانمندی‌ها
 • توانایی و تسلط تدریس دروس:

کارشناسی: مدیریت استراتژیک، مدیریت رفتار سازمانی، مبانی سازمان و مدیریت، مدیریت بازاریابی، روش تحقیق در مدیریت.

کارشناسی ارشد: مدیریت استراتژیک پیشرفته، مدیریت استراتژیک در سطح هلدینگ و شرکت‌های مادر، تحول و تفکر استراتژیک، طراحی استراتژی های بازرگانی، اجرای استراتژی، کنترل استراتژیک، مدیریت در سازمان های پیچیده از دیدگاه استراتژیک، تحلیل محیط داخل و خارج، تحلیلی از استراتژی های سازمانی موفق و ناموفق، تئوری های مدیریت پیشرفته، بازارشناسی و مسائل بازار، فلسفه علم و روش شناسی تحقیق، سمینار در مسائل بازرگانی.

دکتری: فلسفه علم و روش شناسی تحقیق، نقد و بررسی تئوری های سازمان و مدیریت، طراحی استراتژی های بازرگانی، اجرای استراتژی، کنترل استراتژیک، مدیریت تحول.

ویژه مدیران: تفکر استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت استراتژیک در عمل، پیاده سازی استراتژی، تصمیم گیری استراتژیک، چشم انداز استراتژیک، کنترل استراتژیک.

 • توانایی انجام پروژه های پژوهشی در حوزه مدیریت استراتژیک
 • توانایی تدوین برنامه استراتژیک در سطح هلدینگ و شرکت‌های مادر
 • توانایی نوشتن طرح کسب و کار و طرح بازاریابی و برنامه ریزی استراتژیک
 • ارزیابی حرفه ای در کانون های ارزیابی و توسعه
 • طراحی ابزار و برگزاری دوره تربیت ارزیاب برای کانون های ارزیابی و توسعه
 • توانایی طراحی و اجرای استراتژیهای مدیریت برند
 • توانایی طراحی سیستم های فروش حرفه ای و تیمی
 • توانایی اجرای تکنیک های برقراری ارتباطات بلند مدت با مشتریان به منظور ایجاد حفظ و نگهداری مشتریان وفادار به سازمان
 • توانایی طراحی و اجرا استراتژی های بازاریابی رابطه مند
 • توانایی طراحی و اجرای برنامه های تبلیغاتی هوشمند
 • تسلط بر تکنیک های تصمیم گیری چند متغیره
 • توانایی بر گزاری همایشات بین المللی و داخلی بعنوان دبیر اجرایی برنامه
 • قدرت مذاکره، سخنرانی، آموزش و برقراری ارتباطات اثر بخش در حد عالی
 • تسلط بر زبان انگلیسی در حد خوب
 • تسلط بر نرم افزار های آماری در حد خوب
سوابق و تجارب علمی و فرهنگی
 • دبیر کل انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد به مدت یک سال
 • دبیر انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد به مدت دو سال
 • دبیر انجمن علمی دانشجویی گروه مدیریت دانشگاه فردوسی به مدت دو سال
 • سر دبیر نشریه علمی تخصصی مدیران فردا به مدت یک شماره
 • مدیر مسئول نشریه تخصصی مدیران فردا به مدت دو شماره
 • مسئول کمیته هماهنگی و تیلیغات در نخستین گردهمائی ملی انجمن های علمی دانشجویی کشورو دریافت لوح تقدیر از دکتر محسن اسلامی مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم در آن زمان
 • نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری در دانشگاه فردوسی مشهد در نخستین جشنواره ملی حرکت طی حکمی از سوی دبیر جشنواره افشین متقی مدیر علمی معاونت فرهنگی وزارت علوم
 • دبیر اجرائی برگزاری همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد
 • دبیر اجرایی همایش ملی انجمن های علمی- پژوهش و دانشجو
 • مسئول کادر اجرایی نخستین همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری
 • دبیر اجرایی همایش ملی تقدیر و انتخاب برگزیدگان کشوری انجمن های علمی دانشجویی کشور
 • عضو کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد
همایشات، کنفراس‌ها و دوره‌های فرعی آموزشی
 • شرکت و سخنرانی در کنفرانس بین المللی راهبری شرکتی، سازمان مدیریت صنعتی، تابستان 1400
 • شرکت و سخنرانی در اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی صنعتی، انجمن مدیریت بازاریابی، بهار1400
 • شرکت و سخنرانی در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، سازمان مدیریت صنعتی، زمستان 1399
 • شرکت و سخنرانی در هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، پائیز 1399
 • شرکت در سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، سالن اجلاس سران، پائیز 1398
 • گذراندن دوره های تربیت ارزیاب کانون های ارزیابی و توسعه مدیران تا سطح ارزیاب خبره و انجام ارزیابی، بازیگری و مصاحبه گری در کانون های ارزیابی و توسعه متعدد
 • شرکت در اولین کنفرانس ملی حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، دانشگاه صنعتی شریف، سالن همایش های صدا و سیما، دریافت گواهینامه حضور از دبیرخانه، تهران، زمستان 1396
 • شرکت در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف، بخش پژوهشی و بخش کاربردی، برج میلاد، دریافت گواهینامه حضور از دبیرخانه کنفرانس، تهران، زمستان 1395
 • شرکت در دومین کنفرانس بین المللی ابزارها و تکنیک های مدیریت، دانشگاه تهران، دریافت گواهینامه حضور از دبیرخانه کنفراس، تهران، زمستان 1394
 • شرکت در سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، دریافت گواهینامه حضور از دبیرخانه کنفرانس، تهران، زمستان 1394
 • شرکت در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، دریافت گواهینامه حضور از دبیرخانه کنفرانس، تهران، ایران، پاییز 1393
 • شرکت در کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی و فروش در دوران رکود، سالن همایش های بین المللی صدا و سیما، دریافت گواهینامه از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، تهران، ایران، تابستان 1391
 • شرکت در کنفرانس ملی نوآوری استراتژیک و کارآفرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، دریافت گواهینامه حضور از دبیرخانه کنفرانس، تهران، ایران، آبان ماه 1393
 • شرکت در ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش، سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران، دریافت گواهینامه حضور از دبیرخانه کنفرانس، تهران، ایران، زمستان 1392
 • شرکت در سمینار مدیریت ایده، ابداع و نوآوری، در نخستین جشنواره ملی حرکت، دریافت گواهینامه از مدیریت کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران، بهار 1387
 • سخنران کنفرانس علمی- تخصصی انجمن های علمی، پژوهش و دانشجو، دانشگاه فردوسی مشهد، دریافت لوح تقدیر از سوی دکتر سلیمی فر ریاست دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، پائیز 1386
سوابق آموزشی و تدریس
 • استاد مدعو دانشگاه تهران(1396- تاکنون): تدریس دروس مدیریت تحول در مقطع دکتری(یک کد)، مدیریت استراتژیک در سطح بنگاه مادر و هلدینگ- ارشد(هشت کد)، اجرا و کنترل استراتژی (دو کد)، تفکر و تحول استراتژیک- ارشد( یک کد)، برنامه ریزی استراتژیک در عمل- ارشد( یک کد)، مدیریت تحول و اجرای برنامه های استراتژیک- ارشد( یک کد)، مدیریت استراتژیک پیشرفته-ارشد (دو کد)، روش تحقیق در علوم رفتاری- ارشد(یک کد)، اخلاق و احکام کسب و کار- ارشد(یک کد)
 • استاد مدعو دانشگاه علامه طباطبائی(1394- 1395): تدریس دروس بازاریابی بین الملل و تحقیقات بازاریابی
 • تدریس دوره روش تحقیق پیشرفته 1 و2 به مدت 48 ساعت و دوره فرامین و فنون مذاکرات هوشمند ویژه دانش پذیران دوره عالی خط مشی گذاری 32 ساعت در مدرسه حکمرانی وابسته به دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام (1397-1398)
 • تدریس دوره تصمیم سازی استراتژیک در هلدینگ ها و مدیریت استراتژیک منابع انسانی دوره DBA گرایش استراتژی دانشگاه تهران (کد 1-2-3-4)(1399-1400)
 • دوره اجرا و کنترل استراتژی (2 دوره) در دوره MBA ویژه مدیران دانشگاه فردوسی مشهد (1399-1400)
 • دوره برنامه ریزی استراتژیک(3 دوره) در دوره MBA و DBA ویژه مدیران دانشگاه فردوسی مشهد (1399-1400)
 • تدریس دوره تفکر استراتژیک(2 کد) دوره MBA کسب و کار دیجیتال و (1 کد) دوره DBA تحول دیجیتال دانشگاه تهران (1400)
 • تدریس دوره تصمیم سازی استراتژیک در هلدینگ ها، دوره DBA گرایش استراتژی مدرسه کسب و کار ماهان(کد49-50-51)، و دوره مدیر عاملی (1399-1400)
 • تدریس دوره تفکر استراتژیک ویژه مدیران عامل هلدینگ اقتصادی بنیاد مستضعفان (1400)
 • تدریس کارگاه برنامه ریزی استراتژیک ویژه مدیران عالی شرکت شهاب، 40 ساعت، (1399)
 • تدریس کارگاه مدیریت استراتژیک منابع انسانی ویژه مدیران شرکت نفت پارس، 16 ساعت (1399)
 • تدریس کارگاه تصمیم سازی استراتژیک در سبد کسب وکار بنگاه، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، سازمان مدیریت صنعتی ایران، تهران، (1399)
 • تدریس کارگاه تصمیم گیری استراتژیک در هلدینگ ها، هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، (1399)
 • تدریس کارگاه تصمیم گیری استراتژیک در هلدینگ ها، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن مدیریت راهبردی ایران، تهران، (1398)
 • تدریس 5 دوره کارگاه تربیت ارزیابان حرفه ای کانون های ارزیابی و توسعه، (1398)
 • تدریس دوره استراتژی های منابع انسانی، ویژه مدیران شرکت صبا باتری، 8 ساعت، (1397)
 • تدریس دوره پیاده سازی و کنترل استراتژیک، دوره DBA، مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت، 40 ساعت،(1395)
 • تدریس دوره تفکر استراتژیک ویژه مدیران شرکت گاز استان تهران، 8 ساعت، (1395)
 • تدریس دوره برنامه ریزی استراتژیک ویژه مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت، 32 ساعت، (1394)
 • تدریس دوره تفکر استراتژیک ویژه مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت، 24 ساعت، (1394)
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد تهران شمال با کد مدرسی63634107 (1393-تاکنون): تدریس دروس مدیریت استراتژیک پیشرفته-ارشد(پنج کد)، مدیریت استراتژیک در سطح هلدینگ و شرکت مادر-ارشد(نه کد)، مدیریت تفکر و تحول استراتژیک- ارشد(چهار کد)، اجرا و کنترل استراتژی ارشد (چهار کد)، مدیریت استراتژیک(هشت کد)، مبانی سازمان و مدیریت(دو کد)، مدیریت رفتار سازمانی(پنج کد)
 • استاد مدعو دانشگاه پیام نور استان تهران با کد مدرسی494830 (1392-1394): تدریس دروس مدیریت استراتژیک(یک کد)، مبانی روش تحقیق در مدیریت(یک کد)، مدیریت مالی1(شش کد)، مدیریت مالی2(یک کد)، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم(سه کد)، مدیریت بازاریابی(چهار کد)، اقتصاد عمومی 1 مهندسی(یک کد)، اقتصاد عمومی 2 مهندسی(یک کد)، اصول حسابداری(یک کد)، حسابرسی(یک کد)
 • مدرس چهار دوره کارگاه علمی آموزشی با عنوان چگونه مقاله علمی پژوهشی بنویسیم؟
 • ارائه سمینار چگونه خودتان را بازاریابی کنید، سایت ایسمینار، آذرماه 1393
 • ارائه سمینار چگونه به یک متفکر استراتژیک تبدیل شوید؟، سایت ایسمینار، اردیبهشت 1397
سوابق تحصیلی
 • دکتری مدیریت بازرگانی گرایش سیاستگذاری بازرگانی(مدیریت استراتژیک) دانشگاه علامه طباطبائی تهران، اتمام دوره آموزشی با رتبه اول و معدل 18.88، قبولی در آزمون جامع کتبی و شفاهی با رتبه اول و نمره 17.72 و دفاع از رساله دکتری با درجه عالی.
 • دستیار پژوهشی و آموزشی پرفسور حسین رحمان سرشت (RA-TA)
 • دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل با معدل 17.77، کسب رتبه اول کشوری و تقدیر شده توسط دکتر زیاری قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
 • پایان نامه کارشناسی ارشد: با موضوع بررسی تاثیر بروز واکنش های فرا رفتاری پرسنل فروش بر ارزش برند و تصویر برند از دیدگاه مشتری و کسب نمره 20 درجلسه دفاع، زمستان 1390
 • دانش آموخته مقطع کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهد با معدل 17.92
 • اخذ مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی با معدل 19.07
عناوین و افتخارات
 • انتخاب تیم اول در دومین جایزه سیاست پژوهی پل در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و انجمن مدیریت فناوری، 1400
 • انتخاب کتاب مدیریت سازمان ها در شرایط پیچیده به عنوان کتاب سال مدیریت استراتژیک از سوی انجمن مدیریت راهبردی ایران در سیزدهیمن کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، 1398
 • کسب عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه علامه طباطبائی در سال 1396
 • کسب عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه علامه طباطبائی در سال 1395
 • برنده جایزه تحصیلی (پژوهش یاری) بنیاد ملی نخبگان در سال 1395
 • کسب عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه علامه طباطبائی در سال 1394
 • برنده جایزه تحصیلی (پژوهش یاری) بنیاد ملی نخبگان در سال 1394
 • پژوهشکر برتر دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی در سال 1394
 • دبیر کل نمونه انجمن های علمی دانشجویی کشوری در نخستین جشنواره ملی حرکت (ویژه آثار و دستاورد های انجمن های علمی دانشجویی کشور) و دریافت لوح تقدیر به امضا دکتر زاهدی وزیر علوم تحقیقات و فناوری دولت نهم
سوابق اجرایی
 • مشاور و مجری پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه مدیریت استراتژیک با تمرکز بر تدوین استراتژی در هلدینگ‌ها
 • مشاور مدیرعامل اپراتور همراه تالیا در امور حاکمیت شرکتی و استراتژی(1400-اکنون)
 • مشاور هلدینگ فناوری اطلاعات توسعه مدار نفیس در حوزه استراتژی (1400)
 • مشاور مدیر عامل هلدینگ گسترش الکترونیک مبین ایران در امور راهبردی (98- 99)
 • عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایرا(99)
 • عضو هیات مدیره شرکت سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت (99- اکنون)
 • عضو هیات مدیره اندیشکده سیاست پژوهی منابع انسانی (97- 99)
 • عضو هیات مدیره گروه مشاوران ریتون(96- اکنون)
 • مشاور شرکت نفت پارس (99)
 • مشاور شرکت سایپا یدک (99)
 • مشاور شرکت سنگ آهن گهر زمین (99)
 • مشاور سازمان منطقه آزاد انزلی(97-98)
 • مشاور استراتژی شرکت آرشین آذرمهر(97-99)
 • مشاوره شرکت بن مانو (99)
 • مشاور شرکت چمن نما (99)
 • مشاور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران(95-97)
 • مربی و مشاور کسب و کار در شتاب دهنده واتک(96-99)
 • مدیر محصول آموزش های مجازی در گروه پژوهشی صنعتی آریانا (هم آموز)(96-99)
 • مدیر آموزش های تخصصی و آزاد پژوهشگاه مواد و انرژی(96-97)
 • مدیر آموزش های آزاد و تخصصی مرکز پژوهشی آرا (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)(93-99)
 • مشاور شرکت ساحل آفتاب در امور راهبردی، بازاریابی و فروش(95-96)
 • مشاور فروش و تدوین فرآیندهای فروش اینترنتی شرکت بازار پسند ایرانیان(از زیر مجموعه های گروه گلد ایران)(91-92)
 • کارشناس فروش، سرپرست فروش و مشاور سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در گروه صنعتی توزین الکتریک (89-91)
 • مدیر یت ارتباط با مشتریان در شرکت ساختمانی بنیان صنعت بارثاوار به مدت یک سال(87-88)
 • مسئول روابط عمومی جشنواره ملی حرکت در وزارت علوم تحقیقات و فناوری به مدت 8 ماه و تقدیر شده توسط وزیر علوم (88-89)

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما