معرفی

_

دکتر عزت اله عباسیان‎ دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه اکستر انگلستان است. ایشان عضو شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور بوده و سابقه مدیریت رشته مدیریت مالی و بیمه پردیس البرز دانشگاه تهران را در کارنامه دارد. دکتر عباسیان دانشیار دانشگاه تهران است.

استاد دوره

دکتر عزت اله عباسیاندانشیار دانشگاه تهران

کتاب‌ها
 • اقتصاد رفاه. عباسیان عزت اله, نسرین دوست میثم (1400).
 • درک و مدیریت انگیزه ریسک. کمالی محمدعلی, عباسیان عزت اله (1398).
کنفرانس‌ها
 • بررسی جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد ایران : رویکرد نظریه شبکه های پیچیده و جدول داده- ستانده. دیباسی نجمه, عباسیان عزت اله (1400)., همایش ملی توسعه گردشگری در ایران؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها, 18-18 بهمن, رشت, ایران.
 • مطالعه و بررسی تاثیر شفافیت قیمتی بر ادراک از انصاف قیمتی و رضایت از خرید محصولات سبز (مطالعه ی موردی : لوازم آرایشی و بهداشتی ایوروشه در شهر تهران). نظری محسن, عباسیان عزت اله, کمالی مهسا (1399)., همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار, 21-22 اردیبهشت, تهران, ایران.
برخی از مقالات
 • Evaluation of Cooperation Strategy in Financial Services Supply Chain Based on Prospect Theory and Game Theory. Rezvani Mohammad Shahab, Amoozad Mahdiraji Hannan, Abbasian Ezatollah, Mehrregan Mohammad Reza (2023)., Iranian Journal of Accounting, Auditing and Finance, 7(1), 93-108.
 • A Genetic algorithm for Objective formulation effect on the shortfall of retirees in developing countries: a case study in Iran. Abbasian Ezatollah, کمالی محمدعلی (2023)., Iranian Journal of Finance, 7(1).
 • Exploratory Analysis of Entrepreneurial Marketing Strategies through Coopetition in Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) (Case Study: Knowledge-Based Companies of Tehran Province). Ghahramani Shahram, Abbasian Ezatollah, Ansari Manouchehr (2022)., Transnational Marketing Journal, 10(3).
 • Systematic Risk in Iran’s Medical Tourism Industry: A Narrative Review. امیریان سعید, احمدی علی محمد, عصاری آرانی عباس, Abbasian Ezatollah (2022)., Iranian Journal of Public Health, 51(9).
 • BIM and Digital Tools for State-of-the-Art Construction Cost Management. M. E. Sepasgozar Samad, M. Costin Aaron, Karimi Reyhane, Shirowzhan Sara, Abbasian Ezatollah, Lii Jinyun (2022)., Buildings, 12(4).
 • طراحی مدلی برای رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری در ایران با استفاده از رویکرد ارزیابی ریسک سیستمی، بر اساس مدل های LTD،SES ،MES و CoVaR. چاوشی بهنام, تهرانی رضا, عباسیان عزت اله (1399)., تحقیقات مالی دانشگاه تهران, 22(4), 451.
فعالیت‌های اجرایی
 • مدیر رشته مدیریت مالی و بیمه پردیس البرز
 • مدیر گروه آموزشی مدیریت امور مالیاتی و مالیه عمومی و بین الملل دانشکده تجارت و مالیه
 • عضو شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما