معرفی

_

دکتر سهیل نجات دانش‌آموخته رشته مدیریت بازرگانی در مقطع دکتری از دانشگاه تربیت مدرس است. از گرایش‌های تخصصی ایشان می‌توان به مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، برندینگ، بازاریابی، تبلیغات، تحقیقات بازاریابی و رفتار مصرف‌کننده اشاره کرد. در سوابق اجرایی ایشان مدیریت ارشد بازاریابی فروشگاه‌های زنجیره‌‎ای وال مارکت و دیلی مارکت گروه صنعتی میهن، مدیر بازاریابی و تبلیغات فروشگاه‌های زنجیره‌ای سرزمین خرید (برند دیلی مارکت) زیر مجموعه گروه صنعتی میهن و … به چشم می‌خورد.

دکتر سهیل نجات

دکتر سهیل نجاتدکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران

کتاب‌ها
 • مدلسازی معادلات ساختاری به زبان ساده با نرم افزارهای LISREL و WarpPLS، فوژان (1395)، با همکاری دکتر حسین نوروزی
 • مدیریت بازاریابی بین المللی، نگاه دانش (1395) ، با همکاری دکتر حسین نوروزی
 • مجموعه پرسشنامه های مدیریت برند، مهربان (1398) ، با همکاری دکتر شهریار عزیزی
 • بوم استراتژی برند استارت آپ ها، پتریک وودز، (ترجمه) سیته (1400) ، با همکاری فاطمه اصغری گودرزی
افتخارات و دستاوردها
 • پژوهشگر نمونه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران - 1395
 • نگارنده پایان نامه برتر مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران - 1395
 • احراز شرایط نخبگی از بنیاد ملی نخبگان - 1396
 • احراز شرایط نخبگی از بنیاد ملی نخبگان - 1397
سوابق اجرایی
 • مدیر ارشد بازاریابی فروشگاه های زنجیره ای وال مارکت و دیلی مارکت گروه صنعتی میهن (1401 تا کنون)
 • مدیر بازاریابی و تبلیغات فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید (برند دیلی مارکت) زیر مجموعه گروه صنعتی میهن (1400 - 1401)
 • مدیر بازاریابی فروشگاه های زنجیره ای و B2B گروه صنعتی میهن (1399 - 1400)
 • مدیر بازاریابی واحد صادرات گروه صنعتی میهن (1399 - 1400)
 • کارشناس برند و توسعه بازار گروه صنعتی گلرنگ (برندهای اویلا و فامیلا) (1397 - 1398)
 • سرپرست تحقیقات بازار گروه صنعتی گلرنگ (برندهای اویلا و فامیلا) (1397 - 1399)
 • کارشناس ارشد تحقیقات بازار واحد توسعه بازار استیل البرز، تهران، ایران (1396 - 1397)
سوابق آموزشی و پژوهشی
 • استاد مدعو دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (1401 - تاکنون)
 • استاد مدعو رشته بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران (1396 – تاکنون)
سوابق تحصیلی
 • دکتری مدیریت بازرگانی - بازاریابی دانشگاه تربیت مدرس
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
 • کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

شروعدوره‌هاثبت‌نامتماس با ما