معرفی

_

دکتر طهمورث حسنقلی پور از اساتید برجسته کشور در رشته مدیریت است. ایشان هر سه مقطع تحصیلی خود را در رشته مدیریت به پایان رسانده است. دکتر حسنقلی پور مدرک کارشناسی خود را از مدرسه عالی مدیریت گیلان، و همچنین مدارک کارشناسی ارشد و دکتری را از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرده است.

از جمله کتب تالیفی ایشان می‌توان به مدیرت خرید انبارداری، مدیریت تبلیغات، فرآیند برون سپاری و بسیاری از عناوین دیگر اشاره نمود. دکتر طهمورث حسنقلی پور از سال 1392 الی 1398 ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه تهران را عهده‌دار بود.

دکتر طهمورث حسنقلی پور

دکتر طهمورث حسنقلی پوراستاد دانشگاه تهران

فعالیت‌های اجرایی
 • رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1392/09/13، 1398/07/16، ایران، تهران
 • مدیر مسئول نشریات دانشکده، 1392/09/23، ایران، تهران
همایش‌های داخلی
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری. "ارزیابی شبکه های دانش الکترونیکی به منظور بهبود تسهیم دانش وروابط درون وبین سازمانی." شبکه های الکترونیکی، تهران.
 • سیدرضا سیدجوادین، طهمورث حسنقلی پوریاسوری و سیدجابر حسینی. "ارائه مدلی برای سنجش آمادگی سازمان جهت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری." کنفرانس ملی مدیریت ارتباط با مشتری/شهروند، تهران.
 • سیدرضا سیدجوادین، طهمورث حسنقلی پوریاسوری، محمد تاب و مهدی شریفی. "نقش رهبری و مدیریت در مواجه با بحران." همایش پدافند غیر عامل، تهران.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری، محمد حسین یار احمد زهی و عبدالعزیز آبتین. "تشکیل جامعه نخبگان سازمانی زمینه ساز خلق تئوری های بومی در کشور." همایش ملی نقش کرسی های نظریه پردازی در توسعه علمی کشور، گرگان.
 • سیدرضا سیدجوادین، طهمورث حسنقلی پوریاسوری، یحیی توماج، عبدالعزیز آبتین و محمد حسین یار احمد زهی. "جایگاه مدیریت منابع انسانی در پیمان های استراتژیک." هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، چابهار.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری و علی دیواندری. "بررسی تطبیقی عملکرد استراتژی برندسازی فرش دستباف ایران در بازار آمریکا." پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد، تهران.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری. "ارزیابی ارتباط بین سازه های بازاریابی داخلی و بازارگرایی در بنگاه های پولی و مالی: مطالعه موردی بانک ملت." سیزدهمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات و آمار، قبرس.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری، علی هاشم زهی و علی اصغر ساجدی فر. "بانکداری جامع:رویکردی استراتژیک به مشتری مداری در صنعت بانکداری." دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران.
همایش‌های بین‌المللی
 • Tahmours Hasangholi Pouryasouri, Seyed Reza Seyed Javadin, , and . "How Iranian Students Think A bout and Behave Toward India." International Conference,.
 • Seyed Reza Seyed Javadin, , and Tahmours Hasangholi Pouryasouri. "A review of the theory and practice of managing TQM An integrative framework." TQM, Glass Gow.
 • Tahmours Hasangholi Pouryasouri. "an explanation prophethic managerial saunian co-exitace to the other religion." the first international seminar on peaceful co-existence in islam and indian religion, New Delhi.
 • Tahmours Hasangholi Pouryasouri. "exposition electronic insurance service in iran." 5 international conference on e - commerce in developing countries with focus on export, Kish.
 • Tahmours Hasangholi Pouryasouri. "Evaluate the relationship between internal marketing and market orientation in business and monetary structures." ICEOS-2012,.
 • , and Tahmours Hasangholi Pouryasouri. "Peresenting a Framework of Organization Design in Technology _ based International Strategic Alliance." 8th international & 12th national Conference On Management Of Technology & Innovation, Tehran.
مقالات در نشریات داخلی
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری، سیدمهدی میری و علی مروتی شریف آبادی . "تقسیم بازار با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مطالعه موردی : فرآورده های گوشتی ( سوسیس )." مدرس علوم انسانی 11، 3 (1111): -.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری، حسن عابدی جعفری و ندا خطیبیان . "بررسی عوامل موثر بر موفقیت پروژه های مدیریت دانش در سازمان ها." رشد فناوری 5، 18 (1111): -.
 • طاهره زمانی و طهمورث حسنقلی پوریاسوری. "بررسی عوامل موثربراستقبال خرید از فروشگاههای الکترونیکی شهروند." مدیریت بازرگانی 15، 58 (1381): 65-47.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری و شریفی . "طراحی مدل بلوغ الکترنیکی فرایند صادرات کالا در ایران." دانش مدیریت 18، 71 (1384): 63-88.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری و سید مهدی میری . "تقسیم بازار قلب استراتژی بازاریابی درآمدی بر رویکردها و دیدگاهها." مجله علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان -، 3 (1385): 219-243.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری و مهدی شریفی سید . "جایگاه مدیریت منابع انسانی در تجاری سازی نتایج تحقیقات در دانشگاهها." صنعت و دانشگاه-جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه 1، 1 (1387): 71-76.
 • محمود فیروزیان ، طهمورث حسنقلی پوریاسوری و مهرداد استیری . "بررسی تاثیر گذاری عوامل بسته بندی بر فرایندهای مختلف رفتار مصرف کنندگان محصولات غذایی." مدیریت بازرگانی 1، 2 (1388): 125-146.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری، حسن عابدی جعفری و ندا خطیبیان. "بررسی عوامل موثر بر موفقیت پروژههای مدیریت دانش." رشد فناوری 5، 18 (1388): 65.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری، حسن عابدی جعفری و ندا خطیبیان. "سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش در سازمان ها از طریق یک مدل بلئغ توسعه یافته مدیریت دانش." فصلنامه علوم مدیریت ایران 4، 14 (1388): 121.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری، مهرداد استیری و فرشید حسینی. "بررسی تاثیر گذار بر گرایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران." نشریه مدیریت ورزشی 3، 3 (1388): 97.
 • سیدرضا سیدجوادین، سعید شهباز مرادی ، طهمورث حسنقلی پوریاسوری و علی داوری . "سنجش آمادگی الکترونیکی در معماری منابع انسانی به رویکرد استراتژیک." فصلنامة مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند 2، 5 (1389): 37-54.
 • افشین عادلی ، طهمورث حسنقلی پوریاسوری، سید عباس حسینی ، حسن صالحی و بهاره شعبانپور . "شناسایی عوامل اصلی موثر در گرایش مصرف کنندگان خانگی به ماهیان پرورشی در تهران." مجله علمی شیلات ایران 19، 3 (1389): 87-96.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری، محمود توسلی، شاپور محمدی و فرشید حسینی . "تاثیر برنامه های تشویق صادرات بر عملکرد صادراتی: مطالعه موردی صنعت برق." مدیریت بازرگانی 2، 5 (1389): -.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری، علی دیواندری و فاطمه عباس بنی. "بررسی مقایسه ای ادراک صادر کنندگان ایرانی و وارد کنندگان آمریکایی از استراتژی برندسازی فرش دستباف ایران در بازار آمریکا." مدیریت بازرگانی 2، 8 (1390): 45.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری، سیدرضا سیدجوادین، احمد روستا و امیر خانلری. "ارائه چهارچوب مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های تجاری خصوصی با رویکرد نقشه شناختی." چشم انداز مدیریت بازرگانی 10، 7 (1390): 73-93.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری، سیدرضا سیدجوادین، احمد روستا و امیر خانلری. "ارائه چارچوب مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های تجاری خصوصی با رویکرد نقشه شناختی." چشم انداز مدیریت بازرگانی 7، 10 (1390): 73.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری، فرشته امین، غلامرضا کاتب و علی رمضانی. "طراحی سیستم انعطاف پذیر خدمات بانکی." مدیریت فردا 3، 6 (1390): 34.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری، محمود دهقان نیری و سید مهدی میر مهدی . "بررسی عوامل موثر بر نگرش اخلاقی دانشجویان مدیریت." فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری 6، 4 (1390): -.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری، منوچهر انصاری، اکرم الهی گل و حسین رحمانی. "تاثیر بازاریابی درونی بر بازارگرایی با وجود متغیر های میانجی تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بنگاه های مالی: موردکاوی بانک ملت شهر تهران." تحقیقات بازاریابی نوین 2، 1 (1391): 25-46.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری، محمد حقیقی، مجتبی براری و کیانوش کریمی . "تاثیر اخلاق حرفه ای فروشنده بر شکل گیری روابط پایدار میان مشتری و سازمان ( مورد مطالعه شرکت اطلس کوپکو ایران )." چشم انداز مدیریت بازرگانی 11، 9 (1391): 117-132.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری، منوچهر انصاری و اکرم الهی گل. "بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی در سازمان های خدماتی با تاکید بر نقش میانجی رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی ،." مدیریت بازرگانی 4، 11 (1391): 39-54.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری، محمد حقیقی، مجتبی براری و کیانوش کریمی. "تاثیر اخلاق حرفه ای فروشنده بر شکل گیری روابطی پایدار میان مشتری و سازمان ( مورد مطالعه شرکت اطلس کوپکو ایران)." چشم انداز مدیریت بازرگانی -، 9 (1391): 117-132.
 • سیدرضا سیدجوادین، طهمورث حسنقلی پوریاسوری، فرج اله رهنورد و محمد تابان. "مفهوم پردازی مرجعیت علمی در نظام آموزش عالی." فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی 16، 6 (1391): 1.
 • محمدرحیم اسفیدانی، طهمورث حسنقلی پوریاسوری و علی اصغر ساجدی فر. "بررسی و تحلیل تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک در نگهداشت مشتریان آنی شرکت‌های کارگزاری شهر تهران." فصلنامه علوم مدیریت ایران 7، 25 (1391): 21-44.
 • محمدصادق ضیائی، طهمورث حسنقلی پوریاسوری، عباس عباسپور و محمد حسین یار احمد زهی. "ارائه مدل توسعه توسعه قابلیت های فردی سرمایه انسانی با هدف چابک سازی بنگاه های کوچک و متوسط." مجله پژوهش های مدیریت عمومی- دانشگاه سیستان و بلوچستان 4، 7 (1391): 23.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری، محمدرحیم اسفیدانی، علی اصغر ساجدی فر و ابراهیم محمدی. "تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی در ایجاد اعتماد و رضایت مشتریان بر خط در صنعت خدمات مالی: مطالعه شرکت های کارگزاری فعال در بورس اوراق بهادار)." فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین 3، 29 و 30 (1391): 57 - 77.
 • محمدصادق ضیائی، طهمورث حسنقلی پوریاسوری، عباس عباسپور و محمدحسین یاراحمدزهی . "تبیین مدل توسعه قابلیت های فردی سرمایه انسانی با هدف چابک سازی بنگاههای کوچک و متوسط ( مطالعه ای در شرکتهای مستقر در پارک علم و فنآوری دانشگاه تهران )." مجله پژوهش های مدیریت عمومی- دانشگاه سیستان و بلوچستان 5، 15 (1391): 27-44.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری، محمد جواد عزیزیان و محسن صیقلی. "شناسایی و رتبه بندی معیارهای موثر بر خرید الکترونیکی در کشور." پژوهشهای مدیریت در ایران 4، 7 (1391): 34.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری، الناز رهروی و رضا عباچیان قاسمی. "مطالعه نظری و تجربی عوامل پیش بینی کننده تبلیغات شفاهی مشتریان در مورد شرکت های هواپیمایی ( مورد مطالعه شرکت هواپیمایی ایران ایر)." مدیریت بازرگانی 5، 1 (1392): 41.
 • محمد حقیقی، طهمورث حسنقلی پوریاسوری و زهرا محمودزاده. "رابطه ملی گرایی مصرفی و اثر کشور مبدا در ادراک افراد از کیفیت طبقات کالایی مختلف در شهر مشهد." بررسی های بازرگانی 1، 59 (1392): 12.
 • محمد حقیقی، طهمورث حسنقلی پوریاسوری و زهرا محمودزاده. "رابطه ملی گرایی مصرفی و اثر کشور مبداء در ادراک افراد از کیفیت طبقات کالایی مختلف در شهر مشهد." بررسی های بازرگانی 1، 59 (1392): 54.
 • محمد موسی خانی، طهمورث حسنقلی پوریاسوری، محمد زاهدی اصل و زهرا وظیفه . "ارائه الگوی تبیین رابطه مدیریت دانش با توسعه منابع انسانی در آموزش عالی." مجله پژوهش های مدیریت عمومی- دانشگاه سیستان و بلوچستان 3، 14 (1392): 24-35.
 • امیر مانیان، بابک سهرابی یورتچی، طهمورث حسنقلی پوریاسوری، سیدمحمدرضا ناصرزاده و بابک اخگر. "تبیین مدل پویای رفتار مصرف کننده آنلاین : ترکیبی از پدیدار شناسی و نگاشت های شناختی فازی." چشم انداز مدیریت بازرگانی -، 15 (1392): 34.
 • سیدحامد وارث، طهمورث حسنقلی پوریاسوری و مرضیه حبیبی. "بررسی عوامل موثر بر عملکرد سرمایه گذاری مشترک." مدیریت بازرگانی 5، 4 (1392): 141.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری، کبری خرم و علی درستی. "بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی با یادگیری سازمانی مطالعه موردی ( بانک پارسیان)." فصلنامه مدیریت توسعه و تحول 19، 27 (1392): 19.
 • سیدرضا سیدجوادین، سعید شهباز مردای، طهمورث حسنقلی پوریاسوری و ناصر میرسپاسی . "چهرچوب مفهومی معماری منابع انسانی با رویکرد راهبردی( پژوهشی در شرکت ملی نفت ایران)." مدیریت بازرگانی 6، 1 (1393): 89.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری، مرتضی انوشه، سید مجتبی موسوی و سید علی حسینی. "بازاریابی اجتماعی،رهیافتی جهت تغییر نگرش ها نسبت به دوره نظام وظیفه عمومی." فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی سوم، 12 (1393): 69.
 • بهنام بردبار و طهمورث حسنقلی پوریاسوری. "اخلاق، یازدهمین کلمه کلیدی بازاریابی چریکی در رقابت های دانشگاهی." فرهنگ در دانشگاه اسلامی 4، 4 (1393): 539.
 • حسین بلوچی، طهمورث حسنقلی پوریاسوری، مرتضی ملکی مین باش زرگاه و محمد علی سیاه سرانی کجوری. "بررسی تاثیر اعتماد و هویت برند بر بشارت برند." کاوش های مدیریت بازرگانی 7، 14 (1394): 59-80.
 • طوفان جعفری، طهمورث حسنقلی پوریاسوری و حسین علایی کرهرودی. "رهبری اخلاقی در محیط های پروژه محور." فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری 11، 3 (1394): 116.
 • فرشید فراست و طهمورث حسنقلی پوریاسوری. "مدل سازی اعتماد خریداران به فروشگاه های اینترنتی به وسیله ی نگاشت های شناختی فازی." کاوش های مدیریت بازرگانی 13، 13 (1394): 73-91.
 • سیدرضا سیدجوادین، طهمورث حسنقلی پوریاسوری و سامان آستركي. "بررسی تاثیر شادی بر سلامت اداری با اثر میانجی کیفیت زندگی کاری کارکنان." مطالعات رفتار سازمانی 5، 18 (1395): 1-24.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری و فاطمه باقری. "تأثیر اقدامات بازاریابی مبتنی بر ارتباط متقابل آژانس‌های مسافرتی بر رفتار خرید بسته‌های ایران‌گردی مورد مطالعه: آژانس‏های مسافرتی شهر تهران." گردشگری و توسعه 2، 4 (1396): 78-98.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری و فاطمه باقري. "تاثیر اقدامات بازاریابی مبتنی بر ارتباط متقابل آژانس های مسافرتی بر رفتار خرید بسته های ایران گردی مورد مطالعه: آژانس‏های مسافرتی شهر تهران." گردشگری و توسعه 10، 6 (1396): 78-98.
 • سید حسین جلالی، طهمورث حسنقلی پوریاسوری، علی حیدری و سیدمحمد اعرابی . "فراتحلیل عوامل موثر بر انتخاب الگوی کلان ساختاری در اتحادهای استراتژیک." پژوهشنامه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران با همکاری انجمن مدیریت ایران 10، 19 (1397): .
 • سید حسین جلالی، طهمورث حسنقلی پوریاسوری، علی حیدری و سید محمد اعرابی. "فراتحلیل عوامل موثر بر انتخاب الگوی کلان ساختاری در اتحادهای استراتژیک‎." پژوهشنامه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران با همکاری انجمن مدیریت ایران 10، 19 (1397): 91.
 • حکیمه نصیری، مسعود کیماسی، نگار سماک نژاد و طهمورث حسنقلی پوریاسوری. "الگوی انتخاب منبع انسانی پیام در کمپین های تبلیغاتی ایرانی." کاوش های مدیریت بازرگانی 10، 20 (1397): 283.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری، سید سپهر قاضی نوری، علی حیدری و محمد صادق صارمی. "بررسی نقش فعالیت های تحقیق و توسعه شرکت های چندملیتی در توسعه توانمندی های فناورانه کشورهای در حال توسعه از طریق تحلیل پتن تهای بین المللی؛ مطالعه موردی کشورهای چین و هند." بهبود مدیریت 12، 3 (1397): 71-89.
 • سید حسین جلالی، طهمورث حسنقلی پوریاسوری، علی حیدری و سید محمد اعرابی. "بررسی تاثیر الگوی ساختاری اتحادهای استراتژیک بر عملکرد اتحاد با رویکرد فراترکیب‎." فصلنامه علوم مدیریت ایران 13، 52 (1397): 111-132.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری، نادر سید امیری و زهرا رحماني. "ارائه چارچوبی برای شناسایی و تجاری سازی فرصت های کارآفرینی در صنعت گردشگری تندرستی." گردشگری و توسعه 8، 2 (1398): 1-22.
 • محسن نظری، طهمورث حسنقلی پوریاسوری، حبیب کمرخانی و محمدرحیم اسفیدانی. "آسیب شناسی توسعه ترانزیت چندوجهی از طریق ایران و ارائه چارچوب بهبود آن (تحلیلی در سه حوزه حمل و نقل دریایی، جاده ای، ریلی)." پژوهشنامه حمل و نقل 3، 60 (1398): .
مقالات در نشریات بین‌المللی
 • Mehrdad Estiri, Tahmours Hasangholi Pouryasouri, Hamid Reza Yazdani, and Hamzeh Rayej. "food produts consumer behaviors: the role of packaging elements." JOURNAL OF APPLIED SCIENCES 6, no. 15 (2010): 45.
 • Ali Adeli, and Tahmours Hasangholi Pouryasouri. "tehranish household preference of farmed fish consumption." reasearch journal of fisheries and hydrobiologh 8, no. 22 (2010): 34.
 • A Adeli , Tahmours Hasangholi Pouryasouri, A Hossaini , H Salehi , and B Shabanpour . "Status of fish Consumption per capita of Tehran Citizens." IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES 10, no. 4 (2011): 557-546.
 • Mohsnen Nazari, Tahmours Hasangholi Pouryasouri, and Samane Mousavi . "Evaluation of Influential Factors on Letter of Credit Debtors : A case study in one of the private banks in Islamic Republic of Iran." Journal of Basic Applied Scientific Research 1, no. 7 (2011): 509-515.
 • , and Tahmours Hasangholi Pouryasouri. "effect of promotion as a tool on customer attention to purchase." South African Journal of Business Management 6, no. 54 (2012): 2007-2014.
 • Shahriar Ansari Chaharsoughi, and Tahmours Hasangholi Pouryasouri. "effect of sales promotion as a tool on customer attention to purchase." South African Journal of Business Management 5, no. 6 (2012): 33.
 • Tahmours Hasangholi Pouryasouri, Mahmood Dehghan Nayyeri, and Seyed Mehdi Mir Mehdi. "factor impacting attitudes about corporate social responsibility." Science Series Data Report 4, no. 4 (2012): 38.
 • Tahmours Hasangholi Pouryasouri, Reza Abachian Ghassemi, and Elnaz Rahrovy. "influential factors on word of mouth in service industries." International Journal of Learning and Development 2, no. 5 (2012): 15.
 • Tahmours Hasangholi Pouryasouri, , and . "a comprehensive model influencing factors on export performance of iranian companies." Science Series Data Report 5, no. 55 (2012): 124.
 • Tahmours Hasangholi Pouryasouri, Rahim Mohtaram Ghalati, and . "a comprehensive model of influencing factors on export performance of iranian companies." Science Series Data Report 5, no. 34 (2012): 89.
 • Tahmours Hasangholi Pouryasouri, Mohammad Ali Abbas Zadeh, and . "Offering an Operational framework for measuring the Risk Level in the Implementation of Re-engineering Projects of Bsiness Processes." International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 1, no. 3 (2013): 34.
 • Mohsen Allameh, Tahmours Hasangholi Pouryasouri, Mahbobeh Gholizadeh, and Seyed Mahammad Reza Davodi. "structural equation model to measure organizational learning case study." Australian Journal of Basic and Applied Sciences 6, no. 14 (2013): 7.
 • Tahmours Hasangholi Pouryasouri. "the relation of organizational climate and working life quality with staff productivity of telecommunication company of tehran." Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 6, no. 8 (2013): 76.
 • , and Tahmours Hasangholi Pouryasouri. "influence of customer satisfaction and customer loyalty on firm performance in iran." Journal of Basic and Applied Scientific researchh 33, no. 54 (2013): 34.
 • Tahmours Hasangholi Pouryasouri, Kio Shr, and Elnaz Rahrovy. "investigating influential factors on word of mouth in service industries." AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE 54, no. 33 (2013): 34.
 • Tahmours Hasangholi Pouryasouri, and Roja Kimia Gari. "the relation organizational climate and working life quality with staff productivity of telecommunication company of tehran." Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 11, no. 25 (2013): 54.
 • Tahmours Hasangholi Pouryasouri, Reyhaneh Bahri Nejad, Hanieh Lashgari, and Hadi Homayoun. "perception impact on media advertisements in perspective of gender marketing." Jokull 63, no. 12 (2013): 82.
 • Tahmours Hasangholi Pouryasouri, Reyhaneh Bahri Nejad, and Hanieh Lashgari. "impact of perception on media advertisements in perspective of gender - marketing." Jokull 63, no. 12 (2013): 55.
 • Zahra Ahani Amineh, , and Tahmours Hasangholi Pouryasouri. "the role of media in public culture of science and technologhy in the world." Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 4, no. 22 (2014): 1369-1377.
 • Shadi Hosseini, Fereshte Farzianpour, Seyed Abolghasem Mira, and Tahmours Hasangholi Pouryasouri. "the effect internet advertising compared to other non - internet advertising on consumer perception." PENSEE 76, no. 3 (2014): 409.
 • Shadi Hosseini, Fereshte Farzianpour, Seyed Abolghasem Mira, Tahmours Hasangholi Pouryasouri, and Mohammad Reza Seyed Hashemi Tloun. "the effect of internet advertising compared to other non-internet advertising on consumer perception." PENSEE 76, no. 3 (2014): 46.
 • Tahmours Hasangholi Pouryasouri, Nima Bastani, Amirhossin Panahandeh, and Roja Kimia Gari. "the role of brand origin and brand image in luxury brands consumers behavior." Journal of Educational and Management Studies 4, no. 2 (2014): 303.
 • سهیلا بورقانی فراهانی , Tahmours Hasangholi Pouryasouri, Seyed Hesameddin Madani, and Zahra Ahani Amineh. "different models of public and media education of scientific and technological culture." Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 4, no. 54 (2014): 1405-1416.
 • Abbas Esmaeili, and Tahmours Hasangholi Pouryasouri. "the evalution of demand function for industrial power studied in khuzestan." Journal of Basic Applied Scientific Research 5, no. 32 (2014): 22.
 • Zahra Ahani Amineh, , Tahmours Hasangholi Pouryasouri, and Seyed Hesameddin Madani. "the role of media in public culture science and technologhy in the world." Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 4, no. 32 (2014): 1364.
 • Abolghasem Bazargan, Tahmours Hasangholi Pouryasouri, Mohsnen Nazari, and . "explaining the new product development strategy using an open innovative approach in iran khodro." DAMA International 11, no. 42 (2016): 213.
کتاب‌های غیر از تالیف و ترجمه
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری، محسن صیقلی و سید محمد هاشمی نژاد. "ارزیابی و انتقال تکنولوژی (راهبردها و تکنیک ها)." تهران: نوید مهر، 1391.
کتاب‌های ترجمه شده
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری، فاطمه باقری و غلامحسین نیکوکار . "بازاریابی در سفر و گردشگری." تهران: انتشارات مهکامه، 1396.
کتاب‌های تالیفی
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری و مجید اسماعیل پور . "مدیریت خرید انبارداری." : مؤسسه انتشارات یادواره کتاب، 1383.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری، مرتضی انوشه ، سید مجتبی موسوی و علی اقا محسنی . "مدیریت تبلیغات." : نگاه دانش، 1388.
 • سیدرضا سیدجوادین، طهمورث حسنقلی پوریاسوری و بهروز پورولی . "فرآیند برون سپاری." : نگاه دانش، 1390.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری و سید مهدی میری . "تقسیم بازار: مروری بر الگوهای کاربردی." : نگاه دانش، 1391.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری، اشکان الهیاری و مجتبی براری. "روش و طرح تحقیق کیفی: انتخاب از میان پنج رویکرد." : نگاه دانش، 1391.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری و کیومرث شریفی. "بازاریابی خدمات بیمه." تهران: انتشارات سمت، 1393.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری، سرمد کیانی و وحید رضا یوسفی. "روش های تحقیق و صنعت ساخت." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1393.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری، جواد فقیهی پور و سمیه فقیهی پور. "روش تحقیق به زبان خیلی ساده." تهران: انتشارات دارالفنون، 1394.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری، جواد فقیهی پور و سمیه فقیهی پور. "روش تحقیق به زبان ساده." تهران: انتشارات دارالفنون، 1394.
 • طهمورث حسنقلی پوریاسوری و نرجس السادات نسبي. "گام به گام با تحقیق تحلیل محتوا در مدیریت." شیراز: کتابفروشی مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1395.
تحصیلات
 • کارشناسی, 1357, مدیریت, مدرسه عالی مدیریت گیلان
 • کارشناسی ارشد, 1367, مدیریت, تربیت مدرس
 • دکتری, 1373, مدیریت, تربیت مدرس

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما