معرفی

_

دکتر صفر بیگ‌ زاده دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۰ است. وی مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه‌ شهید بهشتی در سال ۱۳۷۳ و مدرک کارشناسی خود را در رشته حقوق از دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۷۰ دریافت داشته است.

وی کار علمی خود در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) را از سال ۱۳۹۳ با عضویت در هیئت علمی این پژوهشگاه آغاز کرد و هم‌اکنون استادیار گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات در پژوهشکده جامعه و اطلاعات است. زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه وی عبارتند از: حقوق تعهدات، حقوق چاپ و نشر، حقوق مالکیت فکری، تاریخ حقوق ایران، زبان حقوقی، قانون‌نویسی.

دکتر صفر بیگ زاده

دکتر صفر بیگ زادهدکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران

مقاله ادواری
 • قوانین و مقررات ناظر بر حمایت از حق مؤلف در فضای مجازی (مطالعه تطبیقی در اسناد جهانی، حقوق ایالات متحده، کانادا، و ایران) فصلنامه پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات صفر بیگ‌زاده آروق، بهروز رسولی ۱۴۰۱؛ ۳۵ (۳) : ۸۶۳-۸۹۲
 • سیاست‌گذاری رسانه‌ای؛ بی طرفی شبکه و منافع عمومی در ایران فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی سمیه لبافی، صفر بیگ‌زاده آروق ۱۳۹۹؛ ۱۰ (۳۷) : ۶۲-۸۳
 • تبیین جایگاه حقوقی نهادهای تصمیم‌ساز در نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران صفر بیگ‌زاده آروق ۱۳۹۸؛ ۶ (۱۹) : ۳۵-۵۲
 • حق پدیدآور مقاله علمی- پژوهشی بر آگاهی از سرنوشت اثر (بررسی مرحله داوری، مطالعه تطبیقی) صفر بیگ‌زاده آروق، بهروز رسولی ۱۳۹۶؛ ۳ (۲) : ۱-۲۶
 • حق مالکیت بر پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی از منظر حقوق مالکیت فکری (مطالعه تطبیقی) فصلنامه مدیریت اطلاعات صفر بیگ‌زاده آروق، بهروز رسولی ۱۳۹۵؛ ۲ (۳ و ۴) : ۱۴۴-
طرح پژوهشی
 • سایه‌نویسی متون دانشگاهی از منظر حقوق مالکیت فکری و نقش ایرانداک در ارتباط با آن مجری: صفر بیگ‌زاده آروق ۱۴۰۰
 • تکمیل، توسعه و دو زبانه‌سازی اصطلاح‌نامه آیین دادرسی مدنی ایران مجری: صفر بیگ‌زاده آروق ۱۳۹۸
 • اصطلاح‌نامه آیین دادرسی مدنی ایران (بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹) مجری: صفر بیگ‌زاده آروق ۱۳۹۶
 • بررسی حقوق مالکیت مادی و معنوی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در ایران مجری: صفر بیگ‌زاده آروق همکار(ان): بهروز رسولی ۱۳۹۵
 • س‍رق‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر آن‌ در ای‍ران‌: بررسی وضع موجود و ارائه راهکار مجری: صفر بیگ‌زاده آروق ۱۳۹۵
 • حقوق مالکیت ادبی حاکم بر نتایج طرح‌های پژوهشی داخلی و تقاضامحور در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) مجری: صفر بیگ‌زاده آروق در دست انجام
سوابق تحصیلی
 • دکتری تخصصی حقوق با گرایش حقوق خصوصی (1390) / دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (1373) / دانشگاه‌ شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد حقوق (1370) / دانشگاه‌ شهید بهشتی

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما