معرفی

_

دکتر صادق پیوسته، دانش‌آموخته‌ی جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی است. رشته‌ی ارشد او علوم اجتماعی و در کارشناسی مهندسی مکانیک و آموزش‌ها و تجارب مدیریتی وی حین کار حرفه‌ای و مدیریت و اجرای پروژه‌های پژوهشی بوده است. وی هم‌اکنون مدیر منابع انسانی شرکت هیلاویس، مدرس مدعو دانشگاه علامه طباطبایی، سردبیر ماهنامه‌ی پیشران (آینده‌پژوهی کسب‌وکار) و پژوهشگر طرح‌های مختلف ملی و شرکتی است. زمینه‌ی تخصصی او، تحلیل جامعه‌شناختی، سیاسی، مدیریتی و آینده‌پژوهانه‌ی قدرت است.

تجارب کاری وی از نویسندگی در مطبوعات آغاز شد، سپس در بخش نت مکانیک شرکت فولاد خوزستان ادامه یافت، به تدریس و پژوهش‌ در زمینه‌های مدیریتی، اجتماعی، سیاسی و آینده‌پژوهی رسید و اینک همزمان با مدیریت در شرکت صنعتی هیلاویس، تدریس و تحقیق وی ادامه دارد. درک چندرشته‌ای فنی، اجتماعی‌سیاسی و مدیریتی، رنگ خاصی به مسؤولیت‌، تدریس و تحقیق او داده است. زمینه‌های تدریس پیوسته در دوره‌های دانشگاهی و فنی روش تحقیق، نظریه‌های جامعه‌شناختی، آمار، SPSS و Excel برای تحلیل، مدیریت تغییر سازمانی، کار تیمی،  قدرت در سازمان، جامعه‌شناسی صنعتی، فرهنگ سازمانی، رفتار سازمانی، تهیه‌ی شناسنامه‌ی شغل، مبانی مدیریت منابع انسانی و آینده‌نگاری به روش GBN است. برگزاری کارکاه‌های صنعتی در صنایع فولاد، پتروشیمی، بانک‌ها و دیگر سازمان‌ها توسط پیوسته ضمن همکاری با شرکت‌های مختلف بوده است اما در این زمینه به‌طور رسمی وی همکار شرکت مشاوره‌ی مدیریت رایان راهبرد است.

دکتر صادق پیوسته

دکتر صادق پیوستهدکتری جامعه‌شناسی (دانشگاه علامه طباطبایی تهران)

کتاب‌های تالیفی
  کتاب‌ها
  • پیوسته، صادق (1397). دورنما و دکترین پیشرفت: نگاهي به چهارده الگو در جوامع انساني. تهران: آینده‌پژوه.
  • رضادوست، کریم؛ پیوسته، صادق (1397). تغییرات اجتماعی ایران در سه دهه پس از جمهوری اسلامی؛ تهران: اندیشه‌ احسان.
  • رضادوست، کریم؛ پیوسته، صادق (1397). تبارشناسی قدرت در اندیشه‌ی انقلابی امام خمینی؛ تهران: رامان سخن.
  • ترکمه، آیدین؛ پیوسته، صادق و دیگران (1396). نظریه و روش: ترجمه‌ی مجموعه مقالات. تهران: تیسا.
  • فلاحی سرابی، لیلا؛ پیوسته، صادق (1393). انزوای اجتماعی در جامعه‌ی مدرن؛ تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
  • فلاحی سرابی، لیلا؛ پیوسته، صادق (1390). تنیدگی دانش و قدرت در اندیشه‌ی میشل فوکو. تهران: انتشارات سامان.
  • پیوسته، صادق (1390). دموکراسی و تجربه‌ی حقایق. تهران: انتشارات سامان.
  برخی مقالات
  • پیوسته، صادق (1398). سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری: ابعاد و پیامدهای اجتماعی. سیاست علم و فناوری، سال 11، شماره 2: 43-57.
  • پیوسته، صادق؛ سرایی، حسن (1396). دولت خودکفایی، دولت رابطه. فصلنامه‌ی مطالعات جامعه‌شناختی، دوره 42 ، شماره 1: 347-376.
  • پناهی، محمدحسن؛ سرایی، حسن؛ پیوسته، صادق (1396). مدلی برای سنجش سطح مدرنیته سیاسی دردولت-ملت های جدید. فصلنامه‌ی علوم اجتماعی، دوره 24، شماره 76: 1-26.
  • پیوسته، صادق (1394). الگوی تشریح نقش دولت در تحولات ایران .... جامعه‌شناسی تاریخی، دوره 7، شماره 2: 171-208.
  • رضادوست، ک.؛ نواح، ع.؛ پیوسته، ص. (1392). تبارشناسی قدرت...؛ پژوهشنامه‌ی علوم سیاسی، سال 9، ش1: 87-61.
  • پیوسته، صادق (1393). در فکر نقش ایوان، تحلیل سیاست‌های جمعیتی در ایران. ماهنامه‌ی سخن ما، شماره سوم.
  • پیوسته، صادق (1392). فن‌آوری و سبک زندگی. هفته‌نامه‌ی تحلیلی سرخط. شماره 38.
  • پیوسته، صادق (1392). نظام اجتماعی، زنجیره‌ی سبک زندگی. پایگاه تحلیلی برهان
  • پیوسته، صادق (1392). چوپان یا چوبان، حاشیه‌ای بر جنبش دانشجویان در سه دهه‌ی اخیر. ماهنامه‌ی تحلیلی متن، آذر91.
  • Peivasteh, Sadeq (2014). A Study of the Relationship between the Socio-economic Status (SES) and Parenting Styles. International Journal of Current Life Sciences, Vol.4 No.12.
  • Peivasteh, Sadeq (2014). Common Sense of scientific community: Paradigm as common sense of the scientific community. International Journal of Current Life Sciences, Vol.4 No.12.
  • Peivasteh, Sadeq et al. (2015). Research design in social sciences. International Journal of Review in Life Sciences, 5(10), 2015, 1086-1094.
  • Peivasteh, Sadeq et al. (2015). Ideological Content of Islamic Revolution: A research in Periods of I.R. Iran Revolutionary Discourse. Rev. Sci. 5 (10), 2015, 1077-1085.
  • Falahi Sarabi, L.; Peivasteh, S. (2015). Structural Analysis of the Second Pahlavi Era with Emphasizing on the Role of Government. Int. J. Rev. Life. Sci., 5(10), 2015, 1065-1076.
  گزیده‌ای از عناوین، دوره‌های تخصصی طی‌شده، پروژه‌ها
  • دانشجوی ممتاز (رتبه 1) دوره‌‌ی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
  • رتبه‌ی اول دوره‌ی کارشناسی ارشد جامعه شناسی و عضو استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز عضو بنیاد نخبگان (1395)
  • مجری بسته‌ی سیاست‌گذاری فرهنگ دانشگاهی (پروژه‌ی سیاست‌گذاری معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، 1396)
  • مدیر اجتماعی پروژه‌ی سیاست‌گذاری صنایع فرهنگی کشور (مجری، اندیشکده‌ی آصف) (1394)
  • مدیر پروژه‌ آینده‌پژوهی سبک زندگی در تهران (1394)
  • مدیر پروژه‌ی آینده‌پژوهی فراغت در جوانان شهر تهران (1395)
  • مدیر بخش اجتماعی پروژه‌ی پیش‌آینده‌نگاری ملی فناوری (مجرب: اندیشکده آصف، 1393)
  • اجرای پروژه‌های سنجش و پژوهش، با شرکت‌های آموزشی و پژوهشی: رایان راهبرد، نوآوران صنعت، هیلاویس، اندیشکده‌ی آصف.
  • مدیر پروژه بازنگری چشم انداز انجمن مدیریت فناوری ایران (1393)
  • 200 ساعت دوره‌های مقدماتی و پیشرفته‌ی مدیریت صنعتی در شرکت فولاد خوزستان و مؤسسات علمی‌پژوهشی معتبر طرف قرارداد
  • مدیر بخش سیاسی و اجتماعی آینده‌نگاری گرایش‌های دانشجویان، (1392)
  • 400 ساعت آموزش عملی مدیریت (نت، برنامه‌ریزی، دانش، فناوری، آموزش و...) در شرکت فولاد خوزستان
  • عضو تیم مدیریت دانش شرکت فولاد خوزستان، برنده‌‌ی جایزه‌ی رتبه‌ی نخست مدیریت دانش در همایش مدیریت دانش سال 1390
  • عضو تیم برنده‌ی جایزه‌ی طرح‌های بهبود کیفیت در سه سال متوالی (88،89،90) در شرکت فولاد خوزستان
  سوابق کاری و اجرایی
  • مدیر منابع انسانی شرکت هیلاویس
  • سردبیر ماهنامه‌ی پیشران: آینده‌پژوهی کسب‌وکار
  • تدریس به صورت استاد مدعو در دانشگاه علامه طباطبایی
  • عضو تیم مشاوره مدیریت رایان راهبرد در زمینه‌ی تدریس و تحقیق
  • پژوهشگر پاره‌وقت پژوهشگاه نیرو، پروژه‌ی بهبود سازوکار تصمیم‌گیری در وزارت نیرو
  • عضو شورای راهبردی و علمی سمپوزیوم اول و دوم علوم اجتماعی کشور
  • مدیر پژوهش در اندیشکده‌ی صنعت و فناوری
  • مسؤول سفارشات، مدیریت دانش، فناوری، آموزش و کارشناس ارشد نت شرکت فولاد خوزستان
  • شرکت نوشادطلوع (مدیر برنامه‌ریزی و معاون مدیر پروژه)
  • شرکت نوسازی مدارس استان خوزستان (مهندس برآورد)
  • روزنامه‌ی همسایه‌ها و فجر خوزستان، به عنوان نویسنده و دبیر صفحه‌ی اندیشه، پاره‌وقت
  • مجری و مدیر پروژه‌های مختلف: پژوهشی و سیاست‌گذاری به صورت فردی یا همکار در سطوح سازمانی تا ملی پژوهش چندرشته‌ای متمرکز بر علوم اجتماعی و مدیریت در سازمان‌های مختلف و سطوح ملی و بنگاهی
  • مشاوره: پیمایش و سنجش ایمنی مشترکین و مصرف کنندگان گاز استان لرستان، آنالیز مشاغل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، پیمایش اثربخشی کارکنان شرکت‌های گروه پتروشیمی بندر امام، شرکت فولاد امیرکبیر خزر، تدوین چشم‌انداز و خط مشی ( در شرکت‌های شرکت هیلاویس و شرکت ستاره سبز جویبار و بازنگری چشم‌انداز انجمن علمی مدیریت فناوری کشور)
  سوابق تدریس
  • تدریس دوره‌ها و کارگاه‌های مختلف (نگارش اداری، ارتباط‌شناسی، ابزارهای آماری، تحلیل آماری با EXCEL و SPSS، روش‌های تحقیق، کار تیمی، مدیریت تغییر، الگوهای پیشرفت، حل مسأله، تفکر انتقادی و خلاقیت، نظرسنجی و روابط عمومی، جامعه‌شناسی صنعتی، آینده‌پژوهی، فرهنگ سازمانی) در شرکت‌های مختلف اعم از رایان راهبرد، آصف، نوآوران صنعت، مدیرآرا، فولاد خوزستان، پتروشیمی امیرکبیر، فولاد گل‌گهر سیرجان، پتروشیمی امام خمینی، چای احمد، بانک ملی و غیره بوده است.
  • تدریس دروس دانشگاهی ریاضی، آمار مقدماتی، آمار در علوم اجتماعی، کاربرد رایانه، روش تحقیق، مبانی جامعه‌شناسی، اصول علم سیاست، جامعه‌شناسی سیاسی، نظریه‌های جامعه‌شناسی، اصول علم اقتصاد، نظریه‌های ارتباطات جمعی، جامعه‌شناسی صنعتی، جامعه‌شناسی سازمان‌ها) به عنوان مدرس مدعو در دانشگاه علامه طباطبایی از 1392 (که هم‌اکنون به صورت مستمر ادامه دارد) و دانشگاه‌های دیگر (به صورت پراکنده) و مؤسسات مختلف و مراکز آموزشی انجمن‌های علمی و مراکز خصوصی.
  سوابق تحصیلی
  • کارشناس مهندسی مکانیک؛ دانشگاه شهید چمران اهواز؛ فارغ‌التحصیل 1385. (پروژه‌ی تخصصی: سیستم‌های کنترل مدرن در ناوبری هواپیما)
  • کارشناس ارشد علوم اجتماعی؛ دانشگاه شهید چمران اهواز؛ فارغ‌التحصیل 1391. (پایان‌نامه: تبارشناسی قدرت در گفتار انقلابی امام خمینی)
  • دکتری جامعه‌شناسی: دانشگاه علامه طباطبایی تهران، فارغ‌التحصیل 1398. (رساله: مدرنیته‌ی سیاسی و جمهوری اسلامی ایران)

  شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما