دکتر سیامک حاجی یخچالی

دکتر سیامک حاجی یخچالی

رزومه دکتر سیامک حاجی یخچالی

دکتر سیامک حاجی یخچالی فوق دکترای مدیریت پروژه از دانشگاه جامع لندن و عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران می باشند. ایشان مقالات و کتب متعددی در زمینه مدیریت پروژه ترجمه و تالیف نموده اند.

تحصیلات

 • کارشناسی, ۱۳۸۲, مهندسی صنایع, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • کارشناسی ارشد, ۱۳۸۴, مهندسی صنایع, دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • دکتری, ۱۳۸۷, مهندسی صنایع, دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • فوق دکتری, ۱۳۸۸, مدیریت پروژه, دانشگاه جامع لندن

عناوین دروس

 • اصول مدیریت و تئوری سازمان، کارشناسی
 • کارآموزی، کارشناسی
 • برنامه ریزی استراتژیک، کارشناسی ارشد
 • رهبری و رفتارسازمانی، کارشناسی ارشد
 • سازماندهی، کارشناسی ارشد
 • مباحث ویژه ۲، کارشناسی ارشد
 • مدیریت پروژه، کارشناسی ارشد
 • مدیریت منابع انسانی، کارشناسی ارشد

راهنمایی پایان نامه

 • برنامه ریزی تولید شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو، آرزو محرم خانی، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۱/۰۶/۰۷
 • نرم افزار مدیریت پروژه مبتنی بر پرینس ۲، مهدی برزگر، کاربردی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 • مدیریت ارزش حاصله در پروژه های صنعتی، محمدرضا شهیدی، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۱/۰۶/۲۲
 • برنامه ریزی تولید شرکت پارس خزر، اظم سنگ جوئی، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۱/۰۶/۲۲
 • برنامه ریزی تولید کارخانجات تولید رگراتور CNG و پمپ تراکتور، سیاوش حسن زاده یکتا، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۱/۰۶/۲۲
 • ارائه چھارچوب شایستگی مدیران پروژه جھت مدیریت موثر پروژه ھا، سجاد سحابی راد، کاربردی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۰۶/۲۲
 • برنامه ریزی تولید قطعات جلوبندی خودرو ایران، مهسا حسام محسنی، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۱/۰۶/۲۲
 • انتخاب پورتفولیوی پروژه ها در شرایط عدم قطعیت عوامل محیطی، شیما قانعی، کاربردی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۱۱/۱۷
 • ارزیابی و ارائه مدل برای تناسب سبک های رهبری با روش های استخدام از دید استراتژیک : مطالعه موردی در چند شرکت ایرانی، وحید آهنچیان، کاربردی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
 • انتخاب و متعادل سازی پرتفولیوی پروژه ها در شرایط عدم قطعیت، میثم براجعه، کاربردی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۱۲/۰۸
 • برقراری ارتباط بین سبک ھای رھبری مدیران پروژه و انواع پروژه، حامد حیدری فارسانی، کاربردی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۱۲/۲۹
 • انتخاب پورتفولیوی پروژه ھا در شرایط عدم قطعیت، مھراد باستانی، کاربردی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۰۳/۲۹
 • جایگاه مهندسیی صنایع در شرکت صنعتی پارس خزر، فرزانه یعقوبی، کاربردی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۰۳/۳۰
 • متعادل‌سازی و انتخاب پورتفولیوی پروژه‌ها با هدف حداقل‌سازی میزان تاسف تحت شرایط عدم قطعیت، آزاده ارجمند، کاربردی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
 • برنامه ریزی تولید شرکت لاستیک گیلان، مهرداد شاهمیری، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۲/۰۶/۱۰
 • جایگاه رویکرد زنجیره ی بحرانی در رهنمود پروژه ی النا، پرنیاز فتحتی حقی، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۲/۰۶/۱۱
 • مدیریت ریسک پروژه ها، فرزانه یعغوبی، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
 • شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی ریسک های پروژه های ساختمانی، سعید موسی خانی، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
 • برنامه ریزی تولید کارخانه نورد فولاد یزد، حسام هرندی، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۲/۰۶/۱۳
 • برنامه ریزی تولید شرکت اورند پلاستیک، غزاله توجه، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۲/۰۶/۱۳
 • برنامه ریزی تولید شرکت تندیس بلورین عمران، فرشاد صفایی اردکانی، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۲/۰۶/۱۳
 • زمان سنجی شرکت پویندگان راه سعادت، ساعد صالحی، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۲/۰۶/۱۸
 • انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید شرکت دخانیات ایران، محمد طاهر حسینیان، کاربردی، دانشکده فنی کاسپین، ۱۳۹۲/۰۶/۱۹
 • برنامه ریزی تولید شرکت نفت ایرانول، سعید عزیزیان، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۲/۰۶/۱۹
 • برنامه ریزی تولید شرکت لوله ماشین سازی ایران، مجتبی عسکرزاده، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۲/۰۶/۲۰
 • فرآیندسازی بهینه شرکت قطعات نیسان، سید محمد بنی هاشم، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۲/۰۶/۲۰
 • مدیریت دریافت، نگهداری و تحویل مواد انبار تیبا، محمد صادقی ژاله، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۲/۰۶/۲۰
 • ارائه رویکردی جامع برای زمانبندی طرح، ستاره تراب زاده، کاربردی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
 • مساله زمانبندی پروژه با کارکنان چند مهارتی، فاطمه خدابخش، کاربردی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۱۱/۲۱
 • مدیریت پرتفولیوی پروژه‌ها تحت شرایط عدم قطعیت (انتخاب پرتفولیو با توجه به ریسک با استفاده از سیستم‌های فازی)، مجتبی ضیائی، کاربردی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۱۲/۱۸

کتاب‌های تالیفی

 • حاجی یخچالی، سیامک. “مفاهیم پایه زمانبندی پروژه.” : جهاد دانشگاهی امیر کبیر، ۱۳۸۸٫
 • حاجی یخچالی، سیامک. “مدیریت پروژه فرآیندگرا.” : متالون ، ۱۳۸۸٫
 • حاجی یخچالی، سیامک. “رهنمود پروژه النا.” تهران: انتشارات عبور، ۱۳۹۳٫
 • حاجی یخچالی، سیامک. “رهنمود سبد النا.” تهران: انتشارات عبور، ۱۳۹۳٫
 • حاجی یخچالی، سیامک. “رهنمود دفاتر سبد، طرح و پروژه النا.” تهران: انتشارات عبور، ۱۳۹۳٫

کتاب‌های ترجمه شده

 • حاجی یخچالی، سیامک. “استاندارد مدیریت پورتفولیو (ویرایش دوم).” : آدینه، ۱۳۸۸٫
 • حاجی یخچالی، سیامک. “راهنمای پیاده سازی سریع گستره دانش مدیریت پروژه.” : آدینه، ۱۳۸۸٫
 • حاجی یخچالی، سیامک. “استاندارد مدیریت طرح.” : آدینه، ۱۳۸۹٫
 • حاجی یخچالی، سیامک. “مدل بلوغ مدیریت سازمانی پروژه (OPM3).” : آدینه، ۱۳۸۹٫
 • حاجی یخچالی، سیامک. “مدیریت پروژه های موفق با پرینس ۲٫” : آدینه، ۱۳۹۰٫
 • ، محسن ذکایی آشتیانی و سیامک حاجی یخچالی. “استاندارد عملی برآورد پروژه (۲۰۱۱).” : آدینه، ۱۳۹۰٫
 • حاجی یخچالی، سیامک. “هدایت پروژه های موفق با پرینس ۲ (۲۰۰۹).” : آدینه، ۱۳۹۰٫
 • حاجی یخچالی، سیامک و امین کریمی . “چگونه کلیکها را به مشتری تبدیل کنیم.” : آدینه، ۱۳۹۱٫
 • حاجی یخچالی، سیامک. “فرم ها مدرت طرح همسو با استاندارد مدرت طرح.” : آدینه، ۱۳۹۱٫
 • حاجی یخچالی، سیامک، وحید رضا یوسفی و سرمد کیانی. “استاندارد مدیریت پورتفولیو ویرایش سوم.” تهران: انتشارات آریا قلم، ۱۳۹۲٫
 • حاجی یخچالی، سیامک، سرمد کیانی و وحید رضا یوسفی. “استاندارد مدیریت طرح – ویرایش سوم.” تهران: انتشارات آریا قلم، ۱۳۹۲٫
 • حاجی یخچالی، سیامک و سرمد کیانی. “مدیریت طرح های موفق.” تهران: None، ۱۳۹۳٫
 • حاجی یخچالی، سیامک و سرمد کیانی. “مدل بلوغ مدیریت سازمانی پروژه.” تهران: None، ۱۳۹۳٫
 • حاجی یخچالی، سیامک و سرمد کیانی. “مدل های بلوغ مدیریت پورتفولیو، طرح و پروژه.” تهران: آدینه، ۱۳۹۴٫
 • حاجی یخچالی، سیامک و نیره افتخار. “پیاده سازی کارت امتیازی متوازن در مدیریت پروژه.” تهران: سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۹۴٫