معرفی

_

دکتر عطاءاله هرندی دکتری تخصصی خود را در رشته مدیریت استراتژیک در سال۱۳۹۶ از دانشگاه علامه طباطبائی با رتبه اول و عنوان دانشجوی نمونه گرفت. او هم اکنون عضو هیات علمی گروه استراتژی دانشگاه تهران است و در حوزه استراتژی و حاکمیت شرکتی مشاوره می‌دهد و تاکنون با سازمان های متعددی به عنوان مشاور همکاری داشته است.

پژوهش بخش جدایی ناپذیر زندگی دکتر هرندی است و او تاکنون بیش از 30 مقاله علمی پژوهشی را در ژورنال های معتبر عملی به چاپ رسانده است و در بیش از ۱۵ کنفراس بین المللی و ملی مقالات خود را ارائه کرده است. تالیف و ترجمه هشت عنوان کتاب از آثار دیگر دکتر هرندی است.

دکتر عطاءاله هرندی تاکنون با هلدینگ ها و گروه شرکت های بانک تجارت، شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (وپترو)، گروه توسعه ملی (وبانک)، هلدینگ عصر امین کارآفرین، هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس، شرکت سنگ آهن گهر زمین، هلدینگ توسعه کسب و کار آذرستان، شرکت نفت پارس، هلدینگ گسترش الکترونیک مبین ایران، اپراتور همراه تالیا، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و ده ها شرکت دیگر به عنوان مشاور همکاری داشته است.

دکتر عطاالله هرندی

دکتر عطاالله هرندی
مشاور و مدرس دانشگاه در حوزه مدیریت استراتژیک

توانمندی‌ها

1. آموزش استراتژی

 • کارشناسی: مدیریت استراتژیک، مدیریت رفتار سازمانی، مبانی سازمان و مدیریت، مدیریت بازاریابی، روش تحقیق در مدیریت.
 • کارشناسی ارشد: مدیریت استراتژیک پیشرفته، مدیریت استراتژیک در سطح هلدینگ و شرکت¬های مادر، تحول و تفکر استراتژیک، طراحی استراتژی های بازرگانی، اجرای استراتژی، کنترل استراتژیک، مباحث منتخب در استراتژی، استراتژی های بازاریابی، مدیریت در سازمان های پیچیده از دیدگاه استراتژیک، تحلیل محیط داخل و خارج، تحلیلی از استراتژی های سازمانی موفق و ناموفق، تئوری های مدیریت پیشرفته، بازارشناسی و مسائل بازار، فلسفه علم و روش شناسی تحقیق، ، سمینار در مسائل بازرگانی.
 • دکتری: فلسفه علم و روش شناسی تحقیق، نقد و بررسی تئوری های سازمان و مدیریت، طراحی استراتژی های بازرگانی، اجرای استراتژی، کنترل استراتژیک، مدیریت تحول.
 • ویژه مدیران: تفکر استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت استراتژیک در عمل، پیاده سازی استراتژی، تصمیم گیری استراتژیک، چشم انداز استراتژیک، کنترل استراتژیک.

2. توانایی انجام پروژه های پژوهشی در حوزه مدیریت استراتژیک.
3. توانایی تدوین برنامه استراتژیک در سطح هلدینگ و شرکت‌های مادر.
4. ارزیابی حرفه ای در کانون های ارزیابی و توسعه.
5. طراحی ابزار و برگزاری دوره تربیت ارزیاب برای کانون های ارزیابی و توسعه.
6. توانايي طراحي سيستم هاي فروش حرفه اي

سوابق و تجارب علمی و فرهنگی
 • دبیر کل انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد به مدت یک سال
 • دبیر انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد به مدت دو سال
 • دبیر انجمن علمی دانشجویی گروه مدیریت دانشگاه فردوسی به مدت دو سال
 • سر دبیر نشریه علمی تخصصی مدیران فردا به مدت یک شماره
 • مدیر مسئول نشریه تخصصی مدیران فردا به مدت دو شماره
 • مسئول کمیته هماهنگی و تیلیغات در نخستین گردهمائی ملی انجمن های علمی دانشجویی کشورو دریافت لوح تقدیر از دکتر محسن اسلامی مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم در آن زمان
 • نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری در دانشگاه فردوسی مشهد در نخستین جشنواره ملی حرکت طی حکمی از سوی دبیر جشنواره افشین متقی مدیر علمی معاونت فرهنگی وزارت علوم
 • دبیر اجرائی برگزاری همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد
 • دبیر اجرایی همایش ملی انجمن های علمی- پژوهش و دانشجو
 • مسئول کادر اجرایی نخستین همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری
 • دبیر اجرایی همایش ملی تقدیر و انتخاب برگزیدگان کشوری انجمن های علمی دانشجویی کشور
 • عضو کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد
همایشات، کنفراس‌ها و دوره‌های فرعی آموزشی
 • شرکت و سخنرانی در دومین کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال، استراتژی عمیق: آنچه استراتژیست ها باید بدانند، دانشگاه تهران، 1402.
 • شرکت و سخنرانی در دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی صنعتی، بازاریابی صنعتی فناوری: با تاکید بر توسعه شبکه میان بنگاه های فناورپایه با هلدینگ ها، سازمان مدیریت صنعتی با همکاری انجمن علمی بازاریابی ایران، 1402.
 • شرکت و سخنرانی در نوزدهیمن کنفرانس بین المللی مدیریت، هم رسانی هوشمند شرکت های دانش بنیان با بنگاه های بزرگ اقتصادی و شیوه همکاری آن ها، در پنل مدیریت راهبردی در دانشگاه تربیت مدرس، 1401.
 • شرکت و سخنرانی در هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، پنل چالش های مشاوره مدیریت استراتژیک در ایران، دانشگاه علامه طباطبائی، 1400.
 • شرکت و سخنرانی در کنفرانس بین المللی راهبری شرکتی، سازمان مدیریت صنعتی، تابستان 1400.
 • شرکت و سخنرانی در اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی صنعتی، انجمن مدیریت بازاریابی، بهار1400.
 • شرکت و سخنرانی در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، سازمان مدیریت صنعتی، زمستان 1399.
 • شرکت و سخنرانی در هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، پائیز 1399.
 • شرکت در سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، سالن اجلاس سران، پائیز 1398.
 • گذراندن دوره های تربیت ارزیاب کانون های ارزیابی و توسعه مدیران تا سطح ارزیاب خبره و انجام ارزیابی، بازیگری و مصاحبه گری در کانون های ارزیابی و توسعه متعدد.
 • شرکت در اولین کنفرانس ملی حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، دانشگاه صنعتی شریف، سالن همایش های صدا و سیما، دریافت گواهینامه حضور از دبیرخانه، تهران، زمستان 1396.
 • شرکت در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف، بخش پژوهشی و بخش کاربردی، برج میلاد، دریافت گواهینامه حضور از دبیرخانه کنفرانس، تهران، زمستان 1395.
 • شرکت در دومین کنفرانس بین المللی ابزارها و تکنیک های مدیریت، دانشگاه تهران، دریافت گواهینامه حضور از دبیرخانه کنفراس، تهران، زمستان 1394.
 • شرکت در سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، دریافت گواهینامه حضور از دبیرخانه کنفرانس، تهران، زمستان 1394.
 • شرکت در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، دریافت گواهینامه حضور از دبیرخانه کنفرانس، تهران، ایران، پاییز 1393.
 • شرکت در کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی و فروش در دوران رکود، سالن همایش های بین المللی صدا و سیما، دریافت گواهینامه از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، تهران، ایران، تابستان 1391.
 • شرکت در کنفرانس ملی نوآوری استراتژیک و کارآفرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، دریافت گواهینامه حضور از دبیرخانه کنفرانس، تهران، ایران، آبان ماه 1393.
 • شرکت در ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش، سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران، دریافت گواهینامه حضور از دبیرخانه کنفرانس، تهران، ایران، زمستان 1392.
 • شرکت در سمینار مدیریت ایده، ابداع و نوآوری، در نخستین جشنواره ملی حرکت، دریافت گواهینامه از مدیریت کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران، بهار 1387.
 • سخنران کنفرانس علمی- تخصصی انجمن های علمی، پژوهش و دانشجو، دانشگاه فردوسی مشهد، دریافت لوح تقدیر از سوی دکتر سلیمی فر ریاست دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، پائیز 1386.
سوابق آموزشی و تدریس
 • دانشگاه تهران (1396- تاکنون)تدریس دروس مدیریت تحول در مقطع دکتری(یک کد)، مدیریت استراتژیک در سطح بنگاه مادر و هلدینگ- ارشد(هشت کد)، اجرا و کنترل استراتژی (دو کد)، تفکر و تحول استراتژیک- ارشد(یک کد)، برنامه ریزی استراتژیک در عمل- ارشد( یک کد)، مدیریت تحول و اجرای برنامه های استراتژیک- ارشد( یک کد)، مدیریت استراتژیک پیشرفته-ارشد (دو کد)، مباحث منتخب در استراتژی-ارشد (دو کد)، سازمان یادگیرنده-ارشد (یک کد)، روش تحقیق در علوم رفتاری- ارشد(یک کد)، اخلاق و احکام کسب و کار- ارشد(یک کد).
 • تدریس دوره تصمیم سازی استراتژیک در هلدینگ ها و مدیریت استراتژیک منابع انسانی دوره DBA گرایش استراتژی دانشگاه تهران (کد 1-2-3-4-5)(1399-اکنون).
 • دوره اجرا و کنترل استراتژی (2 دوره) در دوره MBA ویژه مدیران دانشگاه فردوسی مشهد (1399-1400).
 • دوره برنامه ریزی استراتژیک(3 دوره) در دوره MBA و DBA ویژه مدیران دانشگاه فردوسی مشهد (1399-1400).
 • تدریس دوره تفکر استراتژیک(3 کد) و استراتژی های رشد کسب و کار(2کد) دوره MBA کسب و کار دیجیتال و (4 کد) دوره DBA تحول دیجیتال دانشگاه تهران (1400).
 • تدریس کارگاه برنامه ریزی استراتژیک ویژه مدیران عالی شرکت شهاب، 40 ساعت، (1399).
 • تدریس کارگاه مدیریت استراتژیک منابع انسانی ویژه مدیران شرکت نفت پارس، 16 ساعت (1399).
 • تدریس کارگاه تصمیم سازی استراتژیک در سبد کسب وکار بنگاه، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، سازمان مدیریت صنعتی ایران، تهران، (1399).
 • تدریس کارگاه تصمیم گیری استراتژیک در هلدینگ ها، هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، (1399).
 • تدریس کارگاه تصمیم گیری استراتژیک در هلدینگ ها، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن مدیریت راهبردی ایران، تهران، (1398).
 • تدریس 5 دوره کارگاه تربیت ارزیابان حرفه ای کانون های ارزیابی و توسعه، (1398).
 • تدریس دوره استراتژی های منابع انسانی، ویژه مدیران شرکت صبا باتری، 8 ساعت، (1397).
 • تدریس دوره پیاده سازی و کنترل استراتژیک، دوره DBA، مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت، 40 ساعت،(1395).
 • تدریس دوره تفکر استراتژیک ویژه مدیران شرکت گاز استان تهران، 8 ساعت، (1395).
 • تدریس دوره برنامه ریزی استراتژیک ویژه مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت، 32 ساعت، (1394).
 • تدریس دوره تفکر استراتژیک ویژه مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت، 24 ساعت، (1394).
سوابق پژوهشی

الف: حوزه های تحقیقاتی مورد علاقه

 • مدیریت استراتژیک در هلدینگ ها، بهینه سازی سبد هلدینگ ها، تدوین استراتژی های سرپرستی در هلدینگ ها، معماری روابط ستاد با شرکت های زیر مجموعه در هلدینگ ها، تحلیل فلسفی مدیریت استراتژیک، حاکمیت شرکتی، برنامه ریزی استراتژيک، اجرای استراتژی، کنترل استراتژیک، مدیریت استراتژیک در پارادایم کوآنتومی، کنترل های آینده نگر، آینده پژوهی، تفکر استراتژیک، تصمیم گیری استراتژیک، تغییر استراتژیک، مدیریت تغییر و تحول، تحلیل محیط داخل و خارج، برنامه ریزی مبتنی بر سناریو، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت، توانمندی های پویا، شایستگی های متمایز، نوآوری استراتژیک و سازمان های دوسوتوان، مدیریت دانش، مبانی رفتاری استراتژی، ، تئوری سازمان، معماری سازمان، هوشمندی سازمانی، سرمایه اجتماعی، یادگیری سازمانی، فلسفه علوم اجتماعی و روش شناسی.

ب: مقالات علمی بین‌المللی

 • Harandi, A., Mirzaeian, p. (2022). Can Perceived Overqualification Increase Cyberloafing? An Emphasis on Mediating Role of Emotional Exhaustion, Iranian Journal of Management Studies, (Accepted).
 • Harandi, A., Rahimian, B. (2021). Investigating the Impact of Supply Chain Process Integration on Organizational and Competitive Performance Based on The Mediating Role of Supply Chain Capability. International Journal of Disaster Recovery and Business Continuity, 12(1). (WOS).
 • Harandi, A., Fatemi, Z. (2020). Identifying the Restrictive Factors of Strategic Plan's Execution of Technology in Order to Modelling. 15th European Conference on Innovation and Entrepreneurship (ECIE20), Rome, Italy. (WOS).
 • Harandi, A. (2020). External Corporate Governance Model. 17th International Management Conference, Tehran, Iran. (ISC).
 • Harandi, A., Fatemi, Z. (2019). Investigating the impact of Environment dynamics on Strategic innovation: focused on the intermediation role of Strategic flexibility. 13th International Strategic Management, Iran Strategic Management Society, Tehran, Iran. (ISC).
 • Harandi, A., Mirzaeian, P. (2014). Criticizing Grounded Theory Strategy. 12th International Management Conference, Tehran, Iran. (Graduate School of Management and Economics at Sharif University) (ISC).

ج: مقالات علمی پژوهشی داخلی

 • ربیعی، مهدی؛ هرندی، عطاءاله؛ واهاب زاده، شادان. (1402). بررسی تاثیر بداهه پردازی استراتژیک بر مزیت رقابتی: با تاکید بر نقش میانجی حافظه سازمانی. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی (دانشگاه شهید بهشتی و انجمن مدیریت راهبردی)، پذیرفته شده.
 • هرندی، عطاءاله؛ میرزائیان خمسه، پیوند. (1402). مروری نظام‌مند بر حاکمیت شرکتی در کسب‌و‌کارهای خانوادگی. فصلنامه علوم مدیریت ایران (انجمن علوم مدیریت ایران)، 18(69)، 105-134.
 • هرندی، عطاءاله؛ محمدی، وحید؛ دادفر، رضا؛ میرزائیان خمسه، پیوند. (1401). مدل تعالی پارک‌های علم و فناوری: مبتنی بر بستر زیست بوم نوآوری ایران. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری(سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران)، 10(3)، انتشار الکترونیکی.
 • آبرامیان، راملا؛ هرندی، عطاءاله. (1401). رتبه‌بندی عوامل موثر بر انتخاب شریک استراتژیک در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز. فصلنامه مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی (موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی)، 54(11)، پذیرفته شده.
 • کیماسی، مسعود؛ هرندی، عطاءاله؛ روستایی، منیژه. (1400). جذب مشتریان تئاتر، مبتنی بر انگیزه‌های جستجو و فرار: ارزیابی نقش تعدیل کنندگی جنسیت. فصلنامه مدیریت برند، 8(2)، 150-190.
 • هرندی، عطاءاله، ضربی شهماربیگلو، میرزائیان خمسه، پیوند. (1399). مدلی به منظور شناسایی موانع اجرای طرح جامع راهبردی شهر تهران با استفاده از تئوری داده بنیاد کلاسیک. فصلنامه مدیریت شهری و روستایی،19(58)، 7-27.
 • هرندی، عطاءاله. (1397). سیاستگذاری در حوزه تقویت شناختی. فصلنامه سیاستگذاری عمومی (دانشگاه تهران)، 5(2)، 263-249.
 • هرندی، عطاءاله. (1396). بررسی تاثیر هوشمندی استراتژیک بر استراتژی سازی مبتنی بر بداهه و عملکرد چابک در شرکت‌های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری (سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران)، 5(1)، 147-169.
 • رحمان سرشت، حسین؛ هرندی، عطاءاله. (1396). مدلی برای کنترل راهبردی حاکمیت شرکتی با استفاده از استراتژی تئوری داده بنیاد کلاسیک. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت عمومی(دانشگاه سیستان)، شماره 37، 10(3)، 29-58.
 • رحمان سرشت، حسین؛ هرندی، عطاءاله. (1396). بررسی تاثیر کنترل راهبردی حاکمیت شرکتی بر راهبری اثربخش شرکت‌ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. فصلنامه مدیریت بازرگانی(دانشگاه تهران)، 9(3)، 485-506.
 • هرندی، عطاءاله؛ میرزائیان خمسه، پیوند. (1396). تبیین مدل جذب گردشگر سلامت: با استفاده از استراتژی تئوری داده بنیاد کلاسیک. فصلنامه گردشگری شهری(دانشگاه تهران)، 4(1)، 87-96.
 • هرندی، عطاءاله؛ فاطمی، زهرا؛ عبدی، زهرا. (1396). نگاهی نوآورانه بانکداری الکترونیک: تبیین نقش استراتژی های بازاریابی رابطه مند در ارتباط با مشتریان. فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین (دانشگاه اصفهان)، 7(3)، 55-76.
 • خاشعی، وحید؛ هرندی، عطاءاله. (1394). تبیین مدل کنترل استراتژیک در صنعت توزین: تحلیل گفتمان با استفاده از استراتژی تئوری داده بنیاد. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی(دانشگاه شهید بهشتی)، شماره 22، 61-80.
 • هرندی، عطاءاله. (1394). بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تصویر مشتریان از برند. فصلنامه مدیریت برند(دانشگاه الزهرا)، 2(4)، 97-124.
 • هرند، عطاءاله. (1393). تبیین نقش سرمایه اجتماعی و انتقال دانش در یادگیری سازمانی شرکت های دانش بنیان. فصلنامه مدیریت توسعه فنآوری (سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران)، 1(4)، 161-182.
 • مظلومی، نادر؛ هرندی، عطاءاله. (1393). تبیین نقش هوشمندی راهبردی در عملکرد نوآورانه: با تاکید بر نقش میانجی سرعت تصمیم گیری راهبردی. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی(دانشگاه شهید بهشتی)، شماره20، 129-148.
 • خاشعی، وحید؛ هرندی؛ عطاءاله. (1393). تبیین ابعاد حکمرانی متعالی مبتنی بر سیره حکومتی امام علی(ع): تلفیق رویکرد اجتهادی و تحلیل محتوا. نشریه پژوهش های علم و دین (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، شماره 10، 85-110.
 • هرندی، عطاءاله؛ سعادت یار، فهیمه؛ فاطمی، زهرا. (1393). مدلسازی تاثیرات تصویر مطلوب از سازمان بر مصرف کنندگان در بخش خدمات. نشریه تحقیقات بازاریابی نوین (دانشگاه اصفهان)، 4(2)، 125-140.
 • دهقانان، حامد؛ هرندی، عطاءاله. (1393). بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد نوآورانه: با تاکید بر نقش میانجی انتقال دانش(مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان ایرانی فعال در حوزه فناوری اطلاعات). فصلنامه مدیریت نوآوری(موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی و انجمن مدیریت تکنولوژی ایران)، 3(1)، 1-22.
 • کفاش پور، آذر؛ هرندی، عطاءاله؛ فاطمی، زهرا. (1393). نقش ارزش برند مبتنی بر مشتری در تاثیر تبلیغات بر پاسخ مصرف کننده. نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی (دانشگاه یزد)، شماره 12، 137-148.
 • رحیم نیا، فریبرز؛ فاطمی، زهرا؛ هرندی، عطاءاله. (1392). بررسی تاثیرات متقابل ابعاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری. فصلنامه مدیریت بازرگانی (دانشگاه تهران)، 5(4)، 1-20.
 • رحیم نیا، فریبرز؛ هرندی، عطاءاله؛ فاطمی، زهرا. (1391). بررسي تاثير کيفيت رابطه بر کيفيت ادراک شده و وفاداري مشتريان در هتل هاي پنج ستاره کلان شهر مشهد. نشریه پژوهش های مديريت عمومي (دانشگاه سيستان و بلوچستان)، شماره 17، 83-101.
 • محمودی میمند، محمد؛ هرندی، عطاءاله. (1390). رابطه ميان خودسودمندي پرسنل و بروز رفتارهاي شهروندي سازماني. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی (دانشگاه تربيت مدرس)، 1(1)، 137-153.
 • محمودی میمند، محمد؛ هرندی، عطاءاله. (1393). تبیین نقش رفتار شهروندی سازمانی در ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری. نشریه مدیریت بازاریابی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران)، شماره 23، 111-125.

د: مقالات علمی ترویجی، کنفرانس، همایش و سمینار

 • هرندی، عطاءاله. (1400). استراتژی های مسیر رشد در بنگاه های B2B. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی صنعتی، سازمان مدیریت صنعتی. (ISC)
 • هرندی، عطاءاله؛ میرزائیان خمسه، پیوند. (1400). مدل حاکمیت شرکتی بر مبنای کنترل استراتژیک، هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. (ISC)
 • ماهرویی، زهرا؛ هرندی، عطاءاله؛ میرزائیان خمسه، پیوند. (1400). رسانه های اجتماعی و عملکرد سازمان: شواهدی از نقش میانجی مدیریت دانش و نوآوری در گمرکات استان تهران، هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. (ISC)
 • هرندی، عطاءاله؛ مورونیان، زهره؛ میرزائیان خمسه، پیوند. (1399). تبیین نقش توانمندی‌های متمایزتولیدی و ساختار سازمانی بر عملکرد شرکت با تاکید بر نقش میانجی جهت‌گیری استراتژیک مبتنی بر رویکرد منبع محور و چارچوب VRIO، هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (ISC)
 • هرندی، عطاءاله؛ توکلی، سیاوش. (1399). تدوین سیاست های کلان صنعت سنگ ساختمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، سازمان مدیریت صنعتی ایران، تهران، ایران. (ISC)
 • اشجعی، مجید؛ هرندی، عطاءاله؛ خانی، رسول. (1399). تبیین نظری مدل شایستگی هنجاری در شرکت نفت پارس، پنجمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران، ایران. (ISC)
 • هرندی، عطاءاله؛ خدابنده، مهدی؛ میرزائیان خمسه، پیوند. (1398). بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر نوآوری استراتژیک، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران. (ISC)
 • هرندی، عطاءاله؛ محمد نبی، پگاه. (1398). عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران. سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران، سالن اجلاس سران، تهران. (ISC)
 • هرندی، عطاءاله. (1395). بداهه سازی استراتژی در محیط های پیچیده. چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، (دانشکده تحصیلات تکمیلی مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف). (ISC)
 • هرندی، عطاءاله؛ میرزائیان خمسه، پیوند. (1394). مدیریت تغییرات استراتژیک در سیستم های پیچیده. سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، (دانشکده تحصیلات تکمیلی مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف). (ISC)
 • هرندی، عطاءاله؛ بابائی، مینا. (1394). تبیین نقش شراکت استراتژیک در خلق مزیت رقابتی پویا. دومین کنفرانس بین المللی ابزارها و تکنیک های مدیریت، (مرکز همایش های دانشگاه تهران). (ISC)
 • هرندی، عطاءاله؛ میرزائیان خمسه، پیوند. (1397). تبیین نقش سرمایه اجتماعی در اکوسیستم نوآوری. همایش ملی سرمایه اجتماعی و امنیت (پردیس فارابی دانشگاه تهران). (ISC)
 • هرندی، عطاءاله. (1393). مدلسازي تاثيرات متقابل يادگيري سازماني، نوآوري استراتژيک و کارآفريني سازماني. کنفرانس ملی کارآفرینی و نوآوری استراتژیک (سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران). (ISC)
 • هرندی، عطاءاله؛ قهرمانی، محمد امین. (1392). تبیین نقش سرمایه اجتماعی در ارتقا هوشمندی استراتژیک. ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش (اخذ پذیرش نهایی به منظور ارائه بصورت سخنرانی در کنفرانس، سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران). (ISC)
 • هرندی، عطاءاله؛ میرزائیان، پیوند. (1393). بررسی تاثير فناوري اطلاعات بر عملکرد کارآفرینانه شرکت های مشاور شهرسازی: با استفاده از رویکرد کارت امتیاز متوازن. کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار (دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه سراسری تبریز). (ISC)
 • هرندی، عطاءاله. (1393). كاربرد مدل تحليل پوششي داده ها (DEA ) در بيمارستان. ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها (دانشگاه آزاد لاهیجان، اخذ پذیرش نهایی به منظورارائه بصورت سخنرانی). (ISC)
 • میرزائیان، پیوند؛ هرندی، عطاءاله. (1393). تکنیک شکل پذیری شهری: رویکردی آینده پژوهانه در مدیریت شهری. کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار . (وزارت راه و شهرسازی، تهران). (ISC)
 • میرزائیان، پیوند؛ هرندی، عطاءاله. (1393). تبیین نقش برند شهری در تاثیر زیبائی شناسی شهر براحساس تعلق خاطر شهروند ایرانی. کنگره ملی مدیریت شهری، (شورای شهر ساری).
 • هرندی، عطاءاله. (1389). تبین مدل کارآمد مدیریت در انجمن های علمی دانشجویی کشور. سمینار ملی حرکت (برگزيده در بخش ارائه مقاله و در يافت لوح تقدير از دکتر کامران دانشجو وزير علوم تحقيقات و فناوري).

ه: طرح‌های پژوهشی

 • طرح پژوهشی "تدوین نقشه راه پردیس اندیشگاه کشور در دانشگاه تهران" مجری پروژه، زمستان1401.
 • طرح پژوهشی "برنامه‌ریزی استراتژیک هلدینگ توسعه کسب و کار آذرستان و شرکت‌های وابسته" همکار اصلی پروژه، همکاری مشترک با دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف، تابستان 1401.
 • طرح پژوهشی " برنامه ریزی استراتژیک و طراحی ساختار هلدینگ شرکت لیو نفیس"، مجری پروژه، تابستان 1401.
 • طرح پژوهشی" برنامه ریزی استراتژیک هلدینگ عصر امین کارآفرین"، مجری پروژه، بهار 1401.
 • طرح پژوهشی" برنامه ریزی استراتژیک، طراحی ساختار و سیستم مهندسی فروش بازرگانی رضائی"، مجری پروژه، بهار 1401.
 • طرح پژوهشی"ممیزی و طراحی استراتژی های مادری و سبک سرپرستی در هلدینگ بنیاد بتن ایران"، مجری پروژه، پائیز 1400.
 • طرح پژوهشی"طراحی و تدوین نظام حاکمیت شرکتی مطلوب و ارزیابی نظام حاکمیت شرکتی در هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس"، مجری پروژه، پائیز 1400.
 • طرح پژوهشی" برنامه ریزی استراتژیک شرکت صنایع غذایی عسل دخت شهد(برند بن مانو)"، مجری پروژه، پائیز 1400.
 • طرح پژوهشی" طراحی نظام حاکمیت شرکتی مطلوب برای سازمان‌های حاکمیتی"، موسسه حسابرسی مفید راهبر، مجری پروژه، تابستان 1400.
 • طرح پژوهشی" طراحی مدل تعالی و نظام ارزیابی و سطح بندی پارک های علم و فناوری کشور"، در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مجری پروژه، بهار 1400.
 • طرح پژوهشی "برنامه ریزی استراتژیک هلدینگ فناوری اطلاعات نفیس"، مجری پروژه، بهار1400.
 • طرح پژوهشی"برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی شرکت نفت پارس"، مجری پروژه، زمستان 1399.
 • طرح پژوهشی" برنامه ریزی استراتژیک شرکت گالری طلایی"، مجری پروژه، زمستان 1399.
 • طرح پژوهشی "برنامه ریزی استراتژیک و طراحی مدل کسب و کار در شرکت دانش بنیان آرشین آذرمهر"، مجری پروژه، بهار1399.
 • طرح پژوهشی" طراحی مدل شایستگی تخصصی، مدیریتی و هنجاری نفت پارس"، شرکت نفت پارس، مجری پروژه، تابستان 1399.
 • طرح پژوهشی "شناسایی پست های استراتژیک نفت پارس"، شرکت نفت پارس، مجری پروژه، پائیز 1399.
 • طرح پژوهشی" انجام مطالعات مبنایی طرح تحول هلیدنگ گسترش الکترونیک مبین ایران"، هلدینگ مبین ایران، مجری پروژه، پائیز و زمستان 1398.
 • طرح پژوهشی "طراحی سیستم ارزیابی عملکرد راهبردی منطقه آزاد تجاری- اقتصادی انزلی"، مدیریت ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان منطقه آزاد انزلی، مجری پروژه، تابستان 1398.
 • طرح پژوهشی" طراحی برنامه راهبردی بازاریابی و طراحی سیستم فروش و جبران خدمت مشاوران"، شرکت اندیشکده سیاست پژوهی منابع انسانی اسما، مجری پروژه، بهار 1398.
 • طرح پژوهشی "نقش اکوسیستم های علم وفناوری در اقتصاد دانش بنیان"، پارک علم و فناوری تهران، به سفارش سازمان برنامه و بودجه، همکار اصلی و دستیار علمی و سرپرست تیم پروژه، 1396-1397.
 • طرح پژوهشی" طراحی و پیاده سازی سیستم مهندسی فروش و جبران خدمت نیروی فروش"، شرکت سیاحتگران ساحل آفتاب، مجری پروژه، 1395.
 • طرح پژوهشی" طراحی مدل کسب و کار"، مرکز پژوهشی آرا وابسته به وزرات علوم تحقیقات و فناوری، مجری پروژه، 1395.
 • طرح پژوهش "تدوین برنامه استراتژیک سازمان اموال و املاک ستاد اجرایی فرمان امام (ره)"، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، همکار اصلی پروژه، 1394.
 • طرح پژوهشی "تدوین سند راهبردی تحول در مدیریت شهری کلانشهر تهران"، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران، همکار اصلی پروژه، 1392.

و: کتب (تالیفی)

 • هرندی، عطاءاله. (...) مدیریت استراتژیک در شرکت های مادر، تهران: انتشارات سمت(در دست تالیف).
 • هرندی، عطاءاله. (1401). راهبری شرکتی چالش¬ها و چشم اندازها، فصل کتاب، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، فصل کتاب، (82-106).
 • هرندی، عطاءاله؛ فرقانی، اکبر. (1397). مدیریت استراتژیک پیشرفته، تهران: انتشارات فوژان.
 • خاشعی، وحید؛ هرندی، عطاءاله. (1395). مدیریت سازمان ها در شرایط پیچیده، تهران: انتشارات مبلغان. (انتخاب به عنوان کتاب سال مدیریت استراتژیک توسط انجمن مدیریت راهبردی ایران).
 • هرندی، عطاءاله. (1394). سازمان و مدیریت کوآنتومی، تهران: نشر بازرگانی.

و: کتب (ترجمه)

 • سازمان همکاری و توسعه اقتصادی. (1400). حاکمیت شرکتی برای شرکت های دولتی، ترجمه عطاءاله هرندی، پیوند میرزائیان خمسه، تهران: انتشارات فوژان.
 • هیل و جونز. (1396). ضروریات مدیریت راهبردی، ترجمه عطاءاله هرندی، مینو افشانی، تهران: انتشارات شهرآب.
 • مینتزبرگ، هنری. (1395). ردیابی استراتژی، الگویی برای نظریه پردازی، ترجمه دکتر وحید خاشعی، عطاءاله هرندی، تهران: نشر بازرگانی.
 • بارنی، جی بی؛ هسترلی ویلیام اس. (1394). مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی، ترجمه دکتر وحید خاشعی، دکتر حامد دهقانان، عطاءاله هرندی، تهران: نشر بازرگانی.
 • گروس، ری. (1393). چگونه خودتان را بازاریابی کنید، ترجمه دکتر احمد روستا و عطاءاله هرندی، تهران: نشر بازرگانی.

ح: داوری کنفرانس ها و همایشات بین المللی و ملی

ز: داوری نشریات علمی پژوهشی

 • عضو کمیته علمی و داوران اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، انجمن علمی مدیریت کسب و کار ایران، مرکز همایش های وزارت کشور، تهران، 1400.
 • عضو کمیته علمی و داوران سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران، مرکز همایش های بین المللی جمهوری اسلامی ایران(سالن اجلاس سران)، تهران، 1398.
 • عضو کمیته علمی و داوران دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی، هتل المپیک، تهران، 1394.
 • عضو کمیته عملی و داوران دومین کنفرانس بین المللی ابزارها و تکنیک های مدیریت، مرکز همایش های دانشگاه تهران، 1394.
 • عضو کمیته علمی و داوران کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری، دانشگاه علوم و فناوری خوارزمی، شیراز، 1394.
 • عضو کمیته علمی و داوران هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، اسفندماه 1393.
 • عضو کمیته علمی و داوران کنفرانس اولین ملی تحقیقات بازاریابی، سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران، اسفندماه1393.
 • عضو کمیته علمی و داوران همایش ملی مدیریت دانش با رویکرد جهادی، دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، دیماه 1393.
 • عضو کمیته علمی و داوران کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، وزرارت راه و شهرسازی، تهران، اسفند ماه 1393.
 • A Review of Corporate Governance Journal (Emerald Insight), Scopus and WOS.
 • داور مقالات فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران.
 • داور مقالات فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی دانشگاه تهران، پردیس فارابی.
 • داور مقالات فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین دانشگاه اصفهان.
 • داور مقالات فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت برند دانشگاه الزهرا.
 • داور مقالات فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت توسعه فناوری وابسته به سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران.
 • داور مقالات فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری وابسته به موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ایران.
 • داور مقالات فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات منابع انسانی، دانشگاه شهید ستاری.
سوابق مشاوره و اجرایی
 • مشاور و مجری پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه مدیریت استراتژیک با تمرکز بر تدوین استراتژی در هلدینگ ها.
 • مشاور هلدینگ‌ ها و گروه شرکت های بانک تجارت (1402)
 • مشاور هلدینگ سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (وپترو) در حوزه راهبردی (1402).
 • مشاور استراتژی و توسعه سازمانی گروه صنایع غدایی عسل دخت (برند بن مانو- عزت- توبک- مانووین (1398- 1402)
 • مشاور هلدینگ توسعه کسب و کار آذرستان و شرکت‌های زیر مجموعه(عمران آذرستان، سازورسازه آذرستان، روجاتجارت، عمارت پیشگام) در حوزه برنامه‌ریزی استراتژیک در سطح هلدینگ(1401).
 • مشاور شرکت لیو نفیس در حوزه تدوین استراتژی و طراحی ساختار(1401).
 • مشاور هلدینگ عصر امین کارآفرین، هلدینگ سرمایه گذاری فناورانه زیر مجموعه بانک کارآفرین (1401).
 • مشاور گروه سرمایه گذاری توسعه ملی(وبانک) در حوزه تدوین استراتژی در سطح هلدینگ و فناوری (1400).
 • مشاور هلدینگ فرزانگان فارس نیکو در حوزه تدوین استراتژی در سطح هلدینگ (1400).
 • مشاور هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس(1400).
 • مشاوره هلدینگ بنیاد بتن ایران(1400).
 • مشاور مدیرعامل اپراتور همراه تالیا در امور حاکمیت شرکتی و استراتژی(1400).
 • مشاور هلدینگ فناوری اطلاعات توسعه مدار نفیس در حوزه استراتژی (1400).
 • مشاور مدیر عامل هلدینگ گسترش الکترونیک مبین ایران در امور راهبردی (98- 99).
 • هم‌بنیان‌گذار گروه مشاوران ریتون(96- اکنون).
 • مشاور شرکت نفت پارس (99).
 • مشاور شرکت سایپا یدک (99).
 • مشاور سازمان منطقه آزاد انزلی(97-98).
 • مشاور استراتژی شرکت آرشین آذرمهر(97-99).
 • مشاوره شرکت بن مانو (99).
 • مشاور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران(95-97).
 • مربی و مشاور کسب و کار در شتاب دهنده واتک(96-99).
 • مشاور شرکت ساحل آفتاب در امور راهبردی، بازاریابی و فروش(95-96).
 • مشاور فروش و تدوین فرآیندهای فروش اینترنتی شرکت بازار پسند ایرانیان(از زیر مجموعه های گروه گلد ایران)(91-92).
 • کارشناس فروش، سرپرست فروش و مشاور سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در گروه صنعتی توزین الکتریک (89-91).
 • مدير يت ارتباط با مشتريان در شرکت ساختماني بنيان صنعت بارثاوار به مدت يک سال(87-88).
 • مسئول روابط عمومي جشنواره ملي حرکت در وزارت علوم تحقيقات و فناوري به مدت 8 ماه و تقدیر شده توسط وزیر علوم (88-89).
عناوین و افتخارات
 • انتخاب تیم اول در دومین جایزه سیاست پژوهی پل در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و انجمن مدیریت فناوری، 1400.
 • انتخاب کتاب مدیریت سازمان ها در شرایط پیچیده به عنوان کتاب سال مدیریت استراتژیک از سوی انجمن مدیریت راهبردی ایران در سیزدهیمن کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، 1398.
 • کسب عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه علامه طباطبائی در سال 1396.
 • کسب عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه علامه طباطبائی در سال 1395.
 • برنده جایزه تحصیلی (پژوهش یاری) بنیاد ملی نخبگان در سال 1395.
 • کسب عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه علامه طباطبائی در سال 1394.
 • برنده جایزه تحصیلی (پژوهش یاری) بنیاد ملی نخبگان در سال 1394.
 • پژوهشکر برتر دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی در سال 1394.
 • دبير کل نمونه انجمن های علمی دانشجویی کشوري در نخستين جشنواره ملي حرکت(ويژه آثار و دستاورد هاي انجمن هاي علمي دانشجويي کشور) و دريافت لوح تقدير به امضا دکتر زاهدي وزير علوم تحقيقات و فناوري دولت نهم.
سوابق تحصیلی
 • دکتري مديريت بازرگاني گرايش سياستگذاري بازرگاني(مدیریت استراتژیک) دانشگاه علامه طباطبائی تهران، اتمام دوره آموزشی با رتبه اول و معدل18.88، قبولی در آزمون جامع کتبی و شفاهی با رتبه اول و نمره 17.72 و دفاع از رساله دکتری با درجه عالی.عنوان رساله: مدلی برای کنترل استراتژیک حاکمیت شرکتی با راهنمایی پرفسور حسین رحمان سرشت و مشاوره پرفسور یحیی حساس یگانه و دکتر وحید خاشعی.
سوابق پژوهشی، آموزش، مشاوره و امور اجرایی
 • شرکت سرمایه‌‎گذاری صنایع پتروشیمی (وپترو)
 • هلدینگ توسعه کسب‌و‌کار آذرستان
 • هلدینگ عصر امین بانک کارآفرین
 • شرکت نفت پارس
 • هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس
 • هلدینگ بنیاد بتن ایران
 • هلدینگ گسترش الکترونیک مبین ایران
 • شرکت سنگ آهن گهر زمین
 • شرکت عمران آذرستان
 • شرکت سازورسازه آذرستان
 • شرکت عمارت پیشگام
 • شرکت روجا تجارت
 • قهوه بن مانو (گروه غذایی عسل دخت)
 • گروه مشاوران تدبیر
 • شرکت لوازم خانگی شهاب
 • گروه توسعه ملی (وبانک)
 • هلدینگ فرزانگان
 • هلدینگ فناوری اطلاعات نفیس
 • شرکت لیو نفیس پارس
 • موسسه حسابرسی مفید راهبر
 • بنیاد برکت
 • سازمان اموال و املاک ستاد اجرایی
 • شرکت صبا باتری
 • شرکت آرشین آذرمهر
 • شرکت ساحل آفتاب
 • بازرگانی رضائی
 • شرکت بنیاد صنعت بارثاوا
 • گروه صنعتی توزین الکترونیک
 • سازمان منطقه آزاد انزلی
 • شرکت سایپا یدک
 • پارک علم‌و‌فناوری دانشگاه تهران
 • مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • انجمن مدیریت فناوری ایران
 • انجمن مدیریت راهبردی ایران
 • انجمن مدیریت بازاریابی ایران
 • انجمن مدیریت صنعتی ایران
 • دانشگاه تهران، فردوسی مشهد، اصفهان، یزد
 • پژوهشگاه مواد و انرژی
 • مدارس کسب‌و‌کار آریانا و ماهان
 • سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
 • انتشارات سمت، مبلغان، بهپویش، نشر بازرگانی، شهرآب، فوژان
 • شتاب دهنده واتک
 • بنیاد ملی نخبگان
 • رادیو گفت‌و‌گو
 • گروه مشاوران ریتون

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما